Jakob Lorber-Trezire Spirituală 04

DESPRE:  SEMNIFICAȚII  SPIRITUALE  –  SFATURI  DATE  DE  IISUS  ÎN  PREDICA                    DE  PE  MUNTE  PRECUM   ȘI   EXPLICAREA   CORESPONDENȚELOR                      SPIRITUALE   ÎN   CAZUL  UNOR   PARABOLE   ȘI   METAFORE 

Cuvântul şi învăţătura Domnului sunt sub forma unor seminţe mici pe care trebuie să le semănăm în solul spiritului nostru şi acest sol se numeşte iubire. Acolo poate creşte sămânţa pentru a deveni un arbore al cunoaşterii de Dumnezeu şi pentru a putea noi în final recolta fructele coapte ale vieţii veşnice. Iubirea este lucrul cel dintâi – fără iubire nici un fruct al spiritului nu poate creşte. De aceea Domnul ne eliberează de  severa lege mozaică a pedepsei, pentru a găsi un sol fertil în inimile noastre.

Dragi prieteni,

Vă prezint.în continuare cateva Sfaturi date de Iisus în predica de pe Munte precum și câteva explicații (coresponedențele spirituale) a unor evenimente, parabole și metafore .. care completează înțelegerea Învățăturii Mântuitorului Iisus.

SFATURI –  date de Iisus în predica de pe Munte

Conform predicii de pe Munte a Mântuitorului Iisus ar fi  bine ca:

 • Să nu vezi întotdeauna greşeala aproapelui, ci mai degrabă să fii răbdător şi indulgent;
 • Să-ţi iubeşti duşmanul şi să faci bine celor care ţi-au făcut rău;
 • Să nu răspundeţi niciodată la rău cu rău, la răutate cu răutate;
 • Să îi binecuvântezi pe cei care te urăsc şi pe cei care nu au în gură decât cuvinte de ură şi de mânie;
 • Să-ţi deschizi inima în faţa celuia care iţi cere un împrumut când ştii că el nu va fi niciodată capabil să-ţi dea înapoi ceea ce i-ai împrumutat; 

SEMNIFICAȚII SPIRITUALE – Corespondențele spirituale în cazul unor evenimente precum și a unor parabole și metafore

Sensul spiritual al – Nunţii din Cana Galileei  care a avut loc la 3 zile după întoarcerea lui Iisus din locul deşertic Betabara

Fapte petrecute – Aici  a avut loc prima minune făcută de Iisus şi anume transformarea apei în vin.

 Corespondenţa spirituală – explicată de Mântuitorul Iisus :

”- Ea arată că peste 3 ani Eu voi fi eternul Mire al nunţii noii naşteri a tuturor celor care Mă vor iubi şi care Mă vor urma cu adevărat .

– Ea corespunde celor 3 etape prin care fiecare om trebuie să treacă pentru a ajunge la noua naştere a spiritului, pentru a atinge nunta vieţii lor veşnice.

Aceste trei etape sunt:

 • Stăpânirea asupra cărnii (materiei, trupului);
 • Purificarea sufletului prin credinţa vie care trebuie să fie dovedită prin faptele vii ale iubirii;
 • Reînvierea întru spirit.

– Aşa cum am transformat Eu apa în vin, natura materială a omului care va trăi după cuvântul Meu se va transforma în natură spirituală”.

 • Nunta din Cana – Mântuitorul Iisus”Atâta timp cât vinul nu este destul de fermentat, el rămâne tulbure şi lumina soarelui nu-l poate traversa – la fel si omul trebuie suficient fermentat pentru a elimina tot ceea ce este tulbure în el pentru că altfel lumina cerului nu-l poate pătrunde.

            Aşa cum am transformat apa în vin aşa natura materială a omului care va trăi după Cuvântul Meu se va transforma în natură spirituală”; 

Sensul profund al celor petrecute la Templu Semnificaţia purificării Templului 

            Fapte petrecute:- Iisus venind la Templu a găsit în templu pe cei ce vindeau boi, oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani. A făcut un bici de ştreanguri şi i-a scos pe toţi afară din Templu împreună cu animalele,  vărsând banii schimbătorilor si spunând celor ce vindeau porumbei ”Ieşiţi toţi de aici şi nu faceţi din casa Tatălui Meu un loc de comerţ”

Corespondenţa spirituală dintre Templu şi om explicată de Mântuitorul Iisus :

      ”Templul reprezintă sfera naturii terestre a omului.

      – Locaşul cel mai interior al templului corespunde cu locaşul cel mai interior al omului. La fel cum există în  Templu Sfânta Sfintelor care este ascunsă de o perdea pentru a nu fi profanată şi înăuntrul fiecărui om există un lăcaş foarte sfânt şi sacru şi anume sufletul şi spiritul său. Atunci când cineva păcătuieşte cu trupul, el nu-şi murdăreşte numai trupul ci şi sufletul şi spiritul său;

      – Cum în templu locaşul sfânt este acoperit de un văl pe care Marele Preot îl ridică numai la anumite ocazii la fel şi acest locaş sfânt din inima omului este ascuns de un văl pe care numai iubirea de Dumnezeu reuşeşte sa-l ridice şi să pătrundă în acel loc sfânt şi sa-l purifice;

      – Dacă în om la fel ca şi în templu totul a devenit impur, omul nu mai este capabil să îl purifice şi atunci Eu însumi trebuie să pun mâna la treabă să purific templul cu forţa, cu ajutorul acestor lucruri dureroase, cum sunt bolile şi alte nenorociri aparente;

      – Starea de cumpărător şi cea de neguţător reprezintă pasiunile false şi impure care există în om iar vitele care sunt de vânzare simbolizează nivelul cel mai de jos al senzualităţii preponderent animale şi orbirea sufletului pe care această stare o generează. Într-o asemenea situaţie cunoaşterea care îi revine omului nu valorează mai mult decât cunoaşterea pe care o pot avea oile;

      – Schimbătorii de bani reprezintă ceea ce ajunge omul în momentul în care egoismul îl aduce în starea de animal, pentru că animalul nu se iubeşte decât pe sine. Egoismul animal din interiorul omului trebuie să fie alungat cu forţa cu preţul tuturor durerilor posibile, pentru că tot ceea ce inspiră această dragoste de sine trebuie să fie alungat şi pedepsit;

      – Aceste lucruri şi Templul însă nu sunt distruse pentru că iubirea adevărată nu poate creşte fără libertate la fel cum sămânţa bună creşte mai bine într-un pământ pe care sa pus balegă de animal care trebuie aruncată peste câmp pentru a fertiliza solul şi nu lăsată într-o grămadă care l-ar asfixia – acesta este corespondenţa împrăştierii banilor;

      – Neguţătorii de porumbei – simbolizează virtuţile exterioare adică toate soiurile de ceremonii şi amabilităţi, bună creştere, curtoazie şi amabilitate care îl ridică pe omul orb la un nivel superior şi permit vieţii adevărate să se înrădăcineze în el, dar… Atenţie ! ..ceea ce este exterior rămâne alături de ceea ce este exterior. Scoarţa este utilă arborelui dacă se află la locul potrivit, dar dacă am vrea să o punem în locul măduvei, arborele s-ar usca şi ar muri, de aceia, oamenii nu trebuie să facă din virtuţile lor exterioare nişte calităţi ale vieţii lor interioare pentru a nu deveni un automat al vorbelor goale”.

Vindecarea fiului ofiţerului de familie regală si a servitorul bolnav a sutaşului roman 

Fapte petrecute:

 • In Capernaum era un slujbaş împărătesc al cărui fiu era bolnav. Slujbaşul i-a zis: Doamne vino până nu moare micuţul meu. – Du-te ia zis Iisus, fiul tău trăieşte;…. Si fiul lui în ceasul acela s-a vindecat.
 • Pe când intra Iisus în Capernaum s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga :          – Doamne robul meu zace în casă şi se chinuieşte cumplit   – Iisus i-a zis: Am să vin să-l tămăduiesc  – Sutaşul – Doamne nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, dar spune  numai  un cuvânt şi robul meu va fi tămăduit  – Iisus – Du-te  şi  să  se  facă  după  credinţa  ta. Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

Corespondenţa spirituală – explicată de Mântuitorul Iisus :

”Fiul prinţului simbolizează întreaga suferinţă a lumii care primeşte de departe învăţătura şi influenţa Mea spirituală. Primul miracol reprezintă starea maladivă a întregii lumi său într-un sens mai profund a întregului Univers.

Servitorul sutaşului nu era decât un artritic; el reprezintă întreaga comunitate reunită în numele Meu care pentru tot felul de motive politice este incapabilă să pună în practică anumite puncte din învăţătura Mea, motiv pentru care se îndepărtează încet, încet de celelalte puncte. Este o artrită a sufletului, căreia nu-i poate veni în ajutor decât credinţa neclintită a Cuvântului Meu”.

Câteva exprimări în parabole şi metafore şi explicarea lor dată Marelui Preot de către Natanael:  

          Natanael explică: Lucrurile spiritului au o ordine a lor şi ele nu pot exista,  nu pot fi gândite şi nu pot fi exprimate în afara ei – nouă care ne aflăm încă în ordinea fixă a naturii – dar există o corespondenţă între lucrurile spiritului si cele ale naturii. Pentru a le putea înţelege trebuie să ne trezim spiritul şi atunci vom vedea că în aceste exprimări prin  parabole şi metafore nu trebuie văzută doar partea materială ci cea spiritual intrinsecă care se ascunde în ele. Există o corespondenţă  între ele şi adevărul pe care pildele îl conţin de aceea trebuie să ne conducem viaţa potrivit acestei corespondenţe şi nu după sensul real al parabolelor”.

 • ”Da-i şi haina celui care iţi cere cămaşa” ”ceea ce înseamnă că dacă aveţi posibilitatea, trebuie să daţi din abundenţă celor săraci care vin la voi. Astfel veţi deveni bogaţi în inimile voastre. Dacă voi veţi calcula cu zgârcenie ceea ce daţi, nu veţi fi mai avantajaţi decât fraţii voştri săraci”.

           Mântuitorul Iisus explică – Desigur orice lucru trebuie făcut cu măsură. Dacă îi dai săracului pe lângă haină şi celălalt veşmânt va fi suficient să-ţi faci din acest sărac un prieten pe vecie dar dacă tu îi dai toată garderoba , el se va gândi că vrei să-l umileşti sau că ti-ai pierdut bunul simţ. Nu va ieşi nimic bun. Dacă cineva iţi cere o monedă şi tu îi dai două sau trei îi vei bucura inima celui care îţi cere şi a ta va fi bucuroasă. Dar dacă îi dai o mie când el îţi cere doar una, el va gândi că îl iei drept un nesăţios, că vrei sa-l umileşti sau că ai înnebunit. Inima ta nu va câştiga nimic mai mult decât a sa. Măsura este necesară în orice lucru”.

            Mântuitorul Iisus explică unui negustor: –   A da valorează mai mult decât a lua, dar nu trebuie să dai decât celor sărmani şi celor care au cu adevărat nevoie. Dacă cineva îţi cere bani bogat fiind şi tu ştii că ţi-i poate da înapoi, poţi să nu-i dai nimic, căci poate deveni duşmanul tău şi atunci va fi necesar să-ţi reclami banii în justiţie dar dacă un sărac vine la tine şi vezi că nu are ce să-ţi dea înapoi, dă-i căci Tatăl din ceruri îţi va da înapoi însutit pe ale căi, dar tot pe acest pământ şi din banii pe care îi vei fi dat acestui sărac, El îţi va face în ceruri un mare palat care te va aştepta dincolo după această viaţă pământească.

           Adevăr îţi spun, ceea ce face iubirea pe pământ, se face şi în ceruri şi rămâne în eternitate. Dar ceea ce face inteligenţa terestră, dispare în pământ şi nu rămâne nimic în ceruri. La ce-i folosesc omului comorile pământeşti, dacă sufletul său trebuie să sufere din această cauză?

          Eu iţi spun, dacă omul îşi pierde trupul, pierde de asemeni şi pământul şi dacă nu şi-a făcut un nou pământ cu iubirea sa, sufletul său va trebui să rătăcească împreună cu vânturile, norii şi bruma şi va fi urmărit în eternul infinit, fără a găsi vreodată  vreun moment de răgaz şi fără a-şi găsi odihna, decât în falsele sale reprezentări iluzorii ale propriei sale fantezii care, cu cât va dura mai mult, cu atât va fi mai slabă şi mai întunecată, sfârşind prin a da naştere unei nopţi întunecate şi dense, din care sufletul nu va mai găsi decât cu greu ieşirea”.

 • Dacă ochiul tău (braţ sau picior) gândeşte să facă rău, smulge-l şi aruncă-l departe căci este mai bine să mergi în cer cu un singur ochi (braţ sau picior) decât cu amândoi în infern

           Natanael explică corespondenţele :- Ochiului fizic îi corespunde în lumea spiritului puterea de a discerne între lucrurile divine şi cereşti care nu au legătură decât cu existenţa fiinţei spirituale pentru fericirea sa eternă. Voinţa corespunde mâinii stângi. Mâna dreaptă corespunde activităţii terestre iar piciorului drept înaintarea în lumea terestră. Iată cum se leagă ele: Cei care şi-au întors privirea către ceruri (adică cei care au renunţat la propria lor voinţă, voinţa corespunzând mâinii stângi şi care au renunţat la mâna lor dreaptă aceasta corespunzând activităţii terestre), nu mai este necesar sa-şi smulgă piciorul drept (care reprezintă înaintarea în această lume), ochiul văzând adevărata lumină, iar mâna – sau – voinţa alegând acţiunea cea bună, progresele spre desăvârşire venind atunci de la sine.

           Din cauza unei ordini divine absolut necesare, spiritul trebuie să coboare, un anumit timp, în materia acestei lumi, pentru a se întări în libertatea sa şi pentru a-şi dezvolta o independenţă aproape totală faţă de Dumnezeu, fără de care el nu l-ar putea vedea niciodată pe Dumnezeu, nici n-ar putea exista întru Dumnezeu, lângă Dumnezeu şi prin Dumnezeu.

           Dar dacă spiritul se maturizează în materie şi îşi afirmă libertatea şi independenţa faţă de Dumnezeu, el se află în pericolul inevitabil de a fi absorbit de materia însăşi şi de a fi astfel anihilat. Putem vorbi astfel de o moarte spirituală , din care trezirea la viaţă întru Dumnezeu este foarte dureroasă şi dificilă. De aceea, făcând aluzie la omul spiritual Domnul a zis ”Dacă ochiul tău gândeşte să facă rău, smulge-l şi aruncă-l departe căci este mai bine să mergi în cer cu un singur ochi decât cu amândoi în infern”ceea ce înseamnă că dacă lumina lumii materiale te seduce prea mult, forţează-te să te îndepărtezi de ea pentru că te împinge în moartea materiei şi este mai bine să intri în împărăţia vieţii eterne fără toată cunoaşterea acestei lumi, decât să fii absorbit de moartea materiei, cunoscând-o prea mult şi având prea puţine cunoştinţe spirituale. Spiritul trebuie să privească şi să cunoască această lume dar fără a-i găsi prea multe calităţi. Dacă simte că lumea începe să-l atragă prea mult, trebuie să se îndepărteze imediat de ea, căci în pândeşte pericolul deci Rămâneţi în iubire şi nu vă adânciţi în cunoaşterea acestei lumi, ci în cunoaşterea lumii Mele”. ”Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi toate celelalte vi se vor adăuga vouă” iar cei care Il urmaţi pe El nu trebuie să aveţi decât o singură grijă: aceea de a rămâne cu El tot timpul, pentru totdeauna!

