Interviul de weekend – Mărturiile lui Leo Zagami

Dragi prieteni,

Mai întâi de toate vă salut cu tradiționalul salut creștinesc Hristos a înviat ! .. salut care se spune conform sfintelor tradiții până la Înălțarea Domnului.

În acest weekend vă propun un interviu deosebit în care sunt dezvăluite multe lucruri necunoscute de marea masă a populației lumii .. interviu care atinge majoritatea problemelor interesante și mai din umbră sau din spatele scenei ca să zicem așa la nivel mondial.

Chiar dacă durează cca două ore și un sfert eu zic că merită cu prisosință să-l vedeți. Vizionare plăcută !

Până la o nouă revedere .. pace și lumină pentru toți !

Costi

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Păzitorii Serafici ai Destinului

” Ajustorul este prezenţa Tatălui; Spiritul Adevărului este prezenţa Fiilor. Aceste daruri divine sunt unificate şi coordonate pe nivelele inferioare de experienţă spirituală umană cu ajutorul păzitorilor serafici. Servitorii îngereşti au darul de a combina dragostea Tatălui şi a îndurării Fiilor în slujirea lor pe lângă oameni.”

Acest articol este preluat  din cartea Urantia postată pe situl www.urantia.org  și îl puteți citi de mai jos pe acest blog .. sau îl puteți citi și în original accesând linkul de mai jos: http://www.urantia.org/ro/cartea-urantia/capitolul-113-pazitorii-serafici-ai-destinului

                                           Capitolul 113

                              Păzitorii Serafici ai Destinului

(1241.1) 113:0.1 DUPĂ ce am prezentat relatările noastre despre Spiritele Tutelare ale Timpului şi despre Armata Mesagerilor Spaţiului, ajungem la studierea îngerilor păzitori, serafimii consacraţi slujirii pe lângă muritorii individuali pentru a căror înălţare şi perfecţionare a fost pregătit întregul imens plan de supravieţuire şi de progres spiritual. Pe Urantia, în epocile trecute, aceşti păzitori ai destinului erau aproape singurul grup de îngeri recunoscut. Serafimii planetari sunt, într-adevăr, nişte spirite tutelare trimise pentru a face servicii celor care vor supravieţui. Aceşti serafimi însoţitori au funcţionat ca ajutoare spirituale ale oamenilor muritori în toate marile evenimente din trecut şi din prezent. Cu ocazia multor revelaţii, „cuvântul a fost rostit de îngeri”, şi numeroase directive ale cerului au fost „primite prin intermediul îngerilor”.

(1241.2) 113:0.2 Serafimii sunt tradiţionalii îngeri celeşti, spiritele tutelare care trăiesc atât de aproape de voi şi fac atât de multe pentru voi. Ei au servit pe Urantia încă din timpurile cele mai îndepărtate ale inteligenţei umane.

1. Îngerii Păzitori

(1241.3) 113:1.1 Învăţătura referitoare la îngerii păzitori nu este un mit; anumite grupuri de fiinţe umane au efectiv îngeri personali. Ca recunoaştere a acestui fapt a zis Iisus, vorbind despre copiii împărăţiei cerurilor: „Luaţi seama să nu dispreţuiţi pe nici unul dintre cei mici, căci eu vă spun că îngerii lor văd continuu prezenţa spiritului Tatălui meu”.

(1241.4) 113:1.2 La origine, serafimii au fost special desemnaţi pentru fiecare rasă distinctă a Urantiei. Însă, încă de la manifestarea lui Mihail, ei primesc sarcini în acord cu inteligenţa, cu spiritualitatea şi cu destinul uman. Din punct de vedere intelectual, omenirea este împărţită în trei categorii:

(1241.5) 113:1.3 1. Oamenii dotaţi cu o minte sub normal – cei care nu exercită o putere normală de voinţă; cei care nu iau decizii curente. Această categorie îi include pe cei care nu pot să îl înţeleagă pe Dumnezeu; lor le lipseşte capacitatea de a adora în mod inteligent Deitatea. Un corp de serafimi, o companie, cu un batalion de heruvimi, este afectat tutelei uranienilor mental inferiori faţă de normal, şi vegherii ca justiţia şi îndurarea să le fie exprimate în lupta pentru viaţă de pe pământ.

(1241.6) 113:1.4 2. Tipul mediu normal de minte umană. Din punct de vedere al tutelei serafice, cea mai mare parte a bărbaţilor şi a femeilor sunt grupaţi în şapte categorii potrivit statutului lor în depăşirea cercurilor progresului uman şi ale dezvoltării spirituale.

(1241.7) 113:1.5 3. Oamenii dotaţi cu o minte superioară celei normale – bărbaţii şi femeile cu multă hotărâre, înzestraţi cu un potenţial indubitabil de înfăptuire spirituală; cei care au stabilit mai mult sau mai puţin contactul cu Ajustorul interior; membri ai unor diverse corpuri de rezervă ale destinului. Oricare ar fi cercul în care se găseşte o fiinţă omenească, dacă cel interesat se înrolează într-unul dintre diversele corpuri de rezervă ale destinului, atunci îi este imediat afectat un serafim personal; de acum înainte, şi până la capătul carierei sale pământene, acest muritor va beneficia de îndrumarea continuă şi de vigilenţa neîncetată a unui înger păzitor. Tot astfel, când o fiinţă omenească ia decizia supremă, când ea se logodeşte realmente cu Ajustorul ei, sufletului ei îi este numaidecât afectat un păzitor personal.

(1242.1) 113:1.6 În slujirea pe lângă fiinţele aşa-zise normale, afectările serafice sunt făcute după cercul intelectualităţii şi cel al spiritualităţii pe care le-au atins oamenii. Voi începeţi îmbrăcaţi cu mintea voastră de muritori în cel de-al şaptelea cerc, şi progresaţi către interior, căutând să vă înţelegeţi pe voi înşivă, să vă cuceriţi, să vă stăpâniţi pe voi înşivă; iar dacă moartea naturală nu pune capăt carierei voastre prin transferarea luptelor voastre în lumile palat, voi avansaţi, cerc după cerc, până ce ajungeţi la primul cerc, sau cercul interior de contact şi de comunicare relativă cu Ajustorul interior.

(1242.2) 113:1.7 În cercul iniţial, al şaptelea, un înger păzitor şi o companie de heruvimi asistenţi sunt însărcinaţi cu paza vigilentă a o mie de muritori. În al şaselea cerc, un cuplu serafic şi o companie de heruvimi sunt însărcinaţi cu îndrumarea ascenderilor în grupuri de câte cinci sute. Când este atins al cincilea cerc, fiinţele umane sunt grupate în companii de aproximativ o sută şi sunt luate în grijă de un cuplu de păzitori serafici cu un grup de heruvimi. După ce au atins al patrulea cerc, muritorii sunt grupaţi câte zece, şi acolo iarăşi un cuplu de serafimi, asistat de o companie de heruvimi, este însărcinat să vegheze asupra lor.

(1242.3) 113:1.8 Când o minte omenească transcende inerţia eredităţii animale şi atinge al treilea cerc al intelectualităţii umane şi al spiritualităţii dobândite, un înger personal (în realitate doi) va fi de acum înainte în întregime şi exclusiv consacrat acestui muritor ascensionar. Astfel, în plus faţă de Ajustorii gândirii interiori mereu prezenţi şi din ce în ce mai eficienţi, aceste suflete umane primesc asistenţa nedivizată a acestor păzitori personali ai destinului, în toate eforturile lor de a completa experienţa celui de-al treilea cerc, a-l traversa pe al doilea şi a-l atinge pe primul.

2. Păzitorii Destinului

(1242.4) 113:2.1 Serafimii nu sunt numiţi păzitori ai destinului înainte de a fi fost desemnaţi pentru a se asocia unui suflet omenesc care a realizat una sau mai multe dintre cele trei următoare înfăptuiri: a luat decizia supremă de a deveni asemănător lui Dumnezeu, a intrat în cel de-al treilea cerc, ori s-a înrolat într-unul dintre corpurile de rezervă ale destinului.

(1242.5) 113:2.2 În evoluţia raselor, un păzitor al destinului este afectat chiar primei fiinţe care atinge cercul de cucerire cerut. Pe Urantia, primul muritor care a obţinut un păzitor personal a fost Rantowoc, un înţelept al rasei roşii din antichitatea foarte îndepărtată.

(1242.6) 113:2.3 Toţi îngerii desemnaţi sunt aleşi dintr-un grup de serafimi voluntari, iar afectările sunt întotdeauna decise potrivit nevoilor umane şi ţinând seama de statutul cuplului îngeresc – în lumina experienţei sale serafice, a priceperii sale şi a înţelepciunii sale. Numai serafimii care au servit un timp îndelungat, cei de tipurile cele mai experimentate şi cel mai bine puse la încercare, primesc o afectare de păzitor de destin. Numeroşi păzitori au câştigat o preţioasă experienţă pe lumile de serii fără fuziune cu Ajustorii. Asemeni Ajustorilor, serafimii însoţesc aceste fiinţe pe durata unei singure vieţi; apoi, ei sunt eliberaţi în vederea unei noi afectări. Mulţi păzitori ai Urantiei au beneficiat de această experienţă practică prealabilă pe alte lumi.

(1243.1) 113:2.4 Când fiinţele umane nu reuşesc să supravieţuiască, păzitorii lor personali sau colectivi pot servi, în repetate rânduri, în roluri asemănătoare pe aceeaşi planetă. Serafimii dobândesc o consideraţie sentimentală pentru lumile particulare şi nutresc o afecţiune specială pentru anumite rase şi pentru anumite tipuri de creaturi muritoare cu care ei au fost strâns şi intim asociaţi.

(1243.2) 113:2.5 Îngerii dezvoltă o afecţiune durabilă pentru asociaţii lor umani, şi o caldă prietenie pentru ei se va naşte de asemenea în voi numai dacă vă puteţi face o imagine despre ei. Despuiaţi de corpurile voastre materiale şi asiguraţi cu forme spirituale, voi aţi fi foarte aproape de îngeri prin multe dintre însuşirile personalităţii. Ei împărtăşesc cea mai mare parte a emoţiilor voastre şi mai simt câteva în plus. Singura emoţie care vă face să acţionaţi şi care le este oarecum dificil s-o înţeleagă este moştenirea fricii animale care ocupă un loc atât de important în viaţa mentală a locuitorului de rând al Urantiei. Îngerii găsesc realmente greu de înţeles de ce îngăduiţi, cu atâta stăruinţă, puterilor voastre intelectuale superioare, şi chiar şi credinţei voastre religioase, să fie atât de dominate de frică şi să fie atât de complet demoralizate de panici nechibzuite pricinuite de teamă şi de îngrijorare.

(1243.3) 113:2.6 Toţi serafimii au nume individuale, dar în lista de afectare pentru servirea lumilor, ei sunt desemnaţi frecvent după numărul lor planetar. În sediul universului, ei sunt înregistraţi cu numele şi cu numărul lor planetar. Păzitorul de destin al subiectului uman folosit pentru prezenta comunicare prin contact este numărul 3 din grupul 17 al companiei 126 din batalionul 4 al unităţii 384 din legiunea 6 a corpului 37 din a 182.314-a oaste serafică a Nebadonului. Sub numărul planetar 3.641.852 este el actualmente afectat acestui subiect de pe Urantia.