Marele Preot îl întreabă pe Natanael ce au de gând discipolii să facă :

      ”Vrem să rămânem cu El si să suportăm alături de El orice suferinţă şi orice persecuţie pentru a găsi în El adevărata pace Divină. Vrem să fim îngăduitori în toate gândurile şi faptele noastre, în toate judecăţile, legămintele şi dorinţele noastre, şi să ne abandonăm voinţei Lui pentru a descoperi adevărata Împărăţie, care este iubirea pură de Dumnezeu din inimile noastre. Vrem să ne fie foame şi sete de dreptate căci El este cel ce ne poate sătura şi vrem să fim plini de compasiune pentru toţi pentru a putea fi şi noi demni de compasiunea lui Dumnezeu. Să ne păstrăm inimile curate pentru a putea fi împăciuitori, blânzi şi răbdători cu oricine, pentru că o inimă mânioasă nu este niciodată pură, căci mânia creşte întotdeauna pe terenul orgoliului. Aşadar să avem inimile curate ca ale copiilor pentru a ne apropia  de Cel care ne-a chemat să fim copii Lui şi care ne-a învăţat să ne rugăm lui Dumnezeu ca propriului nostru Părinte ”.

      Este greu dar: Mântuitorul Iisus spune – ”Cine vrea să culeagă roadele trebuie mai întâi să are şi apoi să semene ”sau ”Cel care vrea cu adevărat să se bucure de o vedere frumoasă, fiind pe vârful muntelui, trebuie mai întâi sa-l urce cu greutate” – deci trebuie făcut un sacrificiu în detrimentul lumii materiale care chiar dacă uneori fascinează este bine să fie ţinută  – la distanţă – lăsând aproape, mai exact în inimile noastre, cele spirituale şi vii.

      Mântuitorul Iisus spune: – Jugul meu este blând şi povara uşoară, dar oamenii au avut poveri grele de purtat şi nu au obţinut nimic astfel. Problema este de a şti cum se va mări credinţa lor, dacă ei îşi vor schimba povara grea cu o nouă povară uşoară dar neobişnuită. Va trebui să schimbaţi vechiul om ca pe o haină veche şi să îmbrăcaţi o haină nouă care va fi poate neplăcută la început.

      Cel care nu se va lăsa tulburat de o astfel de bagatelă şi care nu va căuta să îmbrace din nou veche haină cu care era obişnuit ci dimpotrivă chiar îi va plăcea haina cea nouă acela va atinge desăvârşirea” pentru că ”Cei care cred în Mine şi îşi vor pune credinţa în practică, nu vor simţi şi nici nu vor gusta moartea” şi ”Niciodată nimeni nu pierde ce abandonează pentru mine, ci dimpotrivă va regăsi totul înmiit deciDacă îmi oferiţi voinţa voastră prin iubirea adevărată din inimile voastre şi dacă credeţi că Eu şi Tatăl meu suntem cu adevărat Unul, îmi veţi fi dat tot ce doresc şi aştept de la voi.

Până la o nouă revedere .. pace și lumină pentru toți ! .. și nu uitați să trăiți în lumină ca să răspândiți lumină !

Costi 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Muzică și Terapie – Sistemul endocrin

Sistemul endocrin

Sistemul endocrin, reprezintă totalitatea glandelor endocrine, care la rândul lor secretă hormoni, pentru a coordona activitatea organismului.

Sistemul endocrin 3

Functiile Sistemului endocrin:

 • Participă la menţinerea homeostaziei şi a echilibrului intern;
 • Participă la regularea umorală a organismului;
 • Participă la procesele metabolice ale organismului;
 • Stimularea creşterii organismului;
 • Participă în cadrul reproducerii ( prin stimulareasecreţiei hormonilor sexuali);
 • Diferenţierea caracterelor masculine sau feminine la oameni în perioada adolescenţei.

El are o particularitate si anume autoreglarea: nivelul de secretie al fiecarui hormon este reglat, pe de o parte, de catre cel al substantei a carei concentratie sangvina o regleaza (concentratia de glucoza pentru insulina, de exemplu), pe de alta parte, multumita unui retrocontrol al secretiei hormonilor hipotalamohipofiziari corespunzatori (astfel, excesul de hormoni tiroidieni din sange franeaza secretia de tireostimulina hipofizara, care, la randul ei, o franeaza pe cea a tireoliberinei hipotalamice).

La nivel energetic – fiecare glandă este influenţată de o anumită chakră.

Muladhara, aflată la baza coloanei vertebrale este conectata glandei prostatice cu rol in funcţiile sexuale masculine;                                                                                           Swadhistana situată în partea inferioară a abdomenului este asociata glandelor suprarenale si glandelor sexuale feminine;                                                                   Manipura aflată in plexul solar sub muşchiul diafragm, corespunde pancreasului;  Anahata (chakra inimii) este conectată cu glanda timus si pericardul;                                   Vishuddha, situata in centrul gîtului corespunde glandei tiroide;                                     Ajna (al treilea ochi), localizată în centrul frunţii este asociată epifizei;                       Sahasrara are conexiuni cu glanda hipofiză.

Glandele endocrine reprezintă o punte intre corpul fizic si corpul energetic, de aceea majoritatea terapiilor energetice se concentrează pe stimularea acestora.

Glandele endocrine principale :

Afecțiuni de natură endocrină :

Examenele sistemului endocrin :

 Acestea sunt de doua tipuri: dozarile biologice de hormoni si examenele morfologice ale glandelor.

Explorarea biologica permite sa se puna in evidenta o anomalie a secretiei hormonale. Se pot doza chiar hormonii (in sange, in urina si, uneori, in saliva) si/sau elementul pe care hormonii il controleaza (de exemplu, glicemia sau calcemia). Dupa hormonul studiat, interpretarea rezultatelor trebuie sa tina cont de diferiti factori (ora de prelevare, nivelul unui alt hormon, tratamentul in curs etc.).

Explorarea morfologica serveste la vizualizarea insasi a glandei si face apel la tehnicile de ecografie, de scaner, de imagerie prin rezonanta magnetica (I.R.M.) si uneori prin scintigrafie.

 Terapia prin muzică cu ajutorul  frecvențelor stimulatoare 

În urma studiilor făcute în domeniul frecvențelor și influența lor asupra corpului uman, în ceea ce privește Sistemul endocrin s-a constatat că frecvența de 537 Hz stabilizează funcţiile acestuia  format dintr-un ansamblu de glande care elibereaza hormoni cu funcţii reglatorii în dezvoltarea armonică a organismului, stabilizarea metabolismului şi a funcţiilor sexuale.

Muzică și Terapie  CoRus Sistemul endocrin Muzica + 537 Hz

 

Ca și celelalte albume scoase până acum, și acest album cu toate piesele inclusiv coperțile  îl  puteți  găsi  și  descărca  gratuit  de  pe  www.corus-music.com dar asa cum am mai spus  piesă cu piesă … iar dacă cineva vrea să mă susțină în creerea altor albume precum și a găzduirii site-urilor, acționând astfel în sensul împlinirii legii primitului și dăruitului poate să o facă printr-o mică donație online cu PayPal sau card de credit acesând butonul Donează online. Mulțumesc!

Să vă fie de folos !

Până la o nouă revedere … pace și lumină pentru toți ! … și nu uitați … trăiți în lumină ca să răspândiți lumină !

Costi alias CoRus

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Jakob Lorber-Trezire Spirituală 03 – Corespondențele spirituale ale Genezei

 

 DESPRE:  GENEZĂ

Genezalumea era nedumerită de explicaţiile referitoare la originea progresivă a Creaţiei pe pământ la fel ca şi la celelalte lumi aproape infinite. Aceştia spuneau ” Aceasta este împotriva legii mozaice; unde sunt cele şase zile ale creaţiei şi cea de-a şaptea zi în care Dumnezeu se odihneşte?…Aceasta anulează învăţătura lui Moise.

Mântuitorul Iisus Moise nu vorbeşte în descierea creaţiei decât prin imagini (simboluri) care descriu în esenţă modalitatea de cunoaştere a lui Dumnezeu de către oamenii de pe acest pământ dar acolo nu este vorba despre creaţia materială a pământului şi a celorlalte lumi”.    

Prima zi  – În scripturi scrie: La început Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul; pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric şi duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor. Şi Dumnezeu a spus: ” Să fie lumină!” Şi a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună şi a despărţit lumina de întuneric. El a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară şi apoi o dimineaţă; aceasta a fost ziua întâi. 

Mântuitorul Iisus explică corespondenţa spirituală a textului zilei întâi :

”Iată cuvintele lui Moise care nu trebuie luate ca atare cuvânt cu cuvânt. Lipsa lor de sens sare în ochi de la prima vedere. Moise ştia foarte bine că ziua nu vine după seară, căci după seară vine noaptea profundă şi ziua apare după dimineaţă.

Ce pot fi cerul şi pământul despre care vorbeşte Moise şi cine a fost creat la început? Cerul reprezintă natura spirituală, iar pământul natura materială în omul care este încă pustiu şi gol, aşa cum sunteţi voi. Apele reprezintă cunoaşterea voastră greşită despre toate lucrurile deasupra căreia se află Duhul (spiritul) lui Dumnezeu, dar El nu este în ele. Dar pentru că spiritul lui Dumnezeu a văzut din totdeauna că în adâncurile lumii voastre materiale este o noapte înspăimântătoare, El a spus ” Să fie lumină”! . Atunci El a făcut să fie ziuă în natura voastră şi Dumnezeu a văzut ce binecuvântată este această lumină în întunericul vostru. Dar voi nu aţi vrut această lumină şi nu a-ţi văzut-o şi de aceea s-a produs o scindare în voi, pentru a vedea că ziua şi noaptea s-au separat şi a-ţi recunoscut, cu ajutorul zilei care s-a făcut în voi, noaptea inimii voastre. La om natura sa primordială este seara sau noaptea. Dar, pentru că lumina pe care a dat-o Dumnezeu omului este pentru el o auroră, din acest crepuscul şi din această auroră s-a născut în om prima zi de viaţă.

Cu cât omul încearcă cu mintea lui să înţeleagă mai mult lumea materială, cu atât slăbeşte în inima lui lumina pura şi divină a iubirii şi a vieţii spirituale. De aceea Moise numeşte această lumină terestră a omului prin termenul de ”seară”.

Dar atunci când Dumnezeu în imensa Lui compasiune, aprinde în inima omului o scânteie de viaţă, omul începe să vadă inutilitatea a tot ce el si-a însuşit cu înţelegerea lui de seară, înţelegând din ce în ce mai clar că toate comorile lumii sale de seară sunt iluzorii la fel ca lumina serii. Căci orice cunoaştere la  lumina crepusculară a serii lumeşti este înşelătoare, amăgitoare şi deci iluzorie iar iluzia trebuie să dispară, căci singurul veşnic este adevărul.   

Trebuie să se înţeleagă că există o mare diferenţă între cele două lumini (lumina terestra şi lumina spirituală) sau mai bine spus, între aceste două tipuri de cunoaştere  – materială şi spirituală. Adevărata lumină pe care Dumnezeu o aprinde în inima omului este aurora (lumina spirituală), care urmează după seară şi face să se nască în om prima zi adevărată.

A doua  zi În scripturi scrie: Dumnezeu a zis: ” Să fie o întindere între ape şi ea să despartă apele de ape…Si Dumnezeu a făcut întinderea şi ea a despărţit apele…..Dumnezeu a numit întinderea cer… Dumnezeu a zis: Să se strângă la un loc apele  care sunt sub cer şi să se arate uscatul. ŞI aşa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări Astfel a fost o seară şi apoi o dimineaţă; aceasta a fost ziua a doua.

Mântuitorul Iisus explică corespondenţa spirituală a textului zilei a doua:

”Apele semnifică cele două tipuri de cunoaştere. De aceea Dumnezeu le-a separat pentru ca lumina lui Dumnezeu din inima omului să nu fie confundată cu lumina serii. Separarea sa făcut prin bolta cerească (întinderea cerului) care reprezintă cerul din inima omului, care este plin de credinţă adevărată şi vie şi nu se lasă pradă niciodată speculaţiilor goale şi fără valoare ale intelectului.

De aceea, Eu îl consider pe acela care are o credinţă puternică şi de nezdruncinat, ca pe o stâncă de neclintit pe care Eu o aşez ca pe o nouă boltă cerească între cer şi infern şi care nu va putea fi niciodată învinsă de puterea infernului.

După ce acest cer s-a stabilit în om şi credinţa lui devine din ce în ce mai puternică, apare din ce în ce mai evidentă inutilitatea intelectului uman. Intelectul uman este pus atunci sub stăpânirea credinţei şi astfel apare în om, dintr-o seară şi o dimineaţă din ce în ce mai limpede o altă zi, mai luminoasă.

În om încă nu există o ordine deplina. Omul confundă încă lumea materială cu lumea spirituală….privind dintr-un punct de vedere material realităţile spirituale, devenind astfel incapabil de a acţiona corect. Cu alte cuvinte el nu înţelege suficient de limpede dacă cunoaşterea sa spirituală provine din înţelegerea lumii materiale sau dacă această înţelegere s-a dezvoltat pornind de la un germene spiritual ascuns în om încă de la început. Pentru a explica mai simplu lucrurile el nu ştie dacă credinţa vine din cunoaştere sau cunoaşterea vine din credinţă. Pe scurt el nu ştie cine a fost primul, oul sau găina, sămânţa sau arborele.

Dumnezeu îl ajută în continuare pe om  să meargă mai departe şi lumina care a crescut în om în această a doua zi,  face ca sub efectul ei intens, căldura să acţioneze în inima omului şi face să încolţească sămânţa sădită aici. Această căldură se numeşte iubire ea fiind şi tărâmul spiritual în care această sămânţă poate încolţi. Iată de ce Dumnezeu a poruncit apelor să se stângă la un loc pentru a forma uscatul pentru ca sămânţa să poată să încolţească aici şi să dea fruct.

Dumnezeu a numit uscatul pământ şi apele mări. Dar pentru cine oare a dat Dumnezeu aceste denumiri, căci este evident că pentru El nu erau necesare iar pe de altă parte nu ar fi putut să spună acele nume nimănui pentru că în momentul acelei creaţii nu exista încă nici o fiinţă vie ?.

Deci această legendă a lui Moise nu are deci un sens material ci un sens spiritual profund. Ea nu are decât o corespondenţă spirituală cu creaţia lumilor, pe care doar înţelepciunea unui înger poate să o înţeleagă. Aceasta nu are aşadar decât un sens spiritual şi arată cum omul (umanitatea) este învăţat în mod continuu, de la o epocă la alta să treacă de la natura sa materială iniţială, supusă necesităţii (in lumea de dincolo vei înţelege cât este de necesară), la o natură pur spirituală. Pe de o parte se află fiinţa umană materială şi pe de altă parte, cunoaşterea (adică marea omului). Iubirea provine din cunoaştere, aşa cum un pământ fertil dacă este scăldat de adevărata lumină dă din belşug cele mai nobile roade”.

A treia  zi În scripturi scrie: Dumnezeu a zis: ” Să dea pământul verdeaţă, iarbă şi sămânţă, pomi roditori care să facă rod după soiul lor şi care să aibe în ei sămânţa lor pe pământ”. Şi aşa a fost. Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă; aceasta a fost ziua a treia.

Mântuitorul Iisus explică corespondenţa spirituală a textului zilei a treia :

”Atunci când cunoaşterea omului susţine în totalitate iubirea şi ea devine din ce în ce mai profundă, fiind încălzită de flacăra iubirii care o hrăneşte, omul devine capabil şi capătă puterea de a face totul.

În această stare Dumnezeu se apropie de om – se înţelege de la sine întru spirit – şi îi vorbeşte sub forma iubirii eterne, iubire care sălăşluieşte în inima omului: ” Să dea pământul verdeaţă, iarbă şi sămânţă, pomi roditori care să facă rod după soiul lor şi care să aibe în ei sămânţa lor pe pământ”.