(1243.4) 113:2.7 În serviciul de tutelă personală, în afectarea îngerilor ca păzitori ai destinului, serafimii îşi oferă întotdeauna voluntar serviciile lor. În oraşul prezentei vizite, un muritor a fost recent admis în corpul de rezervă al destinului. Din moment ce îngerii păzitori personali servesc oamenii care se găsesc în această situaţie, mai mult de o sută de serafimi se oferă candidaţi. Directorul planetar a ales doisprezece dintre cei mai experimentaţi, şi l-a desemnat apoi pe serafimul pe care ei l-au selecţionat ca fiind cel mai indicat pentru a călăuzi această fiinţă umană în timpul călătoriei sale de o viaţă. Pentru a fi mai precişi, ei au selecţionat un cuplu de serafimi deopotrivă de bine calificaţi, din care unul dintre membri va fi întotdeauna la datorie.

(1243.5) 113:2.8 Serafimii pot avea de asigurat servicii continue, dar unul dintre membrii cuplului îngeresc poate întotdeauna să renunţe de orice responsabilitate de servire. Asemeni heruvimilor, serafimii servesc în general în cupluri, însă, contrar asociaţilor lor mai puţin avansaţi, serafimii lucrează uneori izolat. Practic, în toate contactele lor cu fiinţele umane, ei pot opera cu titlu individual. Prezenţa ambilor îngeri este necesară numai pentru a comunica şi a servi pe circuitele superioare ale universurilor.

(1243.6) 113:2.9 Când un cuplu serafic acceptă o afectare de păzitor, el serveşte astfel pentru restul vieţii fiinţei umane interesate. Complementul existenţei (unul dintre cei doi îngeri) devine istoricul întreprinderii. Aceşti serafimi complementari sunt îngeri înregistratori pentru muritorii lumilor evolutive. Arhivele sunt păstrate de cuplul de heruvimi (un heruvim şi un sanobim) care este întotdeauna asociat cu păzitorii serafici, dar aceste arhive sunt întotdeauna aflate în seama unuia dintre serafimi.

(1244.1) 113:2.10 Pentru a se odihni şi a se reîncărca cu energia vitală a circuitelor universale, păzitorul este periodic reînsufleţit de complementul său şi, în timpul absenţei sale, heruvimul asociat operează ca arhivist; este acelaşi lucru şi atunci când serafimul complementar este la rândul său absent.

3. Poziţia în raport cu alte influenţe spirituale

(1244.2) 113:3.1 Unul dintre lucrurile cele mai importante pe care un păzitor al destinului le face pentru subiectul său uman constă în efectuarea unei coordonări personale a numeroase influenţe spirituale impersonale care locuiesc, înconjoară şi afectează mintea şi sufletul creaturii muritoare în evoluţie. Fiinţa umană este o personalitate, iar spirite lor nepersonale şi entităţilor prepersonale le este extrem de greu să stabilească un contact direct cu o minte atât de complet materială şi atât de personal distinctă. Slujirea îngerului păzitor unifică mai mult sau mai puţin aceste influenţe şi le permite să fie mai bine apreciate de natura morală în expansiune a personalităţii umane în evoluţie.

(1244.3) 113:3.2 Acest păzitor serafic corelează mai ales multiplii agenţi şi influenţe ai Spiritului Infinit, de la domeniile controlorilor fizici şi ale spiritelor-minte adjutante până la Duhul Sfânt al Divinei Ocrotitoare şi la prezenţa Spiritului Omniprezent al celei de-a Treia Surse-Centru din Paradis. După ce a unificat astfel şi a făcut mai personale aceste servicii ale Spiritului Infinit, serafimul începe să coreleze această influenţă integrată a Autorului Comun cu prezenţele spirituale ale Tatălui şi ale Fiilor.

(1244.4) 113:3.3 Ajustorul este prezenţa Tatălui; Spiritul Adevărului este prezenţa Fiilor. Aceste daruri divine sunt unificate şi coordonate pe nivelele inferioare de experienţă spirituală umană cu ajutorul păzitorilor serafici. Servitorii îngereşti au darul de a combina dragostea Tatălui şi a îndurării Fiilor în slujirea lor pe lângă oameni.

(1244.5) 113:3.4 Acolo se vădeşte raţiunea pentru care păzitorul serafic devine în cele din urmă conservatorul personal al lumilor mentale, al formulelor mnemotehnice şi al realităţilor sufletului supravieţuitorului uman în intervalul dintre moartea sa fizică şi învierea sa morontială. În afară de copiii tutelari ai Spiritului Infinit, nici unul nu ar putea acţiona astfel în contul creaturilor umane în timpul acestei faze de tranziţie de la un nivel al universului la un alt nivel mai elevat. Chiar şi atunci când intraţi în somnul de tranziţie final, în clipa în care treceţi din timp în veşnicie, un înalt supernafim participă similar la tranzitul vostru pentru a conserva identitatea voastră de creatură şi pentru a asigura integritatea persoanei voastre.

(1244.6) 113:3.5 Pe nivelul spiritual, serafimii fac personale multe servicii universale care, altfel, ar rămâne impersonale şi prepersonale; ei sunt coordonatori. Pe nivelul intelectual, ei pun în legătură mintea şi morontia; ei sunt interpreţi. Pe nivelul fizic, ei manipulează mediul pământean prin legătura lor cu Maeştrii Controlori Fizici şi prin serviciul cooperativ al creaturilor mediane.

(1244.7) 113:3.6 Aceasta este o expunere a funcţiilor multiple şi complicate ale unui serafim asistent; dar cum poate o asemenea personalitate îngerească, creată pe un nivel care, în univers, de-abia este superior celui al omenirii, să înfăptuiască nişte lucruri atât de dificile şi de complexe? Noi nu ştim efectiv acest lucru, dar presupunem că acest serviciu extraordinar este facilitat într-o manieră misterioasă de către acţiunea nerecunoscută şi nerevelată a Fiinţei Supreme, Deitatea pe calea de actualizare a universurilor în evoluţie ale timpului şi ale spaţiului. Pe tot tărâmul supravieţuirii progresive, în Fiinţa Supremă şi prin Fiinţa Supremă, serafimii sunt o parte esenţială a continuităţii înaintării umane.

4. Domeniile Serafice de acţiune

(1245.1) 113:4.1 Păzitorii serafici nu sunt minte, deşi provin din Spiritul Creativ, sursa care dă totodată naştere minţii omeneşti. Serafimii sunt stimulatorii minţii; ei caută continuu să provoace, în mintea umană, decizii propice atingerii cercurilor. Ei nu fac la fel cu Ajustorii, care operează din interior şi prin suflet; ei acţionează mai degrabă din exterior către interior, lucrând prin mediul social, etic şi moral al fiinţelor omeneşti. Serafimii nu exercită atracţia divină a Ajustorilor Tatălui Universal, însă ei operează ca agenţi personali ai serviciului Spiritului Infinit.

(1245.2) 113:4.2 Muritorul supus directivelor Ajustorului este deopotrivă de receptiv la îndrumarea serafică. Ajustorul este esenţa naturii veşnice a omului; serafimul este educatorul naturii evoluânde a omului – mintea umană din această viaţă şi sufletul morontial din următoarea. Pe lumile palat, vă veţi da pe deplin seama şi veţi avea cunoştinţă de instructorii serafici, dar, în prima lor viaţă, oamenii nu sunt în general conştienţi de ei.

(1245.3) 113:4.3 Serafimii operează ca educatori, călăuzind paşii personalităţii umane pe cărări de experienţe noi şi progresive. Acceptarea îndrumării unui serafim duce rareori la o viaţă tihnită. Urmând aceste directive, voi sigur veţi întâlni şi, dacă aveţi curajul, veţi traversa pantele abrupte ale alegerii morale şi ale progresului spiritual.

(1245.4) 113:4.4 Îndemnul la adorare îşi are în mare măsură originea în sugestiile spirituale ale adjutanţilor mentali superiori, reîntărite de directivele Ajustorului. Dar tendinţa de a se ruga, pe care muritorii conştienţi de Dumnezeu o încearcă atât de frecvent, ia adesea naştere ca urmare al unei influenţe serafice. Păzitorul serafic manipulează constant mediul înconjurător uman pentru a spori perspicacitatea cosmică a ascendentului uman cu scopul ca un asemenea candidat la supravieţuire să îşi dea seama, cât se poate de bine, de prezenţa Ajustorului interior şi să conducă, astfel, la o cooperare sporită cu misiunea spirituală a prezenţei divine.

(1245.5) 113:4.5 Cu toate că aparent nu există nici o comunicare între Ajustorul interior şi serafimul din preajma sa, cei doi par să lucreze întotdeauna în perfectă armonie şi în excelent acord. Păzitorii sunt activaţi cel mai mult în momentul în care Ajustorii sunt activaţi cel mai puţin, dar există o ciudată corelaţie între serviciile lor. Nu prea este posibil ca această magnifică cooperare să fie accidentală sau fortuită.

(1245.6) 113:4.6 Personalitatea tutelară a păzitorului serafic, prezenţa lui Dumnezeu prin Ajustorul interior, acţiunea încircuitată a Sfântului Spirit şi conştiinţa Fiului prin Spiritul Adevărului, sunt toate divin legate într-o unitate semnificativă de slujire spirituală într-o personalitate omenească şi pe lângă ea. Deşi aceste influenţe celeste provin de la diferite surse şi de pe diferite nivele, ele sunt toate integrate în prezenţa învăluitoare şi evoluândă a Fiinţei Supreme.

5. Serviciul Serafic pe lângă muritori

(1245.7) 113:5.1 Îngerii nu invadează sanctuarul minţii umane. Ei nu manipulează voinţa muritorilor şi nici nu intră în contact direct cu Ajustorii interiori. Păzitorul destinului vostru vă influenţează pe toate căile compatibile cu demnitatea personalităţii voastre. Aceşti îngeri nu interferează, sub nici o împrejurare, cu liberul arbitru uman. Nici îngerii, nici vreun alt ordin de personalitate din univers nu au puterea sau autoritatea de a restrânge prerogativele alegerii umane.

(1246.1) 113:5.2 Îngerii sunt atât de apropiaţi de voi şi veghează asupra voastră într-o manieră atât de emoţionantă încât, la figurat, ei „plâng din pricina intoleranţei voastre şi a încăpăţânării voastre voluntare”. Serafimii nu varsă lacrimi fizice; ei nu au corpuri fizice şi nu posedă aripi. În schimb, ei au emoţii spirituale şi încearcă senzaţii şi sentimente de natură spirituală comparabile, sub anumite raporturi, cu emoţiile umane.

(1246.2) 113:5.3 Serafimii acţionează pentru voi întru totul independent de apelurile voastre directe. Ei execută ordinele superiorilor lor şi funcţionează astfel fără a-şi face griji din pricina capriciilor voastre trecătoare sau a dispoziţiilor voastre schimbătoare. Aceasta nu înseamnă că voi nu le puteţi face sarcinile mai uşoare sau mai grele, ci mai degrabă că îngerii nu se ocupă direct de apelurile sau de rugăciunile voastre.

(1246.3) 113:5.4 Câtă vreme oamenii muritori trăiesc în trup, inteligenţa îngerilor nu le este direct accesibilă. Serafimii nu sunt nici suzerani nici directori, ci pur şi simplu păzitori. Serafimii vă păzesc şi nu caută să vă influenţeze direct. Voi trebuie să întocmiţi harta propriului vostru parcurs, dar după aceea îngerii acţionează pentru a face cel mai bun uz posibil al drumului pe care l-aţi ales. Fără excepţie, ei nu intervin arbitrar în treburile curente ale vieţii umane, dar, atunci când primesc de la superiorii lor instrucţiuni pentru a înfăptui vreo ispravă neobişnuită, voi puteţi fi siguri că ei vor găsi mijloacele de a duce la îndeplinire aceste ordine. Păzitorii nu îşi impun deci prezenţa în tablourile dramei umane, decât în caz de urgenţă, şi atunci în general la ordinele superiorilor lor. Ei sunt fiinţele care au să vă urmeze timp de numeroase epoci, şi ei vor primi astfel o pregătire pentru munca lor viitoare şi pentru asocierea lor cu personalitatea.