Această poruncă a lui Dumnezeu primită în inimă, îi dă omului voinţă fermă, forţă şi curaj. Astfel cunoaşterea sa adevărată este ca ploaia care udă pământul uscat făcându-l fertil. Pământul începe atunci să dea verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei pomi roditori …etc Sădită în împărăţia vie a inimii, adevărata cunoaştere acţionează la fel ca sămânţa sădită în pământ, care încolţeşte şi dă roade şi trezesc forţele vieţii care dormeau şi care acum se adună în jurul seminţei şi o fac să se dezvolte.

Pe scurt, adevărata cunoaştere devine activă în inimă (ieşind din starea ei potenţială) şi din această manifestare prezentă în inimă provin toate acţiunile sau altfel spus seara iniţială a omului, trezită la lumina cerului la adevărata cunoaştere, devine activă, de aici provenind apoi toate acţiunile.

Aceasta este cea de-a treia zi a transformării inimii şi a omului într-o fiinţă umană, adică în omul spiritual pentru care Moise şi profeţii au fost trimişi de Dumnezeu în această lume şi pentru care am venit şi Eu”.

A patra zi  În scripturi scrie: Dumnezeu a zis: Să fie nişte luminători pe întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte…..Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume luminătorul mare care să stăpânească ziua şi luminătorul cel mic care să  stăpânească noaptea; a făcut şi stelele. Dumnezeu i-a aşezat pe întinderea cerului ca să lumineze pământul să  stăpânească  ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric…. Astfel a fost o seară şi apoi o dimineaţă; aceasta a fost a patra zi 

Mântuitorul Iisus explică corespondenţa spirituală a textului celei de a patra zi :

”Daca iei Geneza  cuvânt cu cuvânt, este imposibil să nu-ţi dai seama la prima vedere de lipsa ei de logică. Dacă Dumnezeu conform genezei a creat lumina în prima zi, atunci ce fel de lumină a fost aceasta timp de trei zile pentru a diferenţia ziua de noapte ?. De ce a creat noi luminători în ziua a patra? Mai mult el vorbeşte despre luminători, nefăcând nici o referire la soare sau la lună deşi aceste nume existau în acea vreme. Moise mai vorbeşte şi de o boltă cerească, dar în întreg spaţiul infinit nu există nici o boltă cerească. Singura boltă cerească este voinţa lui Dumnezeu, care printr-o lege eternă şi intangibilă, animă spaţiul infinit cu tot ceea ce conţine el.

Bolta cerească la care se gândeşte Moise este voinţa fermă aflată în conformitate cu ordinea divină, care provine din adevărata cunoaştere şi din iubire, acesta fiind pământul binecuvântat al vieţii.

Această voinţă nu poate proveni decât prin asimilarea deplină a adevăratei iubiri de Dumnezeu în inima omului şi această iubire nu poate apărea decât din lumina cerească pe care Dumnezeu o revarsă în om.

Rezultă că în om cerul este această iubire autentică, această veritabilă viziune interioară şi această adevărată înţelegere, care atunci când se manifestă, alcătuiesc credinţa vie şi voinţa  fermă care reprezintă în ordinea divină bolta cerească a omului, iar pe această boltă cerească se află Dumnezeu, dacă ea se integrează perfect în ordinea divină prescrisă de Dumnezeu, sau, noua lumină a cerului cel mai înalt care este iubirea cea mai pură a Tatălui în inima lui Dumnezeu.

Astfel luminătorii luminează voinţa şi o ridică  la înălţimea îngerilor din cerurile cele mai elevate. Omul creat atunci devine Fiu necreat de Dumnezeu, prin propria sa voinţă liberă de a se integra în ordinea divină.

Atâta timp cât omul este o creatură, el este limitat în timp şi de aceea este muritor, căci trupul fiecărui om nu este decât un vas care îl ajută pe acesta să evolueze spiritual cu ajutorul constant al lui Dumnezeu, astfel încât, în final să atingă desăvârşirea.

Atunci când vasul exterior (trupul) a atins un grad suficient de evoluţie, pentru care Dumnezeu l-a prevăzut cu toate calităţile şi proprietăţile necesare, Dumnezeu trezeşte atunci spiritul Său etern necreat în inima  omului.. Acest spirit în funcţie de puterea sa, este exact ceea ce Moise a vrut să indice prin aceşti  doi mari luminători care sunt plasaţi pe bolta cerească.

Această lumină eternă necreată şi veşnic vie pe bolta cerească a omului aduce adevărata zi în om. Ea îl învaţă să-şi transforme vasul său vechi şi fiinţa sa divină eternă necreată şi-l face pe om pe deplin, un adevărat copil al lui Dumnezeu.

Fiecare om creat are un suflet viu care are capacitatea necesară de a discerne binele şi adevărul şi de a izgoni răul şi minciuna. Dar acest suflet nu este necreat, dimpotrivă, el este o natură creată şi nu poate să ajungă niciodată prin el însuşi la Dumnezeu.

Dar atunci când voinţa, angrenată cu toată umilinţa, şi toată modestia inimii, acceptă binele şi adevărul după legile care îi sunt date, această voinţă liberă implantată de Dumnezeu devine o adevărată boltă cerească, pentru că ea s-a dezvoltat după dimensiunea divină care a fost pusă în sufletul omului.

Ea devine astfel aptă să asimileze în sine divinul pur necreat. Ceea ce este divin pur, sau spiritul necreat al lui Dumnezeu, care este aşezat veşnic pe această boltă cerească, este marele luminător, iar sufletul omului, care se transformă de asemenea sub efectul acestui mare luminător, devine el însuşi un luminător de o intensitate aproape egală, care este deci cel de-al doilea luminător – mai mic.

De acum înainte acesta se va plasa pe bolta cerească şi prin influenţa luminii sale necreate, se va alătura calităţilor şi virtuţilor luminii necreate, fără a afecta în vreun fel natura sa creată, ceea ce îi conferă mari avantaje pentru purificarea sa spirituală.

Căci sufletul uman nu ar putea niciodată să-l vadă pe Dumnezeu ca fiinţă pur spirituală şi invers, spiritul pur necreat a lui Dumnezeu nu ar putea să vadă o natură creată, deoarece el nu are în El nici o natură creată, dar prin această relaţie perfectă descrisă mai sus, dintre spiritul pur şi suflet, sufletul poate să-L vadă pe Dumnezeu în fiinţa sa pură şi primordială, prin noul spirit care a venit în el şi spiritul poate percepe prin suflet starea lumii materiale.

Stelele despre care vorbeşte Moise reprezintă nenumăratele cunoştinţe necesare despre toate lucrurile care provin în mod evident dintr-o cunoaştere unică şi fundamentală şi sunt aşezate, prin urmare, pe bolta cerească.

Iată cea de-a patra zi a Creaţiei descrisă de Moise în Geneză, care provine, ca şi celelalte trei, dintr-o seară şi o dimineaţă a omului”.

A cincea şi a şasea  zi   – apariţia pământului şi a oamenilor

Domnul Iisus explicăcorespondenţa spirituală a textului celei de a șasea zi :

Facerea (creaţia) regnului animal şi al omului nu reprezintă altceva descrierea a tot ce conţine omul în fiinţa sa. Marea şi toate apele sale s-au umplut de viaţă şi omul a recunoscut şi a văzut, în lumina sa necreată pură şi divină, plenitudinea infinită a nenumăratelor idei creatoare. În acest fel, el a perceput originea sa pură şi divină. Crearea primului om reprezintă crearea omului desăvârşit.”

”Desigur te poţi întreba în taină în inima ta: …cum a apărut pământul, cum s-a acoperit el cu iarbă şi cu plante, pomi..etc. Cum a devenit omul stăpânul acestui pământ? A existat oare la început doar un singur cuplu, cum au apărut pe pământ o mulţime de rase ?

Eu nu pot să-ţi spun nimic altceva decât ce ţi-am mai spus deja. Dacă te vei putea apropia de înţelepciunea unui înger, vei putea atunci plecând de la ceea ce este pur spiritual şi procedând retrospectiv, să deduci cauzele materiale naturale ale întregii Creaţii.

Vei descoperi că apariţia naturii s-a realizat pe perioade foarte întinse de timp şi aproape în aceiaşi ordine ca cea descrisă în Geneză, că momentul apariţiei primului cuplu este foarte apropiat de acelaşi moment pe care îl relatează Geneza şi că ispitirea şi procreierea, redate în imagini corespondente, urmează foarte îndeaproape ordinea din Geneză.

Dar aşa cum am mai spus fără înţelepciunea îngerească, nu vei înţelege nimic chiar dacă ai avea întreaga ştiinţă şi cunoaştere a lumii.

Ştiinţa pe acest pământ nu le este de nici un folos spiritual oamenilor. Cu toată ştiinţa lui, omul nu devine de loc mai bun în inima lui, el devine adeseori mai rău, căci nu rareori savantul devine mândru şi orgolios şi-l priveşte de sus pe fratele său.

Caută împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui în inima ta, şi nu te mai ocupa deloc de altceva, căci tot restul, cum ar fi de exemplu înţelepciunea îngerilor, îţi poate fi dat într-o sigură noapte”.

Până la o nouă revedere .. pace, iubire și lumină tuturor ! .. și nu uitați să trăiți în lumină ca să răspândiți lumină !

Costi 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Film de weekend – Fiul lui Dumnezeu (2014)

Dragi prieteni,

Întrucât am vorbit de Iisus și învățăura Sa transmisă prin Jakob Lorber, despre renașterea spirituală despre care Iisus  spune:  ”Nimeni nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu şi nu poate ajunge acolo dacă nu se naşte din nou (naștere spirituală – trezire spirituală) … vă prezint ca film de weekend un film făcut recent în 2014 despre Viața și Învățăturile Mântuitorului Iisus intitulat Fiul lui Dumnezeu.

Despre nașterea  spirituală – în filmul Fiul lui Dumnezeu (calitate 236p)

 

Film – Fiul lui Dumnezeu :

 1. Data lansării: 8 februarie 2014 
 2. Regizor : Christopher Spencer 
 3. Durată: 2 h 45 min. 
 4. Cu :  Diego Morgado (Iisus) ; Roma Dawney (Fecioara Maria); Darwin Shaw (Sfântu          Petru) ; Amber Rose (Maria Magdalena) ; Greg Hicks (Pilat) .. etc

Filmul prezintă povestea vieţii lui Isus, de la naşterea sa în umila iesle din Bethleem, până la perioada adultă când a devenit cunoscut prin faptele şi predicile sale, ce au dus la crucificare şi  înviere.

Exceptând scenele de violență și cruzime la care a fost supus Mânuitorul,  care sunt o rusine pentru umanitate chiar dacă s-au  derulat cu acord divin, … scene peste care de altfel puteți sări  … filmul deși nu se ridică la valoarea filmului Iisus din Nazaret a lui Franco Zeffirelli (6 ore si 20 min) este totusi un film foarte bine făcut  pentru cele 2 ore si 45 minute în care prinde mai toate momentele importante ale Vieții și Învățăturii Mântuitorului Iisus.

Filmul – Fiul lui Dumnezeu – 2 ore și 45 minute (subtitrare română)

cu subtitrarea pe alb – calitate 236p  calitate ceva mai slabă a imaginii (ca filmulețul de 1 min si 40 sec de mai sus despre renașterea spirituală) dar filmul rulează fluent si puteți sări cu ușurință peste unele scene fară ca filmul să se intrerupă pentru încarcarea bufferului. 

http://video.tt/watch_video.php?v=0AIwabBF8

cu subtitrarea pe galbencalitate 720p (HD)  – deși un pic mai bună, totuși imaginea nu  pare a fi de calitate HD.

www.filme-bune.net/son-of-god-2014-filme-online-subtitrat-in-romana/

Vizionare plăcută !

Până la o nouă revedere .. pace și lumină pentru toți !

Costi

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Tehnici de respirație vibrantă – Cele 6 sunete vindecătoare

Sunete  vindecătoare – Tehnici de respirație vibrantă

Pentru ca orice substanta din univers vibreaza pe anumite frecvente, putem profita de acest lucru folosind sase sunete (vibratii) pentru a curata organele de energiile in exces care deseori favorizeaza aparitia disconfortului fizic, sau chiar a unor boli grave .. de aceia aceste sunete (vibratii) vindecătoare emise de vocea umana combinate cu cicluri de inspiratie-expiratie adanci si lente  se mai numesc și tehnici de “respiratie vibranta”.

Tinand cont ca undele magnetice ale pamantului vibreaza la o frecventa intre 6-8 hertzi, care este, de fapt, insasi frecventa vietii, este de inteles ca orice fel de muzica  sau sunet (vocea umana avand o frecventa mai joasa) mai apropiat de aceasta frecventa  a vietii este benefic.

Acest concept sta la baza celor sase sunete de vindecare pe care chineziile-au descoperit cu mii de ani in urma si care prin emiterea lor verbala persoanele bolnave isi pot elibera corpul de energiile in exces care le provocau boli.

Prin aceasta metoda, impreuna cu utilizarea de ierburi, acupunctura, terapii de respiratie sau de alt gen, se accelereaza procesul de curatare si stimulare a imunitatii si  astfel se restabileaza echilibrul in corp.

Aceste sunete oricine poate si ar trebui sa le includa in stilul lor de viata ca si contributie la sanatatea lor. Emiterea acestor sunete zilnic mentine organele sanatoase, elimina bolile si previne remisia lor, promovand longevitatea.

 Sunetele  trebuie facute in ordinea corecta si ele sunt : sunetul ….

 1. Plamanilor                   (Sssssss – pronuntie Sssssssssssssss),
 2. Rinichilor                     (Chooooo – pronuntie Ciuuuuuuuuuuuuu),
 3. Ficatului                      (Shhhhhh – pronuntie Șșșșșșșșșșșșșșș),
 4. Inimii                           (Hawwww – pronuntie Hooooooooooooo),
 5. Splinei                         (Whooooo – pronuntie Huuuuuuuuuuuuu),
 6. Triplul Focar               ( Heeeeee – pronuntie Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii).

Daca simti ca un organ anume sau simptomele asociate cu respectivul organ iti face probleme, mareste repetarea sunetului respectiv fara sa treci prin toata seria de sunete.

Daca esti foarte obosit sau presat de timp, poti practica numai sunetele Plamanului si al Rinichilor.

Eficienta acestor sunete nu depinde suta la suta de pronuntia exacta existand, de fapt, mai multe versiuni ale celor sase sunete vindecatoare create de-a lungul secolelor.

 Este posibil ca aceste sunete sa vindece ?

Acest lucru este posibil pentru ca, asa cum in muzica exista multe frecvente care se armonizeaza pentru a crea un acord, acelasi principiu se aplica si in cazul sunetelor vindecatoare.

Este ca si sunetul “ha ha ha” pe care il fac toti oamenii din intreaga lume atunci cand rad, indiferent de limba pe care o vorbesc. Pentru ca umorul genereaza o puternica reactie emotionala” (sau o “miscare a emotiilor”) in corp si minte, de genul unui “foc”.

Emotiile nu sunt doar sentimente, ci “O miscarea Energiei.”Chi-ul circula cu mai multa forta prin diferitele meridiane ale corpului atunci cand razi. Acest foc al energiei trebuie scos din corp si de aceea corpul il elibereaza prin intermediul sunetului “ha ha ha”.

Inima este organul de foc al corpului iar rasul este un sunet de foc. Sunetul Ha este de fapt unul dintre sunetele descoperite ce pot fi folosite pentru a curata inima de excesul de chi.

Fiecare dintre cele cinci organe vitale (yin) ale corpului, dintre care unul este inima, au propriul lor sunet. Cele cinci organe vitale yin sunt inima, plamanii, ficatul, rinichii si splina.

Exista, de altfel, un alt sunet care corespunde cu toate organele si este cel de-al saselea sunet care completeaza seria. Ori de cate ori expiram usor si scoatem unul dintre aceste sunete, curatam de fapt, organul caruia ii corespunde sunetul, de energiade foc in exces. Acest lucru are o influenta puternica de calmare si curatare a organului, contribuind la detoxifierea si intarirea sa.

Aceste tehnici si sunete sunt binecunoscute in ameliorarea și vindecarea mai multor boli.

Celor Sase Sunete – exemplificare practica audio – video  

Deci :

1. Sunetul Plămânilor (Sssssss – pronuntie Ssssssssssss)

Organe asociate – Instestinul gros; Element – Metal; Sezonul – Toamna; Culoare – Alb; Emotii negative – durere, tristete, depresie; Emotii pozitive – curaj, dreptate

Capture1 xPrimul sunet este sunetul plamanilor. Acesta seamana cu sunetul scos de sarpe, dar nu are nicio legatura cu respectiva vietuitoare. Pentru a face sunetul, incepi prin a inspira adanc, apoi expiri incet si scoti sunetul “Ssssssssssssssss”… cam ca cel facut de un sarpe, si dai afara cam 75% din aerul aflat in plamani.

In timp ce inspiri, vizualizeaza o energie pura si alba care aduce cu sine virtutea integritatii si intra in plamani revigorandu-i. Apoi expira din nou emitand sunetul “Sssssssssssssss” si repeta.

Sunetul nu trebuie sa fie tare, iar expiratia trebuie sa fie blanda si calma. Plamanii inmagazineaza emotiile negative precum   supararea,   tristetea   si  suferinta,  dar  si  emotiile
pozitive de integritate, renuntare, detasare, dreptate si curaj.

Durerea este un sentiment asociat cu plamanii. Din acest motiv multi oameni care au suferit foarte mult dezvolta boli de plamani.

Sunetul plamanilor poate fi folosit si cand te simti foarte obosit, ajutand la curatarea chi-ului stagnant al plamanilor si ajutandu-te sa fii treaz daca, de exemplu, esti la volan, sau in alta situatie in care trebuie sa stai treaz.

Practicarea acestui sunet dimineata iti limpezeste mintea si te ajuta sa te trezesti mai repede. Inlatura starea de somnolenta care apare de obicei datorita energiei statice din plamani, care se instaleaza datorita respiratiei superficiale din timpul noptii.

2. Sunetul Rinichilor (Chooooo – pronuntie Ciuuuuuu)

 – pune accent pe litera “u”… fiind de fapt un fel de “uuuuuuuuuuuuuu“

Organe asociate – Vezica urinara; Element – Apa; Sezonul – Iarna; Culoare – Albastru inchis spre negru; Emotii negative – frica; Emotii pozitive – blandetea.

Capture 2

Pentru a emite sunetul rinichilor, inspira adanc si apropie buzele ca si cum ai vrea sa sufli intr-o lumanare. Expira incet si scoate sunetul “ciuuuuuuuuuuuuu”. Astfel vei purifica rinichii de excesul de foc chi, marind fluxul energiei catre acest organ, precum si catre restul organelor din corp.

Dupa fiecare expiratie, inspira adanc si imagineaza-ti o energie stralucitoare albastra care intra incet in rinichi, calmandu-i si vindecandu-i. Apoi expira iar scotand sunetul “ciuuuuuuuuuuuuuu”. Poti mari eficienta oricaruia dintre sunete daca iti imaginezi cum iese un fum negru din organul respectiv, odata cu respiratia.

Acesta e un alt mod in care vizualizarea poate amplifica efectele tehnicilor de respiratie. Fiecare dintre aceste sunete poate fi insotit de un set de miscari simple care se fac impreuna cu repetarea sunetului. Miscarile au scopul de a intensifica eficacitatea sunetelor. Dar este suficient si daca exersezi numai cu metoda sunetelor, acestea vor avea puterea de a purifica, detoxifica si curate organele in mod eficient.

Multe persoane simt efectul chiar de la prima incercare. Practica acest exercitiu de cateva ori pe zi, repetand de sase ori succesiunea inspiratiei si expiratiei. Acest lucru este de multe ori sufficient pentru mentinerea sanatatii si pentru intarirea rinichilor.

Daca vrei sa detoxifici rinichii, ai dureri de spate, iti tiuie urechile sau esti obosit, poti mari setul de inspiratie-expiratie intre 9 si 36 de ori. Respira adanc si daca ai simptome neobisnuite, respira adanc fara sa scoti sunetul si ramai calm, apoi incearca mai tarziu.

Nu uita sa-ti imaginezi o energie luminoasa albastra intrand in rinichi atunci cand inspiri. Acest lucru este important pentru ca in timpul expiratiei iti golesti rinichii de energia de foc chi, care trebuie inlocuita folosind mintea, inspiratia si vizualizarea.

Rinichii sunt organele care raspund de starea generala de sanatate, longevitate, energie, crestere si vigoare. Rinichii gazduiesc emotia negativa a fricii, contribuie mai ales la consolidarea oaselor, controleaza apa din corp si gazduiesc emotiile pozitive ale vigilentei, linistii si blandetii.

Importanta mentinerii rinichilor sanatosi si puternici nu poate fi subliniata suficient. Acestia au efect de reglare si control asupra celorlalte organe din corp, in special asupra inimii si a ficatului. Toate organele isi iau de la rinichi o parte din chi-ul care le ajuta sa functioneze. Orice boala suficient de grava va afecta in mod inevitabil intr-o oarecare masura si rinichii. De aceea este important sa fie mentinuti in buna stare de sanatate pentru a stimula intreaga imunitate.

Daca emiti sunetul rinichilor zilnic iti vei intari acest sistem critic din organism si vei consolida vitalitatea (chi-ul apei) din intreg corpul. Chi-ul rinichilor este si o importanta componenta a chi-ului sexual si a energiei sexuale. In tandem cu ficatul, potenta si taria rinichilor regleaza activitatea sexuala, apetitul sexual si menstruatia la femei.

Practicarea celor sase sunete cu regularitate poate contribui semnificativ la racorirea (calmarea) organelor si prevenirea bolilor. Multe boli in ziua de azi sunt cauzate de un surplus de energie de foc, iar cele sase sunete reprezinta un instrument puternic in combaterea lor.

3. Sunetul Ficatului (Shhhhhh – pronuntie Șșșșșșșșș), 

– ca si sunetul pe care-l faci cand vrei sa faci pe cineva sa taca.

Organe asociate – Vezica biliara; Element – Lemn; Sezonul – Primavara; Culoare – Verde; Emotii negative – furie; Emotii pozitive – bunatate.

Capture 3Ficatul este unul dintre cele cinci organe yin vitale din corp, pe langa plamani, rinichi, inima si splina. Un ficat sanatos, puternic si lipsit de stres iti asigura o sanatate indelungata, o forma fizica foarte buna si longevitate. Ficatul controleaza functii importante in corp si este un organ fara de care nu putem trai.

Ficatul raspunde de functia metabolica in general, controleaza puterea musculara, miscarile si coordonarea, puterea viziunii, claritatea gandirii, contribuie la detoxifiere, revigoreaza sangele in timpul somnului si produce colesterol bun.

De asemenea, ficatul influenteaza si energia sexuala si vitalitatea, este asociat cu emotia negativa a maniei, emotia pozitiva a amabilitatii si cu elementul lemnului. Aceasta energie a lemnului ajuta la hranirea, controlul si revigorarea inimii. Asa cum lemnul este necesar pentru a intretine focul, energia de lemn a ficatului este necesara pentru a intretine functionarea inimii.

Cand ne maniem marim cantitatea de energie “de lemn” trimisa inimii. De aceea ritmul cardiac creste de obicei cand ne infuriem. Este ca atunci cand arunci lemne pe foc. Cu cat arunci mai multe lemne, cu atat focul devine mai puternic. Multe persoane simt o senzatie de oboseala dupa o explozie de manie. Este rezultatul firesc al epuizarii ficatului de chi in timpul unei reactii puternice emotionale.

Dupa epuizarea maniei, multe personae simt ca trebuie sa doarma. Acest lucru se intampla pentru ca organismul are nevoie sa refaca energia ficatului. Este, deci, ferm recomandata evitarea exploziilor de manie necontrolata pe cat posibil.Nu numai ca acest lucru pune o mare presiune pe ficat, dar mania mentine corpul intr-o stare de energie de foc excesiva. Chinezii au o vorba “Mania este foc, daca nu-l stingi, te va mistui in intregime ”.

Pentru a practica acest sunet trebuie sa inspiri pana cand plamanii sunt cam 80% plini cu aer, apoi, dand capul pe spate si privind in sus, expira si scoate usor sunetul “Șșșșșșșșșșșșșșșșșș” . Asa cum am aspus este ca si sunetul pe care-l faci cand vrei sa faci pe cineva sa taca … in acest caz ii spunem ficatului sa taca.

Ca si in cazul sunetelor anterioare, emitem sunetul lent si calm, pentru a linisti chi-ul ficatului. Dupa ce facem sunetul ficatului, inspiram adanc si vizualizam o energie luminoasa verde care intra in corp si ajunge la ficat ori de cate ori inspiram.

Poti vizualiza aceasta energie venind direct prin piele pana la organul respectiv sau intrand odata cu inspiratia si ajungand astfel pana la ficat. Pentru ca eliminam energie din ficat odata cu expiratia, trebuie sa inlocuim energia negativa de foc pe care am scos-o din corp, cu o energie pura si curata, pe masura ce inspiram.

Practica acest sunet de 3-6 ori de fiecare data. Daca esti foarte nervos, ai ochii rosii sau inlacrimati, incerci sa-ti detoxifici ficatul sau ai un gust amarui sau acru in gura, mareste numarul respiratiilor intre 9 si 36 de ori.

Nu uita sa inspiri si sa vezi lumina verde care intra pana la ficat dupa fiecare expiratie. Culoarea verde stralucitoare este frecventa de energie a ficatului si folosind mintea pentru a atrage aceasta energie odata cu inspiratia, contribuim la intarirea ficatului.

Prin eliminarea energiei de foc in exces din ficat, sunetul nu numai ca va stimula sanatatea, dar va influenta semnificativ persoanele care au probleme cu gestionarea maniei. O veche zicala taoista spune ca daca cineva e manios pe o alta persoana si face sunetul ficatului de 30 de ori si tot se mai simte manios pe acea persoana, atunci are dreptul sa-i traga o palma .. hahaha … dar desigur, acest lucru nu este recomandat ! .. hahaha .. a fost doar un exemplu pentru a demonstra cat de eficient considera taoistii sunetul ficatului in eliberarea energiilor de foc ce duc la o manie necontrolata.

Acest sunet te poate ajuta sa te simti mai bine, sa ai o viziune mai clara, curata sangele si inlatura gandirea incetosata.Nu uita ca poti mari eficienta oricaruia dintre cele sase sunete vizualizand un fum negru care iese din organul cu care lucrezi, la fiecare expiratie.

Sunetul ficatului poate fi folosit si cand simti ochii obositi, rosii sau prezinta mancarimi. Rezultatele te pot surprinde placut. Asa ca, data viitoare cand ai ochii rosii, in loc sa apelezi la picaturi de ochi, incearca sunetul ficatului, al rinichilor, sau pe ambele. Repeta-le pe ambele de cel putin sase ori si vezi cum iti simti ochii dupa aceea. Este foarte posibil sa descoperi ca nu mai ai nevoie de picaturi

4. Sunetul Inimii (Hawwwwww –  pronuntie Hoooooooooooo),

Organe asociate – Intestinul subtire; Element – Foc; Sezonul – Vara; Culoare – Rosu; Emotii negative – nerabdare, graba, aroganta, cruzime; Emotii pozitive – bucurie, onoare, sinceritate.

Capture 4Pentru a face sunetul inimii, trebuie sa inspiri adanc de cateva ori, apoi inchizi ochii si te concentrezi asupra inimii. Dupa  cateva   inspiratii   si   expiratii   incepi   sa   faci sunetul  inimii, cu capul dat pe spate, uitandu-te in sus,  in timp ce expiri: “Hooooooooooooooo”.

In acelasi timp ar trebui sa vizualizezi pericardul, saculetul inimii, cum isi elibereaza caldura, nerabdarea si aroganta odata cu expiratia. Nu uita ca acest sunet trebuie facut incet sau chiar soptit, adica miscand buzele sau alte organe ale vorbirii fara sunete acustice.

Ia pauze scurte intre respiratii, inspirand si expirand normal, tine ochii inchisi si vizualizeaza o culoare rosie impreuna cu virtutile: bucurie, sinceritate, onoare si creativitate, care intra in inima odata cu inspiratia. Acest pas este foarte important, nu sari peste el.

Practica sunetul inimii de 3-6 ori. Daca suferi de dureri in gat, dureri asociate cu raceala, umflaturi la nivelul gingiilor sau a limbii, boli cardiace, dureri ale inimii sau ai schimbari bruste de dispozitie, atunci practica exercitiul de 9 pana la 36 de ori.

Chiar si pentru o persoana cu o stare foarte buna de sanatate, practicarea zilnica a celor sase sunete de vindecare va aduce o imbunatatire la nivelului starii sale de spirit, a energiei, a claritatii mentale si a sanatatii.

Pentru cei ce incearca sa se vindece de anumite boli sau afectiuni aceste sunete sunt foarte utile pentru curatarea energiile si a materiilor impure din corp. Corpul transforma in mod constant materia toxica in gaze care pot fi expulzate cu ajutorul respiratiei, de aceea aceste sunete ajuta semnificativ acest process de curatare.

Accelereaza inlaturarea dioxidului de carbon, a toxinelor, a poluantilor si a energiilor negative din organism cu mai multa eficienta decat respiratia obisnuita. Un lucru care nu trebuie uitat este ca aceste sunete nu trebuie effectuate cel putin 30 de minute dupa masa. Sunetul splinei este singurul care trebuie facut imediat dupa masa

5. Sunetul Splinei (Whooooo – pronuntie Huuuuuuu)

Organe asociate – Pancreas, Stomac; Element – Pamant; Sezonul – Vara indiana; Culoare – Galben; Emotii negative – ingrijorare; Emotii pozitive – corectitudine.

Capture 5Cauzele indigestiei

Energiile de foc in exces de la nivelul splinei au devenit mult prea des intalnite in societatea moderna. Daca ne mentinem alimentatia incarcata de agenti artificiali si alimente cu enzime, vitamine si elemente nutritive moarte, atunci vom obliga corpul sa consume mai multe din enzimele lui natural decat este necesar.

Cand se intampla acest lucru, stomacul trebuie sa lucreze mai greu decat deobicei pentru a digera aceste alimente. Acest efort digestiv suplimentar genereaza o energie de foc in exces in timpul procesului de digestie.

Uleiurile hidrogenate sunt in special daunatoare in acest sens pentru ca sunt foarte greu de digerat si de asimilat. In medicina chineza stomacul si splina sunt un exemplu foarte bun de organe corespondente. Daca stomacul este stresat, va deveni mai vulnerabil sau mai yin, in timp ce organul sau pereche  splina va deveni mai yang.

Din acumularea acestor energii de foc se produce indigestia care poate duce la probleme digestive mai serioase.Stapanirea modului de eliminare a acestor energii de foc in exces de la nivelul sistemului energetic stomac/splina poate contribui semnificativ la eliminarea indigestiei, a ulcerului sau a altor probleme ale tractului digestiv.

Splina este asociata cu pancreasul si stomacul. Este un element de pamant; anotimpul sau este vara. Emotiile negative sunt grija, mila si compatimirea; emotiile pozitive sunt compasiunea, corectitudinea si creatia muzicala.Culoarea sa este galben.

Pentru a face sunetul splinei, trebuie intai sa simtim splina si sa simtim conexiunea dintre gura si splina. Acest lucru este necesar pentru ca gura este deschiderea asociata cu splina si stomacul. Inspira adanc, apoi expira si fa sunetul Huuuuuuuuuuuuu.