(1246.4) 113:5.5 În anumite împrejurări, serafimii pot acţiona ca slujitori sub formă materială pe lângă fiinţe umane, dar cazurile în care se produce acest lucru sunt foarte rare. Cu asistenţa creaturilor mediane şi a controlorilor fizici, serafimii pot exercita o vastă gamă de activităţi în profitul fiinţelor umane, mergând până la contactul efectiv cu omenirea, însă asemenea cazuri sunt neobişnuite. În majoritatea cazurilor, evenimentele tărâmului fizic continuă fără a fi modificate de acţiunea serafică. Totuşi, s-au produs împrejurări în care verigile vitale din lanţul evoluţiei umane erau în pericol, şi în care păzitorii serafici au acţionat atunci, şi, pe drept cuvânt, cu de la sine putere.

6. Îngerii păzitori după moarte

(1246.5) 113:6.1 După ce vi s-a oferit o privire de ansamblu a serviciului serafimilor din cursul vieţii pământeşti, am să încerc să vă informez despre conduita păzitorilor de destin din momentul dezintegrării fizice a asociaţilor lor umani. Când veţi muri, biografia voastră, specificările voastre de identitate, precum şi entitatea morontială a sufletului omenesc – produsă împreună de mintea umană şi de Ajustorul divin – sunt fidel conservate de către păzitorul destinului, împreună cu toate celelalte valori legate de existenţa voastră viitoare, în fine, tot ceea ce constituie sinele vostru, adevăratul vostru sine, în afară de identitatea existenţei continue reprezentate de către Ajustorul care pleacă, şi actualitatea personalităţii.

(1246.6) 113:6.2 Îndată ce, din mintea umană, dispare lumina călăuzitoare, luminozitatea spirituală pe care serafimii o asociază prezenţei Ajustorului, îngerul însoţitor raportează personal îngerilor care comandă ierarhic grupul său, compania sa, batalionul său, unitatea sa, legiunea sa, oastea sa. Apoi, după ce a fost cum se cuvine înscris pentru aventura finală din timp şi spaţiu, acest înger primeşte de la şeful serafimilor planetari un ordin de misiune pentru a se prezenta la Steaua de Seară (sau la un alt locotenent al lui Gabriel) care comandă oastea serafică a acestui candidat la ascensiune în univers. După ce comandantul acestei supreme unităţi organizate i-a dat permisiunea, păzitorul destinului se duce pe prima lume a locuinţelor pentru aştepta acolo să fie restabilită conştiinţa vechiului său elev întrupat.

(1247.1) 113:6.3 În cazul în care sufletul uman nu ar reuşi să supravieţuiască după ce a primit afectarea unui înger personal, serafimul însoţitor trebuie să meargă în sediul universului local, pentru a fi martor la raportul complet al complementului său, după cum indică anterior. Apoi, el se prezintă înaintea tribunalelor de arhangheli pentru a fi absolvit de orice vină cu privire la eşecul subiectului său care nu a supravieţuit. În sfârşit, el se reîntoarce pe lumi pentru a fi afectat unui nou muritor având potenţial de ascensiune, sau vreunui alt departament de slujire serafic.

(1247.2) 113:6.4 Însă îngerii servesc făpturile evolutive în multe alte feluri decât tutela individuală sau cea colectivă. Păzitorii personali ai căror subiecţi nu merg imediat pe lumile palat nu aşteaptă acolo, în lenevie, apelul nominal al judecăţii de împărţire a dreptăţii; ei sunt trimişi din nou în numeroase misiuni tutelare în întregul univers.

(1247.3) 113:6.5 Serafimul păzitor este cel însărcinat cu păstrarea valorilor de supravieţuire a sufletului adormit al muritorului, în vreme ce Ajustorul absent este identitatea acestei fiinţe nemuritoare a universului. Când cei doi colaborează în sălile de înviere ale locuinţei în conjuncţie cu forma morontială nou construită, are loc reasamblarea factorilor constituenţi ai personalităţii ascendentului muritor.

(1247.4) 113:6.6 Ajustorul vă va identifica. Îngerul păzitor vă va repersonaliza şi vă va prezenta din nou fidelului Veghetor din zilele voastre pământene.

(1247.5) 113:6.7 Totuşi, când o epocă planetară se termină, când se reunesc într-un loc cei care se găsesc în cercurile inferioare ale înfăptuirii omeneşti, păzitorul lor colectiv este cel care îi adună în sălile de înviere ale sferelor locuinţelor, după cum relatează Scripturile voastre: „Şi el îşi va trimite îngerii cu o voce puternică, şi îi va aduna pe aleşii săi de la un capăt la celălalt al tărâmului”.

(1247.6) 113:6.8 Tehnica justiţiei cere ca păzitorii personali sau colectivi să răspundă la apelul nominal de împărţire a dreptăţii în numele tuturor personalităţilor nesupravieţuitoare. Ajustorii acestor nesupravieţuitori nu revin; când are loc apelul, serafimul răspunde, dar Ajustorii nu dau nici un răspuns. Aceasta constituie „învierea celui nedrept”, în realitate constatarea oficială a încetării lor din existenţă în calitate de creaturi. Acest apel nominal al justiţiei urmează imediat apelului nominal al îndurării, învierea supravieţuitorilor adormiţi. Dar acestea sunt chestiuni care nu privesc pe nimeni altcineva decât pe Judecătorii supremi şi atotştiutori ai valorilor de supravieţuire. Aceste probleme de judecată realmente nu ne preocupă.

(1247.7) 113:6.9 Păzitorii colectivi pot servi pe o planetă epoci de-a rândul şi deveni, în cele din urmă, păstrătorii sufletelor adormite a mii şi mii de supravieţuitori adormiţi. Ei pot servi astfel pe numeroase lumi diferite într-un sistem dat, din moment ce răspunsul reînvierii are loc pe lumile de palate.