Nu uita ca sunetul trebuie sa fie facut incet sau chiar “fara voce”, adica doar prin miscarea buzelor sau a organelor de vorbire fara sunete acustice.

Inspira si expira adanc aerul in splina, pancreas si stomac si imagineaza-ti o lumina stralucitoare galbena cu virtutile: corectitudine, compasiune si creatie muzicala cum patrunde in aceste organe.

Repeta acest sunet de 3 – 6 ori. Daca suferi de indigestie, greata, diaree sau vrei sa-ti detoxifici splina, atunci repeta acest sunet de 9 – 36 ori.

Acest sunet este mai eficient si mai sanatos decat antiacidele. Este singurul sunet care trebuie facut imediat dupa masa. Sunetul splinei seamana, desi e diferit, cu sunetul rinichilor. Seamana cu sunetul facut de bufnite. Sunetul “hu,hu” facut de bufnita, care este insa mai scurt, este sunetul de baza pentru sunetul splinei.

Acum porneste de la acest sunet hu si lungeste sunetul “uuuuuuuuuuu” in timp ce expiri, pentru a ajunge la sunetul “huuuuuuuuuuuuuu”. Sunetul rinichilor “ciuuuuuuuuuuuuu” pune accent pe litera “u”… fiind de fapt un fel de “uuuuuuuuuuuuuu“

6. Sunetul Triplului Focar (Hiiiiiiiiiiiiiiiiii).

Se refera la cei 3 centri enrgetici:                                                                                             – in zona de sus: creier, inma, plamani – este cald …                                                             – in zona de mijloc: ficat, rinichi, stomac, pancreas si splina – este cald …                           – in zona inferioara: intestinul gros si subtire, vezica urinara, organele sexuale – este rece

Capture 6“Triplul Focar” (Meridianul sexual si al circulatiei sanguine). Acest sistem energetic echilibreaza energiile “focarelor” de la nivelul superior, inferior si medianal al corpului.

Acest sunet contribuie la echilibrarea acestui sistem de control al energiei si pentru ca afecteaza atat de multe organe vitale, are o influenta semnificativa asupra sanatatii intregului corp. Poate fi folosit si pentru reglarea sau chiar incetinirea ritmului cardiac.

Sunetul pentru triplul focar este unul foarte simplu. Este “Hi” dar sunetul“i” este mentinut odata cu expiratia. Sunetul triplului focar suna astfel “Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”.

Ca si celelalte sunete, acest sunet trebuie facut foarte incet sau fara voce, ceea ce inseamna ca trebuie doar sa expiri si sa deschizi gura ca si cum ai face sunetul, dar fara sa scoti sunetul si fara sa faci coardele vocale sa vibreze. Asa cum s-a mai spus, acest sunet regleaza arsurile la stomac si este folosit deseori de practicantii chinezi de arte martiale pentru a reduce ritmul cardiac in timpul sau dupa o lupta sau dupa orice alt exercitiu fizic intens.

Pentru a folosi sunetul in cazul insomniei, intinde-te pe spate si in timp ce faci sunetul Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  vizualizeaza si incearca sa simti cum un cilindru iti apasa respiratia, incepand cu capul pieptului si terminandu-se pana la abdomen. Vizualizeaza pieptul si abdomenul plate ca o foaie de hartie si luminoase, stralucitoare si goale.

Practica acest exercitiu de 3 – 6 ori sau mai mult daca nu reusesti sa adormi. Acesta  este modalitatea normala de a practica acest sunet, dar ca toate sunetele, pot fi folosite oriunde, oricand, mai putin imediat dupa masa cu exceptia sunetului splinei.

Practicarea zilnica a sunetelor

Incearca sa folosesti aceste sase sunete care vindeca in fiecare zi. Sunt eficiente in special inainte de culcare, pentru ca eliminarea chi-ului de foc in exces calmeaza si relaxeaza corpul si incetineste ritmul cardiac pregatind corpul si mintea pentru odihna.

Odata ce ai invatat cum se face, practicarea celor sase sunete va lua doar 10-15 minute. Poti practica toate cele sase sunete dupa exercitii fizice intense, nu numai sunetul triplului focar. Practica aceste sunete dupa orice exercitiu care intensifica caldura in focarul superior (inima si creierul).

Sursa: http://www.naturalnews.com/  ;  viataverdeviu.ro

 

Până la o nouă revedere .. pace și lumină pentru toți !

Costi

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Jakob Lorber-Trezire Spirituală 02

ESPRE:   CORP, SUFLET,  SPIRIT,  ORDINEA DIVINĂ  ȘI  CELE  DOUSPREZECE                     PORUNCI (10 + 2) 

” Când prin mine (Iisus) veţi ajunge la noua naştere a spiritului vostru, porţile vieţii vi se vor deschide şi voi veţi fi ca îngerii ..”. … ”Când această trecere se realizează cu adevărat prin libera voinţă a omului şi când toată iubirea omului se focalizează întru Dumnezeu, omul graţie unei iubiri atât de sacre, se găseşte în întregime în Dumnezeu şi atunci el devine o nouă fiinţă, mult mai puternică şi mai vie, ca şi cum ar fi născută din nou” … ” Prin această nouă naştere, care nu provine nici din simţurile cărnii, nici din voinţa de a procrea, omul devine un veritabil copil (fiu) al lui Dumnezeu şi aceasta se realizează prin graţia care este puterea liberă a iubirii de Dumnezeu din inimile oamenilor”. ”El ajunge atunci să fie una cu Dumnezeu iar o asemenea fiinţă este propriul Fiu care este născut din Tatăl.”

Dragi prieteni,

Continuăm cu Jakob Lorber – Trezire Spirituală pentru a vedea – Ce trebuie să facem pentru a ajunge la nouă naştere a spiritului  .. la Trezirea spirituală .. la Reînvierea întru spirit ?

Mântuitorul Iisus explică :” Pentru a ajunge la noua naştere a spiritului fiecare om trebuie să treacă, prin trei etape :

 1. Stăpânirea asupra cărnii (materiei, trupului);
 2. Purificarea sufletului prin credinţa vie care trebuie să fie dovedită prin faptele vii ale iubirii;
 3. Reînvierea întru spirit . ”

Pentru a ne lămuri, trebuie să ştim că orice fiinţă umană este alcătuită dintr-o trinitate formată din corp, suflet  şi spirit.

Despre  – Corp, Suflet  şi Spirit

      Mântuitorul Iisus explică : – ”În inima oricărei fiinţe umane există două cămăruţe secrete foarte fine – greu decelabile cu ochii şi apărând ca nişte puncte mici. Ele corespund celor două încăperi mari (ventricule) prin care circulă sângele. Deşi sunt atât de mici de ele depinde întreaga viaţă a inimii, şi implicit  întregul corp cu organele sale. Prima şi cea mai importantă cămăruţă corespund lucrurilor ce aparţin spiritului, şi deci vieţii propriuzise, adică ce numim noi principiul afirmativ. Cea de a doua cămăruţă, mai puţin importantă decât prima, deşi absolut indispensabilă vieţii fizice, corespunde materiei, adică principiului negativ. Materia nu are o viaţă a sa proprie, fiind doar un vas care receptează viaţa. Cu fiecare bătaie a deschiderii afirmative, ea primeşte o energie vitală nouă, pe care o distribuie prin intermediul sângelui în întregul corp”

      ”Sufletul unui pământean este un compus alcătuit din numeroase particule ale vieţii, preluate de Satan (pământul una din cele mai materiale planete fiind considerat – sălaşul lui Satan) şi ţinute captive în materia corpului pământului. De aici ele sunt preluate de lumea plantelor, apoi de diferitele nivele ale lumii animale, pentru ca în sfârşit, să fie preluate de sufletele umane .Odată ajunse în pântecul femeii, ele devin carne şi se nasc în această lume.”

      Sufletele care se dezvoltă din elementele pământului sunt considerate ca provenind ”din lumea de jos” pentru că există şi suflete ”din lumea de sus” care se reâncarnează pe pământ şi care provin de pe alţi aştri.

      Deşi există o corespondenţă perfectă între suflet şi corpul fizic atunci când o fiinţă umană moare, corpul eteric substanţial intră în descompunere, în timp ce corpul eteric nesubstanţial continuă să trăiască. Din acest punct de vedere se poate spune că adevăratul corp al omului este sufletul.

      Prin conştiinţă şi liberul său arbitru, omul alege între bine şi rău iar prin scânteia spiritual divină care este legată de natura lui Dumnezeu fiinţa umană poartă în ea chemarea către conştiinţa superioară divină a cărei relevare însă depinde de eliberarea sufletului din capcana materiei.

 • Mântuitorul Iisus explică : – Atunci când sufletul rămâne în materia fizică, bucurându-se de ea, el este la fel de impur ca şi cele mai impure şi mai condamnabile spirite ale corpului fizic, complăcându-se în păcat, şi implicit în iad şi moarte. În cazul în care continuă să trăiască în funcţie de dorinţele corpului fizic, se poate spune că – deşi trăieşte – el este un suflet mort; el experimentează moartea în sine şi se teme cumplit de moartea fizică.

            În această stare de păcat, sufletul poate face orice doreşte, dar nu poate găsi viaţa, deşi o iubeşte mai presus de toate. Aşa se explică de ce atâtea mii de fiinţe umane nu află – după moarte – nimic mai mult despre viaţă şi despre suflet decât o piatră care zace la marginea drumului.

            Dacă un înţelept vorbeşte despre aceste subiecte cu asemenea oameni, ei vor râde de el sau se vor înfuria şi îl vor da afară din casă.” ”Ca să nu mai vorbim de cei care nu doresc să afle nimic despre aceste lucruri, considerându-le simple prostii, şi care nu merită nici un fel de consideraţie Aceste fiinţe umane trăiesc de-a lungul întregii lor vieţi pământeşti, în iad şi moarte.”… ”Fericit va fi acela pe care învăţătura Mea nu-l va revolta.

            ”Şi totuşi orice fiinţă umană ar trebui să-şi încheie cel puţin ciclul dezvoltării eului individual atunci când atinge vârsta de 30 de ani, astfel încât viaţa care urmează după moartea corpului fizic să fie plenar conştientă”.

      ”Sufletul trebuie să fie purificat de apa umilinţei şi a renunţării de sine, pentru că apa este simbolul cel mai vechi al umilinţei (simbolic vorbind) – ea nu se opune niciodată fiind în serviciul tuturor (spală mizeria tuturor) – la sol, ea caută întotdeauna punctul cel mai de jos şi fuge de înălţimi. Sufletul purificat răspândeşte în jurul lui lumina spiritului adevărului, pe care un spirit impur nu poate niciodată să-l înţeleagă, acesta din urmă fiind asemenea nopţii, în timp ce adevărul este precum lumina soarelui ”.

      ”Adevărul îl face liber pe cel care îl acceptă şi îl recunoaşte în sufletul lui purificat prin umilinţă. Intrarea în împărăţia lui Dumnezeu este chiar această libertate a spiritului sau această înţelegere spirituală a libertăţii”. ”Ceea ce este născut din carne este carne, adică materie moartă învelişul cel mai exterior al vieţii şi ceea ce este născut din spirit este spirit, adică viaţa eternă şi adevărul în sine”.

Despre – Ordinea Divină și cele 12 porunci 

      Mântuitorul Iisus explică în Predica de pe munte : – Omul de pe acest pământ nu a fost făcut să fie inferior lui Dumnezeu care este complet desăvârşit dar omul nu trebuie să precupeţească nici cel mai mic efort pentru a se desăvârşi şi a atinge cea mai înaltă elevare spirituală. Până acum acest lucru era aproape imposibil, pe acest pământ care s-a aflat sub sceptrul morţii, dar începând de acum va fi posibil pentru cel care  va urmări cu seriozitate să trăiască după Cuvântul Meu, care nu presupune altceva decât ca faptele voastre să fie în conformitate cu preceptele pe care Dumnezeu vi le-a dat sub formă de porunci.”

Deci trebuie să ducem o viaţă în conformitate cu Ordinea Divină –  respectând în primul rând cele 10 porunci din vechea lege Decalogul Vechiului Testament

1.  Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alţi dumnezei afară de Mine                   2.   Să nu-ti faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor.
3.   Să nu iei Numele Domnului Dumnezeului tău în deşert.
4.   Adu-ţi aminte de ziua Domnului şi o cinsteşte pe ea.                                               5.  
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca bine să-ţi fie ţie şi mulţi ani să trăieşti pe pământ                                                                                                                                      6.  Să nu ucizi.
7.   Să nu trăieşti în desfrânare.
8.   Să nu furi.
9.   Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău.                                       10. Să nu pofteşti nimic ce este al aproapelui tău.

La care se adaugă două din noua lege adusă de Mântuitorul Iisus Hristos – Noului Testament  şi  care  sunt  şi  cele  mai  importante:

 11. Iubeşte-l pe Dumnezeu mai presus de orice ;                                                              12. Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi.

Aceste două porunci (baza adevărului) completează vechea lege – care deşi era o lege corectă – se spune că nu a mântuit pe nimeni care a respectat-o at litteram tocmai pentru că în ea nu se regăsesc aceste două porunci (care probabil ar fi trebuit să se subânţeleagă).

Dar se pare că oamenii nu au fost intuitivi şi atunci ca şi acum din păcate, unii dintre noi, în cazuri de forţă majoră practica legea mozaică a pedepsei  ”dinte pentru dinte şi ochi pentru ochi ”si nu legea iubirii şi a toleranţei cum ne învaţă Domnul.

Până la o nouă revedere .. pace și lumină pentru toți !

Costi

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Procesiunea Pelerinaj – Calea Sfintei Cruci Scară către Cer – Înălţarea Sfintei Cruci

La București în zilele de 13-14 septembrie are loc Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci  la Biserica Sfintei Cruci și a Sfântului Vasile cel Mare din Calea Victoriei nr.198.

Cu ocazia acestei sărbători are loc și 20150913_204542Procesiunea – Pelerinaj – Calea Sfintei Cruci Scară către Cer.

În toate bisericile ortodoxe din țară în ziua de 14 septembrie are loc pomenirea înălţării cinstitei şi de viaţă făcătoarei Sfinte Cruci.

20150913_213120

                                                                                          Constantin cel Mare, întâiul împărat al creştinilor, avea război, precum zic unii dintre istorici, la Roma, împotriva lui Maxenţiu, până a nu lua împărăţia. Iar alţii zic că la apa Dunării, împotriva sciţilor.

Văzând că mulţimea potrivnicilor era mai multă decât oastea lui, era cuprins de nedumerire şi frică. Atunci i s-a arătat în amiaza zilei semnul Crucii cu stele pe cer, şi litere romane împrejurul Crucii, care şi acelea erau închipuite cu stele şi ziceau: „Întru aceasta vei birui”.

Făcând numaidecât o cruce de aur, după chipul celei ce i se arătase, şi poruncind să fie purtată înaintea ostaşilor săi, au dat război cu vrăjmaşii, dintre care cei mai mulţi au pierit, iar alţii au fugit.

Pentru aceasta, gândind întru sine la puterea Celui ce a fost răstignit pe Cruce, şi crezând că Acesta este Adevăratul Dumnezeu şi întărindu-se cu Botezul împreună cu maica sa, a trimis-o la Ierusalim ca să găsească Crucea lui Hristos. Şi a aflat-o ascunsă, împreună cu celelalte două cruci, pe care fuseseră răstigniţi tâlharii; şi nu numai crucile, ci şi piroanele le-au aflat.

Inaltarea Sfintei CruciNeştiind împărăteasa care ar fi Crucea Domnului, s-a arătat aceasta prin minune. O femeie văduvă moartă, de care s-a atins Crucea, a înviat; iar celelalte doua cruci ale tâlharilor nu au arătat nici un semn de minune. Atunci împărăteasa s-a închinat şi a sărutat Crucea, împreună cu toata suita. Şi neputând încăpea tot poporul să se închine, s-a rugat ca măcar să o vadă.

Atunci s-a suit Fericitul Macarie, patriarhul Ierusalimului, şi a înălţat deasupra amvonului Cinstita Cruce, si văzând-o poporul, a început a striga: „Doamne, miluieşte!” Şi de atunci a început a se ţine sărbătoarea Înălţării Cinstitei Cruci.

Pace și lumină pentru toți ! .. și fie ca Înalțarea Sfintei Cruci să înalțe și inimile noastre !

Costi

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Jakob Lorber-Trezire Spirituală 01

DESPRE:  ORIGINI, CREAȚIE, SPIRITE PRIMORDIALE, NAȘTEREA FIINȚELOR                          UMANE,  DESPRE SENTIMENTUL  ORGOLIULUI  ȘI  ÎNTUNECAREA                          FIINȚEI  UMANE,  VENIREA  LUI  IISUS,  NAȘTEREA  SPIRITUALĂ

Dragi prieteni,

E timpul să mai facem o încursiune în domeniul spiritual avand drept scop „trezirea spirituală și așa cum v-am promis deși o să mai facem referiri și la Urantia carte apărută în Chicago, Illinois, SUA, undeva în jurul anilor 1924 și publicată prima dată în 1955 (considerată drept un Etalon Biblic sau  Noua Biblie Universală fiind numită „a cincea revelaţie epocală” … probabil dupa cele 4 Evanghelii ?) … o să facem în continuare cunoscute și alte scrieri cum sunt cele ale lui Jakob Lorber în special Marea Evanghelie a lui Ioan, Gottfried Mayerhofer şi alţi câţiva autori care au „auzit Vocea Divină” și care relevă „Învățătura Divină”.

Chiar dacă cărților lui Jakob Lorber sunt ceva mai vechi cu cca. 50-70 de ani ca scriere și apariție față de Urantia  ele pot fi considerate prin învățătura transmisă înspecial  Marea Evanghelie a lui Ioan  cu siguranță și ele  adevărate „revelaţii epocale „.

Deci, în domeniul „trezirii spirituale” înainte de a vedea ce zic maeștrii și alți învățători haideți să vedem în cca 10 articole bazate pe Marea Evanghelie a lui Ioan ce zice Învățătorul învățătorilor și Maestrul maeștrilor  și anume Mântuitorul Iisus.

Dar înainte de toate haideți să vedem cine a fost Jakob Lorber.

Jakob Lorber

jakob-lorberJakob lorber s-a născut la data de 22 iulie 1800 în Austria. În anii care au urmat pe lângă studiul muzicii şi-a urmat înclinaţia interioară şi s-a adâncit din ce în ce mai mult în studiul ” Căii Interioare” citind foarte multe lucrări specifice dar Biblia a rămas tot timpul cartea lui de căpătâi.  Pe 15 martie 1840 imediat după rugăciunea de dimineaţă , el a auzit cu claritate o Voce în regiunea inimii care i-a poruncit: – ”Ridică-te ia-ţi pana şi scrie!” S-a supus imediat Vocii Interioare şi a început să scrie. Era introducerea la prima sa lucrare Casa Domnului: – ”Aşa vorbeşte acum Domnul Dumnezeu pentru fiecare, şi aceasta este perfect adevărat (autentic şi sigur), exact şi clar. Oricine doreşte să vorbească cu Mine, trebuie să se îndrepte către Mine iar când va fi pregătit, Eu îi voi sădi răspunsul în inima lui. Dar trebuie să se ştie dinainte că numai cei curaţi (puri) şi cu inima plină de smerenie, vor auzi vocea Mea. Şi să nu uitaţi niciodată că cine Mă pune mai presus de lumea aceasta şi Mă iubeşte cu o iubire mare şi nesfârşită, precum iubeşte o gingaşă mireasă pe mirele ei, cu acela Eu voi merge braţ la braţ şi îi voi răspunde când Mă va întreba. El Mă va putea privi oricând precum un frate pe celălalt frate şi Mă va privi atunci precum Eu l-am privit din veci, înainte chiar ca el să fi existat”

Timp de 24 de ani a scris aproape zilnic ore întregi, fără să consulte vreo carte sau să aibe cunoştinţe legate de ceea ce scria, căci cunoaşterea venea prin intermediul Cuvântului Interior. Pe acest – Scrib al Domnului – aşa cum ia plăcut să se autonumească, dacă ar fi sa-l privim ca pe un geniu al profeţiei el i-ar depăşi cu siguranţă pe toţi iniţiaţii pe care i-a cunoscut umanitatea. Lucrările sale unde se găsesc de la descrieri de fapte imediat după crearea cosmosului până la cunoştinţe în mai toate domeniile – complexe, profunde şi exacte – unele dintre ele confirmate de descoperirile actuale – umplu 25 de volume a 500 de pagini ca să nu mai vorbim de lucrările mai mici.

Printre cele mai importante scrieri ale lui Jakob Lorber sunt : Casa Domnului, Marea Evanghelie a lui Ioan, Copilaria lui Iisus, Corespondenţa lui Iisus cu Abgarus,  Împărăția misterioasă a spiritelor, Împărăția copiilor din lumea de apoi, De la iad la rai, Daruri cereşti,  Misterele dezvăluite ale naturii, Soarele natural, Soarele spiritual, Saturn, Musca .. etc

Jakob Lorber a murit la data de 24 august 1864. El a ştiut dinainte că va muri la această dată, căci îşi împlinise misiunea. Pe piatra sa de mormânt din cimitirul St. Leonhard din Graz sunt scrise cuvintele Sf, Apostol Pavel – ”Indiferent dacă trăim sau murim, noi îi aparţinem Domnului” .

Jackob Lorber – Marea Evanghelie a lui Ioan

Marea Evanghelie a lui Ioan – este cea mai importantă lucrare a lui Jakob Lorber unde pe parcursul a 10 volume prezintă o descriere amănunţită a celor 3 ani de propăvăduire a lui Iisus, care completează şi interpretează informaţia biblică.

În continuare  – în câteva articole am să vă prezint pe scurt  conform acestor învățături prezentate în carte  – ceea ce trebuie să ştim şi ceea ce trebuie să facem – pentru evoluţia noastră spirituală care prin libera noastră voinţă să ducă – la trezire şi naştere spirituală.

Despre – Transmiterea Învățăturii

Mântuitorul Iisus – explică în Marea Evanghelie după Ioan:

      ”Eu vreau să transmit Învăţătura Mea astfel încât simpla lectură sau ascultate a Evangheliei să nu permită oricui să ajungă direct la fundamentul adevărului viu, ci să conteze mai mult punerea în practică a învăţăturii Mele. La început doar această practică v-a putea aduce oamenilor lumina (trezirea spirituală)”.

      În evanghelii – lucrurile sunt scrise doar punctual fiind relatate doar aspectele principale restul putând fi dedus de un spirit trezit. Pe de altă parte cuvântul viu nu trebuie să fie murdărit şi profanat (trebuie lăsat ascuns). Fiecare verset este prin el însăşi o sămânţă ce conţine în germene viaţa eternă şi plenitudinea infinită a înţelepciunii.

         Deşi sunt atât de diferite în forma lor exterioară una de cealaltă cele două evanghelii ale lui Matei şi Ioan au fost scrise sub îndrumarea Mea directă (mai puţin capitolele de după înălţare). Se întâmplă adeseori ca exegeţii să considere în mod greşit că unui eveniment povestit de Matei îi corespunde un alt eveniment povestit de Ioan şi ei se miră că relatările diferă totuşi într-o asemenea măsură, când de fapt, în realitate este vorba despre aceleaşi fapte. Diferenţa dintre cele două evanghelii constă în faptul că Matei relatează faptele iar Ioan oferă corespondenţa lor spirituală – lucrurile cele mai profunde şi esenţiale.

      Ceea ce scrie Matei se referă doar la acest Pământ, în timp ce mărturia lui Ioan este pentru infinitul etern, căci aci se află ascunsă cea mai pură putere divină (învăţătură) din eternitate în eternitate, a tuturor creaţiilor care există şi a tuturor celor care vor exista în eternităţile viitoare.

      Nu s-a scurs nici măcar un secol în care să nu fi ales oameni care să dea explicaţiile necesare la Evanghelii acolo unde erau predicate. Aceşti aleşi au făcut-o completând ceea ce dispăruse din Evanghelii, prin neglijenţa unora sau incompetenţa altora sau din reaua voinţă a unor şefi de secte sau a preoţilor.

      Cu timpul bisericile au sistematizat învăţătura cuprinsă în Biblie, respingând şi tratând ca erezie şi încercări de manipulare diabolică aceste explicaţii, deoarece ele nu serveau dorinţei lor de câştig şi instinctului pentru putere.

      Savanţii şi artiştii datorită incapacităţii lor au tratat cu superficialitate aceste noutăţi considerându-le raţionamente amăgitoare şi vise ale unor nebuni.

      Cât despre profeţi aceştia au fost întotdeauna desconsideraţi în ţara lor. După criteriile oamenilor un profet nu ar trebui să locuiască pe pământ; nu ar trebui nici măcar să aibă o formă umană, ar trebui să nu mănânce nimic, să nu bea nimic să nu poarte vreun veşmânt şi eventual să se deplaseze prin aer ca Ilie, într-un car de foc. Dacă profetul mănâncă şi bea ca toată lumea şi chiar trăieşte într-o cameră şi are o meserie atunci nu mai este vorba de profeţie el fiind considerat pe jumătate nebun sau este luat drept ipocrit şi nu poate face nimic în ţara sa.

      Am dorit să ofer aici (în Marea Evanghelie după Ioan) o clarificare completă a acestor chestiuni, pentru ca nimeni să nu mai vină cu scuze puerile, sub pretextul că Eu nu m-am mai preocupat deloc, de la încarnarea mea terestră, de puritatea şi integritatea învăţăturii Mele pe care ei nu au mai putut să o înţeleagă corect din aceste motive.”

      Deci nu voi accepta nici o scuză, pentru că cel ce caută cu seriozitate, poate şi trebuie să Mă găsească, în schimb ceilalţi ataşaţi de scuzele lor penibile vor trebui să înghită un medicament sever şi va fi nevoie să fie trataţi mult timp, încet  în doze homeopatice.                                                             

Despre – Origini, Creație, Spirite primordiale, Prima judecată, Lumile materiale și  Nașterea ființelor umane pe baza primei judecăți

”La origini (sau: fundamentul primordial a tot ce există) a fost şi este lumina”, adică marea şi sacra înţelepciune creatoare iar aceasta nu putea fi decât Dumnezeu Însuşi.

”În Dumnezeu era lumina şi totodată lumina Îl pătrundea şi Îl înconjura pe Dumnezeu şi Dumnezeu însuşi era lumina”

Lumina, cuvântul (logosul creator), şi voinţa acestei Fiinţe, provin.din propria Sa lumină.

”La origini întreaga existenţă şi fiecare fiinţă care urma să fie manifestată existau toate în Dumnezeu şi erau una cu Dumnezeu”

Ideea Sa creatoare originară, care este dornică de a se manifesta sub o formă vizibilă este o parte din El însuşi şi nimic nu a apărut şi nu a luat o formă vizibilă fără să provină din această origine. Originea fundamentală a oricărei forme iniţiale nu putea fi lipsită de formă şi de viaţă pentru că moartea este contrariul fundamentului lui Dumnezeu, care este viaţa.

Prin efectul pozitiv al voinţei imuabile a forţei primordiale – a lui Dumnezeu, –  primele idei creatoare au luat formă şi au dat naştere unor fiinţe individuale, limitate în spaţiu şi timp.

Astfel fiinţa primordială a lui Dumnezeu adică omul era separată de originea sa, dar era susţinută de o voinţă imuabilă şi era conştientă cu toate că era legată de o formă limitată.

Dar această stare nu a fost pe placul fiinţei create şi sentimentul său de orgoliu a intrat în conflict cu conştiinţa limitării şi a separării sale.

Atunci aceste fiinţe din prima perioadă au fost supuse unei prime judecăţi şi anume unei constrângeri temporale severe, aceasta corespunzând apariţiei lumilor materiale solide şi a majorităţii primelor fiinţe.

      Mântuitorul Iisus explică : – ”O mare parte din nenumăratele spirite primordiale – au abuzat de libertatea de voinţă care le-a fost acordată şi s-au cufundat în materie. Conform legii din aceste spirite sunt alcătuite, pământul, soarele şi celelalte lumi. Din rândul lor s-au născut fiinţele umane de pe acest pământ, dar şi cele de pe celelalte lumi, potrivit legii imuabile ale naturii. Ele trec prin binecunoscuta manieră a procreării şi a naşterii, după care trebuie antrenate – prin educaţie şi învăţătură – să devină fiinţe umane. După ce îşi părăsesc corpurile fizice, ele trebuie să fie învăţate să devină spirite pure şi complet libere”

      Îngerul Rafael : – ”Tot ceea ce se petrece pe pământ, la fel ca şi pe toate celelalte stele, se petrec numai de dragul fiinţelor umane ideale, căci numai ele reprezintă unicul scop şi singura raţiune a întregii creaţii”

Odată cu fiinţele din cea de a doua perioadă a apărut şi omul cu învelişul său corporal, pe baza primei sale judecăţi. În ciuda triplei separări de originea sa primordială pe care a recunoscut-o totuşi în el, el a devenit orgolios şi neascultător fată de o lege uşoară, neascultarea constându-l scump.

Fiinţa divină s-a manifestat atunci pe pământ prin Melchisedec, pentru ai ghida pe oamenii astfel pedepsiţi dar oamenii s-au răzvrătit din nou şi au fost supuşi atunci unei legi aspre pentru a-i aduce la ordine.

Această nouă lege a creat în urma unei mişcări mecanice o mare prăpastie, pe care nici un spirit şi nici o fiinţă nu a putut să o treacă şi astfel a slăbit conştiinţa perenităţii vieţii interioare care, începând cu acest moment, le-a apărut oamenilor ca fiind foarte îndoielnică.

În urma acestei limitări, fiinţa divină originară a apărut pentru prima oară în toată splendoarea şi plenitudinea Ei în persoana lui Iisus Hristos Mesia care a venit să le arate oamenilor calea cea dreaptă şi adevăratul scop a existenţei lor, căci Dumnezeu este fundamentul absolut şi suprem, etern şi desăvârşit al oricărei vieţi şi această lumină şi această viaţă cheamă toate fiinţele la viaţă”.

Toate aceste fiinţe şi oameni au fost creaţi după imaginea perfectă a lui Dumnezeu, iar lumina şi viaţa lor este şi trebuie să fie perfect liberă, fiind asemănătoare acestei Fiinţe primordiale eterne.   Deci fiinţa umană este cea mai desăvârşită capodoperă din întreaga creaţie materială fiind o imagine a lui Dumnezeu cu un suflet ce poate deveni identic cu al Creatorului Însuşi, evident dacă fiinţa umană doreşte cu adevărat acest lucru. De aceia orice fiinţă ar trebui să perceapă faptul că existenţa lor este datorată lui Dumnezeu fără de care nu ar avea nici viaţă şi nici existenţă.

Despre – Sentimentul orgoliului și întunecarea ființei umane

Însă, dacă privim realitatea în toate fiinţele create, se regăsesc în mod necesar două sentimente:

 • fiinţa consideră că este ieşită din ea însăşi fiind astfel perfect independentă şi fără nici o legătură cu vreo origine primordială eternă ;
 • fiinţa consideră că provine din originea primordială, considerându-se foarte dependentă de aceasta;

Acest sentiment de umilire când se relevează în fiinţă, transformă prima aptitudine orgolioasă într-un sentiment de umilinţă, de smerire de sine, dar care însă este puternic combătut de sentimentul orgoliului care vrea să reprime acest sentiment de smerenie.