(1247.8) 113:6.10 Toţi păzitorii personali şi colectivi din sistemul Sataniei care s-au rătăcit în rebeliunea lui Lucifer trebuie să fie deţinuţi pe Ierusem până la judecata finală a rebeliunii, cu toate că mulţi dintre ei se căiesc sincer de nebunia lor. Cenzorii Universali au luat deja, într-un mod discreţionar, de la aceşti păzitori neascultători şi infideli toate elementele depozitelor lor de suflete şi au încredinţat conservarea acestor realităţi morontiale păstrării seconafimilor voluntari.

7. Serafimii şi cariera ascendentă

(1248.1) 113:7.1 Prima deşteptare pe ţărmurile lumii locuinţelor marchează cu adevărat o dată în cariera unui muritor ascendent. Acolo îi vedeţi voi efectiv, pentru prima dată, pe tovarăşii angelici multă vreme iubiţi şi mereu prezenţi ai zilelor voastre terestre. Acolo deveniţi voi cu adevărat conştienţi de identitatea şi de prezenţa Veghetorului divin care a locuit atât de mult timp în mintea voastră de pe pământ. O asemenea experienţă constituie o glorioasă deşteptare, o veritabilă înviere.

(1248.2) 113:7.2 Pe sferele morontiale, serafimii însoţitori (sunt doi acolo) sunt în mod deschis tovarăşii voştri. Aceşti îngeri nu numai că se asociază progresului vostru în cariera lumilor de tranziţie, ajutându-vă în toate felurile posibile să dobândiţi statutul morontial şi spiritual, dar ei iau totodată ocazia de a avansa studiind ei înşişi în şcolile complementare pentru serafimi evolutivi, întreţinuţi pe lumile palat.

(1248.3) 113:7.3 Rasa umană a fost creată doar cu puţin inferioară tipurilor celor mai simple de ordine îngereşti. De aceea, prima afectare din viaţa voastră morontială va fi să fiţi asistenţi ai serafimilor în munca imediată care vă aşteaptă în momentul în care atingeţi conştiinţa personalităţii după ce veţi fi fost degajaţi de legăturile trupului.

(1248.4) 113:7.4 Înainte de părăsirea lumilor locuinţelor, toţi ascendenţii muritori vor avea asociaţi ori păzitori serafici permanenţi. În cursul ascensiunii voastre a sferelor morontiale, păzitorii serafici sunt în cele din urmă cei a căror mărturie autentifică decretele care certifică uniunea voastră eternă cu Ajustorul Gândirii. Îngerul şi Ajustorul au stabilit împreună identitatea personalităţii voastre în calitate de copii ai trupului veniţi din lumile timpului. Apoi, când atingeţi maturitatea stării morontiale, îngerii voştri păzitori vă însoţesc prin Ierusem şi prin lumile asociate de progres şi de cultură ale sistemului. După aceea, ei merg cu voi pe Edentia şi pe cele şaptezeci de sfere ale ei de viaţă socială înaintată. Ulterior, ei vă vor pilota până la Melchisedeci şi vă vor urma în magnifica carieră a lumilor-sediu din univers. Iar când voi veţi fi asimilat înţelepciunea şi cultura Melchisedecilor, ei vă vor duce pe Salvington, unde vă veţi găsi faţă în faţă cu Suveranul întregului Nebadon. Aceşti ghizi serafici vă vor urma încă prin sectoarele, minore şi majore ale suprauniversului, până la lumile de primire ale Uversei, şi vor rămâne cu voi până în momentul final când un seconafim vă va purta în lunga călătorie către Havona.

(1248.5) 113:7.5 Câţiva păzitori de destin ataşaţi pelerinilor ascendenţi în timpul carierei lor terestre îi urmează în parcursul lor prin Havona. Ceilalţi îşi iau un rămas bun temporar de la asociaţii lor umani de vreme lungă, iar apoi, în timp ce ascendenţii traversează cercurile universului central, aceşti păzitori ai destinului străpung cercurile Serafingtonului. Ei vor fi pregătiţi pe ţărmurile Paradisului, atunci când asociaţii lor muritori se vor deştepta din cel din urmă somn temporar de tranzit în noile experienţe ale veşniciei. Aceşti serafimi ascendenţi intră ulterior în diferite servicii ale corpului finalitar şi ale Corpului Serafic al Desăvârşirii.

(1248.6) 113:7.6 Omul şi îngerul pot să fie sau să nu fie reuniţi în serviciul veşnic, dar, oricare ar fi locul unde sunt însărcinaţi serafimii, ei rămân întotdeauna în comunicare cu vechii lor pupili ai lumilor evolutive, muritorii ascendenţi ai timpului. Asocierile intime şi legăturile afectuoase ale tărâmurilor de origine umană nu sunt niciodată uitate, nici complet rupte. În epocile eterne, oamenii şi îngerii vor coopera în serviciul divin aşa cum au făcut-o în cariera din timp.

(1249.1) 113:7.7 Pentru serafimi, modul cel mai sigur de a ajunge la Deităţile Paradisului constă în a călăuzi cu succes un suflet de origine evolutivă până la porţile Paradisului. De aceea, o afectare ca păzitor al destinului este postul serafic cel mai mult apreciat.

(1249.2) 113:7.8 Numai păzitorii de destin sunt înrolaţi în corpurile primare sau în corpul de muritori al Finalităţii; iar aceste cupluri sunt lansate în aventura supremă a unităţii de identitate. Aceste două fiinţe au atins deja biunificarea lor spirituală pe Serafington înainte de a fi admise în corpul finalitar. În această experienţă, cele două naturi îngereşti, atât de complementare în toate funcţiunile din univers, devin cu adevărat două într-una, în spirit, în stadiul ultim având drept consecinţă o nouă capacitate de primire a unui fragment non-Ajustor al Tatălui Paradisului şi de fuzionare cu el. Astfel, unii dintre îngerii care vă iubesc şi care vă erau asociaţi în timp, devin totodată asociaţii voştri finalitari în eternitate, copii ai Supremului şi fii perfecţi ai Tatălui Paradisului.