Din această luptă apare ranchiuna şi în final ura faţă de această origine primordială de care se vedea umilită  prin acest sentiment de dependenţă.

Astfel sentimentul orgoliului creşte, se întăreşte şi atunci fiinţa se întunecă iar înăuntrul creaturii în locul luminii primordiale ia naştere noaptea şi întunericul, iar această noapte şi acest întuneric nu vor mai recunoaşte în ele lumina primordială .

Despre – Venirea  Mântuitorului  Iisus

      Mântuitorul Iisus explică : – ” Eu am venit în lumea întunericului, ca fiind eterna Fiinţă originală a oricărei existenţe şi ca fiind lumina primordială a oricărei lumini şi a oricărei vieţi, pentru toţi cei care provin din Mine, dar ei nu m-au recunoscut fiindcă se aflau în noaptea penibilului lor sentiment de orgoliu”.

      ”Ce pretenţie absurdă ar fi fost să vreau să fiu recunoscut de către pietre, care sunt încă supuse judecăţii !.”

      ”Cei care M-au recunoscut în inima lor sunt în fuziune cu ordinea primordială şi cu forţa originală a fiinţei” pentru că” doar un suflet care deja a devenit liber şi care adăposteşte în el spiritul Meu poate fi capabil să Mă recunoască”…”datorită stării spirituale a sufletului lor, căci trebuie să ştiţi că numai ei pot alcătui Împărăţia Mea, pentru că atunci ei înşişi sunt constituiţi din lumina primordială, care provine din lumina Mea primordială eternă şi aceasta deoarece ei sunt atunci, de asemenea, una cu esenţa Mea fundamentală”….”şi prin urmare au în ei înşişi puterea deplină şi forţa care există şi în Mine”

Despre – Nașterea spirituală – Trezirea spirituală

      ”Nimeni nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu şi nu poate ajunge acolo dacă nu se naşte din nou (naștere spirituală – trezire spirituală) …”Dacă nu-ti vei trezi spiritul, urmând calea pe care ti-o arăt Eu, nu vei putea înţelege ceea ce este ascuns în esenţa profundă a cuvintelor Mele divine şi vii”.

      Mântuitorul Iisus explică lui Natanael : – ” Când prin mine veţi ajunge la noua naştere a spiritului vostru, porţile vieţii vi se vor deschide şi voi veţi fi ca îngerii pe care îi veţi vedea urcând; si ei au fost altădată oameni destinaţi morţii, dar au fost făcuţi copii lui Dumnezeu pentru veşnicie”. ”Când această trecere se realizează cu adevărat prin libera voinţă a omului şi când toată iubirea omului se focalizează întru Dumnezeu, omul graţie unei iubiri atât de sacre, se găseşte în întregime în Dumnezeu şi atunci el devine o nouă fiinţă, mult mai puternică şi mai vie, ca şi cum ar fi născută din nou, prin faptul că a atins dreapta maturitate a lui Dumnezeu.

       Prin această nouă naştere, care nu provine nici din simţurile cărnii, nici din voinţa de a procrea, omul devine un veritabil copil (fiu) al lui Dumnezeu şi aceasta se realizează prin graţia care este puterea liberă a iubirii de Dumnezeu din inimile oamenilor”. ”El ajunge atunci să fie una cu Dumnezeu iar o asemenea fiinţă este propriul Fiu care este născut din Tatăl.

De aceea Iisus – Fiul lui Dumnezeu – a venit în lume pentru a le arăta oamenilor cum să regăsească lumina primordială … iar în locul vieţii lor vechi născută din slăbiciune şi inutilitate să aleagă o viaţă nouă fericită şi indestructibilă întru Dumnezeu.

Până la o nouă revedere .. pace și lumină pentru toți !

Costi

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Nașterea Maicii Domnului – Sfânta Maria mică

Nașterea Maicii Domnului

Nasterea-maicii-domnului

Nașterea Maicii Domnului este prăznuită în Biserica Ortodoxă pe 8 septembrie.Sfânta Scriptură, ne dă știri sumare în legătură cu nașterea și copilăria Maicii Domnului. Cele mai multe știri despre aceste momente din viața sa ne sunt date de scrierile apocrife și de Tradiție. Din Sfânta Scriptură, rezultă că, Sfânta Fecioară era din neamul lui David (Ps. 131, 11 ; Matei 21, 9; Luca 1, 32; Romani 1, 3 etc.). După tradiție, părintii săi se numeau Ioachim-Eli, Eliachim (Luca 11, 23) și Ana și locuiau în orășelul Nazaret din Galileea. Nazaretul, care însemnează floare, lăstar, primea, așadar, floarea „făgăduită de Dumnezeu protopărinților noștri, Adam și Eva, în rai”, lăstarul răsărit din rădăcina lui David, pe Sfânta Fecioară Maria (Isaia 11, 10). Parinții ei nu-i dau un nume deosebit, ci unul foarte obișnuit la evrei, cel de Maria (Luca 1, 27).

Acatistul Nașterii Maicii Domnului – o înregistrare audio profesională și totodată superbă din Colecția Acatiste vol II

Fecioară Curată  de Sf. Ierarh Nectarie de Egina (+1920) – unul din cele mai frumoase cântece de slavă închinate Maicii Domnului.

Fie ca sărbătoarea de astăzi a Nașterii Maicii Domnului să ne trezească spiritual din noaptea ignoranței noastre și să renască astfel sufletele noastre !

La Mulți Ani !  …  tuturor celor care poarta numele:  Maria, Mariana, Mari, Maricica, Mioara, Marin, Marian ... precum și celor dragi vouă cu acest nume.

Până la o nouă revedere .. pace și lumină pentru toți … si nu uitați trăiți în lumină ca să răspândiți lumină !

Costi

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

SANANDA (IISUS) – Apel Urgent adresat Lucratorilor în Lumină

” AVEM NEVOIE DE VOI ACUM !!!   Avem nevoie de puterea inimii voastre bune de partea Luminii. Alăturați-vă noua acum, pentru eradicarea acestor sisteme de credinta adânc înrădăcinate ce dau putere Matricei întunecate și Cabalei „

Dragi prieteni,

Având în vedere că universul este holografic sau cel puțin așa susține spiritualitatea și mai nou și știința, pe lângă cei care au proiectat Matrix-ul și noi suntem practic creatorii  matricii și realități  experimentale în care trăim.

În ultimul timp așa cum știți s-a întețit lupta cu Cabala întunecată pentru a renunța la a mai ține planeta în dominație și sclavie prin sistemele financiare, sociale, juridice și politice care se întrepătrund și sunt strâns controlate de numărul mic de lideri ai ei, prin promovarea fricii prin intermediul frecvențelor, mass-mediei, care mețin gândurile și sentimentele omenirii in captivitate .. etc

De aceia s-a făcut tot mai des apel la noi cei mulți care menținem această matrice prin aceste credințe limitative care sunt interconectate și întrețesute în rețeaua care alcatuieste materialul Matricei și oferă sprijinul  energetic pentru susținerea structurilor Matricei prin utilizarea fortei vitale umane, pentru a ne schimba atitudinea comportamentală ieșind din toate aceste credințe și trucuri ale Cabalei prin conștientizarea lor ridicând astfel coeficientul de Lumină, care să modifice sau să dizolve vechea Matrice întunecata și să stabilescă o nouă grila cristalină și o nouă realitate îmbunătățită  prin reconfigurarea unor noi  sisteme la nivel planetar,  financiare, sociale, juridice, politice .. etc ..  de data asta îmbunătățite și în slujba oamenilor.

Dacă nu aveți încredere în mesajele channell și aveți unele dubii atât asupra Celui care îl transmite sau a capacității mediului de a-l prelua corect știind că la interfețe apar distorsiuni care pot perturba mesajul acesta având de regulă cel mult acuratețe de 80 % , vă pot spune că la urma urmei important este Apelul de ajutor și sfaturile date și nu neapărat cine îl transmite (multe alte entități celeste transmițând mesaje asemănătoare) sau dacă acuratețea lui este maximă .

Chiar și de la nivel terestru prin diverși lideri cum e și  Cobra liderul Miscării de Rezistență organizatie care actionează pentru dejucarea planurilor malefice ale Cabalei și care este în legatură si actioneaza la unison cu fortele civilizatiilor ET benefice care ne supraveghează s-au făcut unele apeluri asemănătoare pentru conștientizarea credințelor limitative și a programelor malefice ale Cabalei ducând astfel la ridicarea coeficientul de Lumină pe Pământ și modificarea graduală a Matricei.

The New Earth Times – Editia 29

APEL URGENT adresat Lucratorilor in Lumina din partea lui Sananda

Articol preluat de pe: http://mesagerulluimihail.blogspot.co.at/

Iisus cu miei si porumbel_giftDragi Frați și Surori ai Luminii, sunt eu, Sananda. Ma prezint voua, dupa lungi negocieri, cu cei care încearca să controleze planeta. Am fost însoțit de Arhanghelul Mihail, St. Germain și Kwan Yin și am fost susținuti de Ashtar, Mama și Tatăl și mulți alții din Compania Cerului, in functie de întâlnirile realizate non-stop din a 3-a dimensiune. Voi explica.

S-a ajuns la capătul drumului, pentru cabala de pe Planeta Pământ.     După cum s-a profețit acum mult timp în  urmă  de  către  Mama  și  Tatăl,         clik pe imagine pentru animație                             experimentul  cu întunericul a ajuns la                                                                                    capat.                                                   Celor care au proiectat Matrix-ul și toate programele complicate care l-au sustinut, le-au trebuit doar o zi să demisioneze, sa renunțe la puterea lor și sa revina la Lumina.

Mulți au înțeles greșit aceasta profetie și au numit-o Sfârșitul Lumii  21 decembrie 2012. Ei credeau că înseamna distrugerea la nivel mondial, catastrofă, durere și suferință. Cel puțin, aceasta este viziunea pe care cabala dorea sa vi-o inchipuiti, deoarece aceasta sperau să creeze – o planetă complet înrobita de frică, supunere și lipsă de speranță.

Deși scopul lor de a realiza o planeta sclava a fost în mare măsură atins, planurile lor finale nu vor fi îndeplinite. Lumina a rasarit din nou pe iubita Terra, iar noi vom fi acolo cu voi, să declaram acest lucru. Aceia dintre noi care au rămas în dimensiunile superioare in ultimii cativa ani, au făcut un efort deosebit sub îndrumarea plina de iubire a Mamei/Tatălui.

Am coborât ore in sir, sau în cazul meu, chiar zile intregi pentru efectuarea negocierilor din 3D. A fost necesara aparitia liderilor Cabalei pentru ca ei să creadă ca vorbim serios, cand ne referim la afaceri. Pot să vă spun că au fost uimiti să mă vadă materializat în fața ochilor lor, din moment ce majoritatea dintre ei negau cu vehementa existența tuturor Ființelor de Lumină și chiar refuzau să creadă in existenta unor dimensiuni mai mari de 4 D, deoarece credeau in dominatia lor suprema.

Acum ma odihnesc în 5D cu ceilalți, unde primim vindecare din partea echipelor noastre Arcturiene, care lucrează atât de strâns cu noi acum. Ei sunt conștienți de energia necesara pentru ca noi sa devenim vizibili pentru lungi perioade de timp și ne refac cu ajutorul tehnicilor lor, în timp ce Mama/Tatăl ne îmbrățișeaza și ne restabilesc energia. Ați simțit *suflarea*, atunci când Ei vin si toarna Dulceata Iubirii deasupra voastra a tuturor,nu-i așa? In acest mod ne susțin, pe masura ce inaintam în eforturile noastre intens concentrate și detaliate de a aduce cabala pe linie, datorita contractelor ce le impun acest lucru.

Lucram pas cu pas, pentru Binele Suprem al tuturor. Consiliile supravegheaza și evalueaza fiecare mișcare. Federatia Galactica a Luminii mentine securitatea sub strânsa supraveghere și noi toți de pe teren suntem acum protejati de Legiunile de Ingeri, de sub comanda Arhanghelului Mihail si a lui Christine. Ei lucreaza non-stop pentru stabilizarea tuturor sistemelor de pe planetă și pentru acordarea protecției absolute Lucratorilor in Lumina, care lucrează cu noi. Știu că pot oferi asistență tuturor, dar ajutorul lor crește atunci când le solicitati acest lucru in mod conștient, așa încât vă rugăm sa faceti acest lucru, voi toți Lucratorii in Lumina care ne ajutati acum, în acest proces foarte complicat de dezmembrare a Matricei.

La fel ca un castel de carti, sistemele care au rulat pe Pământ sunt acum gata să se prabuseasca. Sistemele financiare, sociale, juridice și politice se intrepatrund și sunt strâns controlate de numărul mic de lideri ai Cabalei întunecate. Sinele lor superioare mentorii și profesorii lor, Anunnaki și Reptilienii s-au retras cu totii și aproape toti au fost de acord să vină in Lumina. Aceasta înseamnă că au plecat la Mama și Tatăl pentru finalizarea revizuirii vieților lor și să reînceapa din nou ca suflete noi, sau să fie complet reînnoiti sa inceapa lucrul cu noi ca aliați și prieteni ai Terrei și Înălțarii ei. Deci, vedeți, toti s-au retras din proiectele întunericului, cu excepția acelor oameni duri și extrem de deteriorati care sunt incarnati aici acum.

Acest lucru a creat sfarsitul jocului, in care suntem acum angrenati. Nu mai există niciun suport interplanetar – nici o intervenție posibila a niciunei forțe din exterior. Pământul este în carantină totala, protejat de Comandamentul Ashtar de orice interferență. Deși poate ca nu e evident pentru public, acest lucru este un pas enorm spre încheierea tuturor întreprinderilor întunecate de pe planetă. Vedeti voi, cabala 3D nu are nici o putere reală, fără sustinatorii și fără experții lor tehnologici care-i plaseaza pe primul loc, în afaceri.

Am închis toate lacunele, am taiat toate caile de aprovizionare, am deferit toti autorii activităților infracționale si criminale de pe Pământ, tribunalelor noastre, unde acestia sunt trași la răspundere pentru participarea lor de mii de ani la suferința și suprimarea omenirii pe Pământ . Regretăm că aceste proceduri nu pot fi încă făcute publice după scurta mea descriere aici, dar eu vă asigur, că în curând veti fi informați cu privire la progresele care le-am făcut și veți fi beneficiarii tuturor eforturilor noastre și …

AVEM NEVOIE DE VOI ACUM !!!

După ce am pus totul cap la cap, împreună cu Kathryn pentru a crea această parte a mesajului, Mama și Tatăl au venit la noi, doar pentru a ne spune, *Dragă Sananda și Kathryn, acesta este cel mai important mesaj livrat vreodată dragilor nostri copii ai Pământului. Vă rugăm să il prezentati prin cei mai puternici si clari termeni, posibil. Ei trebuie să înțeleagă atât urgența cat și marele potențial al acestui moment istoric. Straduiti-va cat mai bine, Dragi copii.*

Fac apel la voi, Frați și Surori. Împreună vom Crea această nouă zi. Ajutati-mă sa trimit acest mesaj tuturor Lucratorilor in Lumina și sa le deschid mintea, sa vada marele triumf care este posibil în acest moment. Mâine, sâmbătă 5 septembrie, eu Sananda, ma voi reintoarce in Matrice – camerele de consiliu și in camerele din spate ale Cabalei, pentru a-mi relua eforturile de a-i convinge că trucurile lor de hipnoza ieftine, nu mai mețin gândurile și sentimentele omenirii in captivitate. Ajutati-mă să le aratam, prin Lumina emisa de voi toti, (și pe care ei o monitorizeaza în mod constant cu tehnologiile lor) că toate eforturile lor de promovare a fricii prin intermediul frecvențelor sonore, mass-media și steagurilor false din întreaga lume, nu au dat roade.