(1249.3) 113:7.9 [Prezentat de un Conducător al Serafimilor staţionaţi pe Urantia]

 Până la o nouă revedere .. pace și lumină pentru toți !

Costi

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Muzică și terapie – Fundația – Bunăstare spirituală – Paște Fericit !

 

invierea_domnului_02

                     Dragi prieteni,

Cu ocazia Sfintei Sărbătoari a Învierii Domnului … vă doresc tuturor:  Sărbători luminate!, Paște fericit ! … și fie ca lumina învierii Domnului nostru Iisus Hristos să coboare și în inimile noastre a tuturor și să ne călăuzească spre ce e mai luminos în noi … iar Sfintele Sărbători Pascale să vă aducă, armonie, pace , liniște sufletească și multe bucurii.

               ” Hristos a înviat !”.

 

images

Darul meu pentru voi cu ocazia sfintelor sărbători pascale este o piesă muzicală compusă de mine și o versiune actualizată la timpul prezent a Marii invocații către Dumnezeu .. care sper să înalțe sufletele și inimile noastre .. aducând bunăstare spirituală  în întreaga noastra  ființă pe toate nivelurile ei cât și pe pământ.

Piesa este un mixt îmbinând muzica compusă cu frecvența  174 Hz considerata ca fiind frecvența bazei, a fundației creației și a frecvenței 1565 Hz pentru activarea bunăstarii spirituale.

CoRus – Muzică și Terapie – Fundația – Bunăstare spirituală                                                               (muzica +174 Hz + 1565 Hz)

 

Iisus spune că atunci când ne rugăm, când cerem ceva, pe lângă sentimentul potențator și credință  să o facem ca și cum acel lucru s-ar fi și îplinit deja .. deci să ne unim conștiința cu cea a Creatorului, să fim una cu El, și să fim acel lucru pe care îl cerem pentru a-l aduce instantaneu în manifestare .. deci să accesăm starea de a fi ! .. de ex.  vrei să plouă trebuie să fii ploaia, vrei să fie lumină pe pământ trebuie să accesezi starea de a fi tu însăși lumină .. etc  și asta nu cândva în viitor indiferent cât de apropiat sau depărtat este acel viitor ci  AICI și ACUM, deci in prezent.

De aceia unii maeștri ai zilelor noastre, punând accent pe clipa prezentă pe AICI și ACUM considerând viitorul ca INEXISTENT și fiind în consens cu afirmațiile lui Iisus, spun și ei că o cerere, rugăciune .. etc,  și deci prin urmare și Marea invocație către Dumnezeu  ar trebui rostită la timpul prezent … pentru ca în mintea Divină unde toate trecut- prezent-viitor se desfașoară simultan, să poată intra imediat în manifestare fără nici o întărziere temporală.

Avand in vedere că timpul este o succesiune a mereu prezentei clipe acum și că în succesiunea clipei prezente viitorul poate fi și secunda următoare rostirii cuvintelor cererii, eu consider că Marea invocație catre Dumnezeu a maeștrilor chiar dacă este formulată la timpul viitor, (cerere ce poate intra în manifestare imediat în viitorul de după rostirea cuvintelor sau poate intra în manifestare și ceva mai tărziu) este la fel de valoroasă ca și varianta actualizată la timpul prezent, care întradevăr are avantajul unui plus de eficiență putând intra imediat în manifestare fără nici o întărziere temporală în caz că cererea se manifestă.

Dar așa cum am spus manifestarea unei cereri depinde de credinta noastra, de sentimentele puse în cerere și de posibilitatea noastră de a accesa starea de a fi, stare pe care puțini o pot accesa. Dar chiar dacă nu o putem accesa, sau o accesăm parțial  având credință mai puțină, întrucât și cuvântul, gândul este vibrație și deci energie transmisă,  cererea făcută va genera o formă gând care prin repetare se va întări energetic gradual devenind un program care  mai devreme sau mai târziu va intra în manifestare.

Indiferent de varianta care rezonează mai bine cu fiecare și pe care o rostim individual cu cuvântul sau cu gândul sau o ascultăm, (mie personal imi plac ambele variante, de aceia le-am și pus pe album),  fie ca ea să aducă lumină, iubire,înțelepciune, pace și armonie în sufletul fiecăruia și pe pământ între noi oamenii .. restabilind planul divin pe pământ ..  și așa este !

Marea invocație către Dumnezeu – versiunea actualizată la timpul prezent

versiune preluată de pe blogul:https://caleaspretine.wordpress.com/2015/04/08/gandeste-vorbeste-si-traieste-prezentul/ administrator Ramona Nicoară

Din Izvorul de Lumină din Mintea lui Dumnezeu
Se revarsă Lumina în mințile oamenilor
Lumina coboară pe Pamant.

Din Izvorul de Iubire din Lumina lui Dumnezeu
Se revarsă Iubirea în inimile oamenilor
Hristos se-află pe pământ. (este vorba de energia christică)

Din Centrul de unde Voința lui Dumnezeu este cunoscută
Sunt călăuzite micile voințe omenești,
Spre țelul pe care maeștrii-l cunosc și-l slujesc

Din centrul pe care noi îl numim rasa umană,
Acum Este Realizat Planul de Lumină și Iubire, care zăvorăște ușa spre rău,
Lumina și Puterea, Înfăptuiește acest Plan pe Pământ!

CoRus – Muzică și Terapie – Marea invocație către Dumnezeu – versiunea actualizată

 

Să vă fie de folos!

Mai multe amănunte despre album, piese, mesajele subliminale folosite și mixurile făcute și cu unele formule subliminale și de terapie theta healing benefice pentru subconștient vizând per global aducerea unei bunăstari atât fizice, materiale cât și spirituale pe  www.corus-music.com de unde puteți descărca orice piesă vă place de pe orice album și chiar și coperțile în caz că doriți să vă faceți CD-uri.

Până la o nouă revedere .. pace și lumină pentru toți ! .. sărbători fericite !

Costi alias CoRus                       

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Film documentar – Dr Miceal Ledwith – Cum a devenit Iisus un Christos

Dragi prieteni,

În această săptămână a patimilor, si mai ales în aceasta zi a citirii Evangheliilor, conform tradițiilor, televiziunile de regulă  transmit unul din filmele legate de Viața lui Iisus si patimile Mântuitorului .. de aceia și  documentarul pe care vi-l supun atenței, prezintă prin Dr. Miceal Ledwith o parte din viața Mântuitorului  mai puțin cunoscută și care lipsește din cele patru evanghelii.

Cine este Dr. Miceal Ledwith ?

Dr. Miceal Ledwith, a servit în Irlanda ca preot catolic, profesor de teologie și președinte al Colegiului timp de peste 25 de ani, în ultima perioada a fost și consilier al Papei Ioan Paul al II-lea și este de mult timp și membru al Școlii de înțelepciune antică a lui Ramtha … și pe parcursul carierei sale a ţinut în întreaga lume multe prelegeri și continuă să vorbească şi astăzi în numeroase locuri din lume și posturi tv .. și tvr Cluj la noi a realizat două interviuri foarte interesante cu el în care printre altele  iată ce afirma:

Pentru cei ce vor să urmărească interviurile:

TVR Cluj – Interviu cu Miceal Ledwith (december 2012)
https://www.youtube.com/watch?v=ojOBf4yq54M
https://www.youtube.com/watch?v=ptuE7gNXYwY
https://www.youtube.com/watch?v=Nue1A3PoJrg
TVR Cluj – Stiinta si Cunoastere – Interviu cu Miceal Ledwith (2014)
https://www.youtube.com/watch?v=EScH031oTfA
https://www.youtube.com/watch?v=4Oln6ulH5u0
https://www.youtube.com/watch?v=KKyFHyLhpM4
https://www.youtube.com/watch?v=pbKyZ3WZM-M
https://www.youtube.com/watch?v=jy2PkuMIRQI

 

Cum a devenit Iisus un Christos

Filmul „Cum a devenit Iisus un Christos cercetează perioada de peste 80% din viața lui Iisus care lipsește din cele patru Evanghelii ale Noului Testament .

Dr. Miceal Ledwith nu face acest lucru pentru a nega faptul că Iisus a fost fiul lui Dumnezeu, ci doreşte să ne arate că şi el, la rându-i, a ajuns la această stare de om Dumnezeu prin ascensiune, mai degrabă decât prin întrupare, și că aceasta are implicații profunde pentru fiecare ființă umană astăzi.

El arată că lungul drum de transformare a fost efectuat de către Iisus nu doar pentru El însuși, ci pentru a putea deschide o cale pentru fiecare altă ființă umană care doreşte să-L urmeze.

Faptul că acest lucru este atât de puțin scos în evidenţă în creștinismul de astăzi, arată că s-a deviat foarte mult de la adevăr știind din evanghelii că Iisus ne-a promis că cei care îi vor urma mesajul, vor face “toate minunile pe care El le-a făcut, și chiar mai mult de-atât ”.

Mesajul lui Iisus plasat în acest context, conţine un sens mult mai profund decât acela din perioada de 18 ani de ucenicie petrecuți într-un atelier de tâmplărie în Galileea așa cum se presupune din citirea Evangheliilor.

Deci în acest film Dr. Miceal Ledwith încearcă să arate ceea ce Iisus a realizat de-a lungul călătoriei transformatoare în acei ani „ascunşi” petrecuţi în Egipt, India și Tibet.

Acest documentar care încearcă să facă lumină asupra acestei perioade lipsă din viața lui Iisus face referire și la alte documente mai puțin cunoscute, prezențând și asemănări între evenimentele și învățăturile  lui Budha , .. se spune că sunt 112 paralele între învățăturile lui Budha și evangheliile creștine precum și similitudini între practici , .. sunt prezentate și cum se făceau inițierile în Egipt în temple și piramide în așa zise școli ale  misterelor și multe altele  ..  deci în concluzie un film interesant și foarte bine documentat  în cele trei ore jumatate,  având în vedere ca  Ledwith a fost o perioadă și consilier al Papei având probabil acces la multe informații.

În încheiere .. vă prezint din documentar un „Imn de preamărire al femeilor”  atribuit lui Iisus și făcând parte dintr-un manuscris budist, .. un imn foarte frumos și care mie mi-a placut foarte mult.

 Imn de preamărire al femeilor (mamelor, soțiilor)

Cine nu-și respectă mama, cea mai sacră ființă după Dumnezeul său, este nedemn de numele de fiu. Respectați femeia căci ea este mama universului și întreg adevărul creației divine se află într-însa. Ea este temeiul a tot ce este bun și frumos după cum tot ea este germenele vieții și al morții. Ea îți dă naștere în chinuri , prin sudoarea tâmplei, te crește și până la moartea ei îi generezi cele mai grave neliniști. Binecuvinteaz-o  și venereaz-o, căci ea este singura ta prietenă adevărată, singurul tău sprijin pe pământ.

Si în același fel să vă iubiți soțiile și să le respectați căci ele vor fi mame mâine și fiecare dintre ele va fi mai încolo strămoașa rasei sale.Sprijiniți-le pe femei, căci iubirea unei femei îl înnobilează pe bărbat îi înmoaie inima împietrită, îmblânzește bruta din el și îl face mielușel. Soția și mama sunt comorile neprețuite care sunt dăruite vouă de către Dumnezeu. Protejati-vă soția astfel încât ea să vă poată proteja pe voi  și întreaga familie. Tot ce faceți pentru soție sau mama voastră  sau pentru o văduvă ați făcut pentru Dumnezeul vostru.

Până la o nouă revedere .. pace și lumină pentru toti !