Demonstratia voastra de creștere a Luminii, este cea mai puternică dovada, pe care o am in argumentatia mea *diplomatica*, cum că eforturile lor sunt zadarnice. Ei vor pleca în liniste numai dacă sunt absolut convinsi că bufoneria s-a incheiat – puterea lor este iluzorie, nefondata și omenirea nu mai este înrobita de trucurile lor usoare. S-a incheiat.

Va datorez o explicație cu privire la metodele noastre diplomatice. Noi cei din Compania Cerului am considerat absolut necesar ca acest final pacifist al stapanirii lor, sa fie realizat printr-o înțelegere atent negociata, nu prin violență. Vă cer să aveti încredere în noi, în acest sens. Nu există loc pentru răzbunare sau dreptate justitiara, gen: *ochi pentru ochi/dinte pentru dinte*, in care Universuri întregi sa fie puse in pericol. O pace negociata in termeni clari, a fost întotdeauna singurul mijloc de stabilire a păcii cu adevărat. Aceasta este Misiunea noastră și ne-am propus să o realizam imediat.

Tocmai vi-am descris sarcina noastră – a partii dimensional superioare – a acestei Co-creații. Noi, voi și eu, Dragi Lucratori in Lumina, am ajuns in acest punct, in decursul multor ani de eforturi, de ambele părți ale voalului. Acum există o cale de ieșire, o dată pentru totdeauna, CHIAR ACUM. Depindem de voi pentru succesul său. Vă rugăm SA ACTIONATI IMPREUNA CU NOI, ACUM!

Aceasta este Matricea pe care Trebuie să o Destramați din Interior spre Exterior

Iata-ne listand unele dintre cele mai importante idei și acțiuni care au fost create de către constructorii Matricei. Aceste convingeri ne leaga pe noi toți si această realitate 3D, de trecutul nostru întunecat și de căile pe care le-am trăit de mii de ani. Ele servesc energizarii și susținerii Matricei in sine. Acceptarea acestor idei și a acțiunilor pe care le încurajează va face un susținător – un avocat involuntar – al Matricei întunecate și suferinței pe care a adus-o pe Pământ.

Avem nevoie de puterea inimii voastre bune de partea Luminii. Alăturați-vă noua acum, pentru eradicarea acestor sisteme de credinta adânc înrădăcinate ce dau putere Matricei întunecate și cabalei, care beneficiaza in mod direct, din toate acestea. Aceasta nu este o listă definitivă dar va starni recunoaștere din partea tuturor. Începeti cu credințele descrise mai jos. Alegeti-le pe cele care descriu cel mai bine elementele propriilor îndoieli și temeri.

1. Trebuie să mă protejez pe mine și familia mea mai intai de toate. Mă tem pentru siguranța lor și pentru viitorul nostru. O serie de amenințări teroriste și dezastre globale, iminenta pierdere a locului de muncă și neputinta plătii chiriei mele, sunt o amenințare reală și constantă. Trebuie să-mi umplu camara cu alimente și apă și sa nu fac cunoscut nimanui altcuiva ca detin aceste lucruri. (Această invitație la paranoia și frica sunt fundamentul pentru menținerea sclaviei datoriilor și a temerilor corvarsitoare care rezultă, in loc sa stabiliti utilitatea resurselor dupa adevarata dorința a inima voastre.)

2. Este prudent, înțelept și matur să te pregătesti întotdeauna pentru ce este mai rău. Sa crezi în bunătate este o prostie, nesăbuinta și iresponsabilitate – o persoana prea vesela sau optimista. (Aceasta credinta garantează întotdeauna ca ce este mai rău se va întâmpla. Este credinta energetica fundamentala a Matricei.)

3. Colectivul nu este de încredere. In mod natural suntem agresivi si acaparatori. Ne este destinat să fim dominanti și sa folosim resursele planetei dupa cum dorim, chiar dacă acesta este un mod distructiv. (Acest lucru este conceput pentru a nega afinitatea noastra naturala de cooperare și dragoste pentru semenii noștri și dragostea noastră fata de Mama Pământ.)

4. Aceasta este Realitatea adevarata – cea pe care o pot vedea și atinge. Aceasta este realitatea științifica și practica care contează. Aceasta este cu ceea ce dorim sa avem de-a face. Dacă nu înțelegeți că aberati. Suferința este doar o parte din viață. Întunericul si răul vor fi întotdeauna aici. (Este programare pură să credeti că este responsabilitatea voastra să va concentrati pe negativitate in primul rand. Ne indeparteaza de ceea ce este de fapt important si ne sunt utilizate abilitatile creative în mod constant sa construim ceea ce nu ne dorim cu adevarat, in locul a ceea ce dorim de fapt.)

5. Sunteti un membru și cetățean responsabil al comunității, dacă lucrati peste program la nesfârșit in lupta pentru succes, mai degrabă decât sa petreceti timpul cu cei dragi și sa faceti ce va place. Cu cat mai multe ore lucrati peste program, cu atat mai mult vă demonstrati seriozitatea și valoarea. Trandavia duce la sărăcie, dependență și lipsuri, etc. (Aceasta este atitudinea unui candidat de vis al Matricei. Ati alimenta cuferele corporative insațiabile cu sângele și sudoarea fruntii voastre. Aceasta este spalarea pe creier, care face ca sclavia datoriilor sa functioneze.)

6. Am dreptul sa fac ce doresc. Ar trebui să fac ceea ce imi este benefic. Am dreptul să fiu eu însumi. Eu sunt cel care știe ce este mai bine pentru mine. Dacă am o problemă, o rezolv singur. (Acest ultim sistem de credință, egoist și arogant, neagă Constiinta Unitatii, care specifica sa-ti iubesti cu adevărat aproapele ca pe tine însuți. A fost doar o strategie de genul divide și cucereste, conceputa pentru a descuraja cooperarea de toate tipurile. Ii face pe oameni sa creada că sunt independenti, atunci când acestia creeaza de fapt o societate de persoane izolate, ceea ce-i face mai ușor de controlat.)

7. A fi *spiritual* este un lux frumos. Voi medita mai târziu si ma voi conecta cu Dumnezeu, îndată ce-mi dau seama cum. Flacăra mea Geamăna imi amenință căsătoria. Sinele meu Superior nu vorbește cu mine. Nu sunt inzestrat cu *daruri* speciale pentru a vedea lucrurile dincolo de această realitate. Sunt prea ocupat cu *Viața* mea. Nu pot discuta despre toate acestea cu nimeni din cei cunoscuti. (Crezand că sunteti complet separati de Dumnezeu și de Compania Cerului va lasa cu sentimentul singuratatii, pentru inca o viață mizerabilă pe aceasta planeta singuratica. Este exact sistemul de credinta care duce spre depresie, singurătate și alienare, mai degrabă decât spre bucurie și libertate.

Renuntati la ele Acum

Toate aceste credințe de mai sus sunt interconectate, întrețesute în rețeaua care alcatuieste materialul Matricei. Ele oferă liantul energetic obligatoriu – utilizarea fortei de viata umane, pentru susținerea structurilor Matricei. Când va angajati în aceste convingeri, cu toții devenim si mai ferm ancorati in Matrice, la nesfarsit.

Acum, vă rog să fiti si mai obiectivi, imparțiali și echidistanti decât ați fost vreodată înainte.
Mai presus de toate, nu cadeti în capcana de a încerca să va aparati convingerile pe care le aveti. Amintiți-vă – au fost ideile altcuiva, înainte sa fie ale voastre. Sunteți liberi să le lăsati în urmă, dacă doriți. Sunt doar niste idei. Ele nu ocupa loc si spatiu. Ideile sunt ușor de schimbat. În orice moment, putem înlocui teama cu Iubirea. Doar inima voastra știe Adevărul. Numai inima voastra poate iubi. Adevărul și Iubirea ne vor elibera pe toti.

Iată ce puteți face pentru a demonta Matricea:

Stiți că realitatea voastră interioară, o creează pe cea exterioară. Gândurile și sentimentele voastre sunt instrumente puternice ale Creației. Acesta este motivul pentru care v-am încurajat să vă cunoasteti pe voi si cele mai profunde sentimente si gânduri ale voastre, deoarece acestea sunt elementele care merg în Viziunea pe care o creați. Știti că aveti acum votul decisiv în ceea ce priveste momentul final, oricare ar fi el, atunci când vom recupera Planeta noastră iubita de partea Luminii. Creati ceea ce vizualizati. Noi cei din Compania Cerului nu putem și nu vom lupta împotriva voinței voastre – indiferent dacă sunteti conștienți de ceea ce doriti sau nu. Fiti conștienti.

1. Încetati orice cearta. Angajarea în argumentari demonstreaza devotamentul față de Matrice. Renuntati la certurile cu alți Lucratori ai Luminii, vecinii, ideologii, credinte, chiar daca aveti dreptate. Prin continuarea unui schimb de sentimente negative stabilim bazele si mijlocim vechiului sistem, împotriva caruia spunem ca luptăm.

2. Fiti relaxati orice s-ar intampla. Fiți conștienți de faptul că sentimentele de anxietate și stres sunt răspunsurile la frica creata de cabala. Nu este normal, natural sau acceptabil. Stresul provine din frica. Refuzati sa cedati in fata temerilor, pentru că ele conduc la acțiuni iraționale. În schimb, utilizati-va de conștiința voastra sa rămâneti in calmitate, plini de umor și flexibilitate. Acest lucru ridică coeficientul de Lumină, care se dizolvă literalmente Matricea întunecata și stabilește grila cristalină.

3. Odata pentru totdeauna, luati hotarari conștiente atat in gândire cat și in simțire. Dacă fiecare persoană care citește acest articol, face acest lucru, vom triumfa cu usurinta, într-un val urias de bucurie și celebrare.

4. Urmati-va ghidarea interioara în orice moment. Imbratisati atitudinea care va bine dispune în orice clipa în mijlocul vieții, pentru a va adapta dorinței constante și ocazionale de a privi sincer în voi, indiferent de ceea ce se întâmplă în mediul vostru. Începeți prin a fi pur și simplu sinceri cu voi însiva, in privinta starii voastre.

5. Recunoasteti adevărul în interiorul vostru, secunda de secunda. Raportarea interioara sincera, va crea suficienta inaltare, pentru a va elibera. Nu trebuie să va mintiti singuri pentru a vă împiedica sa luati măsuri in ceea ce priveste periclitarea vieții de sclav al datoriilor.Cel puțin, începeti să acceptati adevărul in INTERIOR, pe care sa va bazati in mod constant clipa de clipa. Acest lucru va destrama matricea.

Dacă noi toți facem acest lucru acum, în acest moment de cumpănă, ar taia legatura de colectiv. Spuneti-va voua adevărul. Raportati adevarul, interiorului vostru, clipa de clipa: *Oh, eu chiar doream a doua portie de desert.* *Oooh, a fost foarte nepoliticos din partea mamei mele să spuna asta.* *Wow, eu chiar nu sunt de acord cu acest comentariu rasist.* *Nu, nu vreau să rămân la locul de muncă, pentru inca 2 ore.* *Ouch, într-adevăr doare atunci când ei spun că nu arat bine. Da, eu chiar ma supăr atunci când ma acuză de egoism. * Raportarea la nivel interior, este locul cu care sa începeti. Începeti de aici și veti descoperi ce este cu adevărat Adevărul.

6. Apelati la Compania Cerului IN ORICE IMPREJURARE. Fiti dispusi să răspundeti in mod intuitiv la orice ghidare pe care o primiți. Vi se garanteaza primirea ajutorului. Fiti sinceri în convorbirile cu ghizii vostri, Ajutoare binevoitoare și iubitoare. Aceasta înseamnă că trebuie să acționati pe baza intuitiei voastre, când vi se solicită acest lucru. Cultivati o atitudine de recunoștință și încredere în dragostea lor nelimitata pentru noi și generozitatea lor degajata. Asa sunt ei și sunt nerabdatori sa ne ajute acum.

7. Radeti des și cu usurinta. Râdeti nu pentru a va diminua sau inalta, ci pentru a aprecia o perspectivă mai largă a vieții. Umorul de buna calitate este o calitate a 5D și aduce cu el bunătate, răbdare, înțelegere și har.
Pe măsură ce va adaptati acestor strategii puternice și spuneti Adevărul despre lucrurile dificile și provocatoare, vorbiti despre ele, de pe poziția voastră iubitoare, neutra. Respirați conștient în mijlocul circumstanțelor extreme. Creați-va Pilonul de Lumina și rămâneti în interiorul sau vii si nevatamati, cu ochii deschiși și conștientizarea pornita la maxim. Rămâneți centrati și obiectivi și refuzati să fiti orice altceva, in afara de, calm, ingaduitor și echilibrat.

Imbolnaviti Matricea

Alegeti chiar si una dintre sugestiile de mai sus și axati-va pe ea 1,000% și va veti elibera din Matrice. Nu trebuie să va ocupati de toate. Alegeti una și cosmetizati-o. Dacă veți face acest lucru, ne eliberam. De exemplu, dacă vă decideți, *Voi fi bun în fiecare clipa. Voi râde sincer, în special de mine*, credințele care stopeaza victoria finală vor fi dizolvate. Întunericul care a creat anxietatea și discordia va dispărea în energia Luminii.

Când vom da drumul Matricei, cabala nu va mai putea sa ne tinteasca cu armele sau frecvențele lor atroce. Am fost ca rațele dintr-un vechi parc de distractii ce trebuie impuscate, intotdeauna expunandu-ne spre a fi doborati, din nou și din nou. Cabala erau trăgătorii/tintasii. Am garantat că acest joc sadic va continua prin acceptarea că cel mai bun lucru pe care il putem face, este să evitam riscul de a fi împușcat în această rundă, în timp ce celelalte rațe sunt doborate în jurul nostru. Rupeti lanțurile care va rețin in cercul vicios interminabil de mizerie și celelalte rațe se vor elibera de asemenea. Apoi, nu numai că nu vom mai suntem împușcati cu toții – ajungem să ne bucuram de prosperitatea și bucuria dupa care am tânjit atât.

Vedeti voi, disperarea, lipsa sperantei si neîncrederea reprezinta axa de sustinere a Matricei. Indepartati axa și întreaga structură se va prabusi de la sine. Lumina va inunda si va domina ziua, la fel cum o face în dimensiunile superioare. Acest lucru va stabili tonul Ascensiunii voastre ce urmeaza și propria voastra parte din Paradisul Noii Ere de Aur, la a carei creare, ajutati.

Împreună putem pune capăt erei stapanirii întunericului, lăsând-o în urmă. Alăturați-vă inima și voința voastra cu a mea pe masura ce ducem la implinire voința Mamei/Tatălui Dumnezeu, care au decretat că vom primi tot ajutorul posibil pentru crearea pacii și prosperitatii infinite pe planeta noastră iubita. Fiecare dintre noi are o Misiune de realizat în zilele următoare. Fiecare ne-am ales cu grija, partea noastra din acest mare proiect. Acum este sansa noastra sa stralucim.

Există trei flote angelice care însoțesc această transmisie. Ei se asigura în numele vostru și al umanitatii, ca fiecare efort pe care-l realizati, va fi dus la îndeplinire în fiecare dimensiune. Ei așteaptă cu nerăbdare indeplinirea misiunii voastre.
Eu sunt Sananda al vostru, cel pe care il stiti ca Iisus și ma dedic trup și suflet acestei misiuni prețioase și sacre – pentru eliberarea tuturor de pe planeta Pământ, acum și pentru totdeauna.

Transcris de Dr. Kathryn E. May,
New York, 04-09-2015

Până la o nouă revedere .. pace și lumină pentru toți … și nu uitați … fiți lumină ca să răspândiți lumină !                                                                                                                                                                                                                                     Costi
Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter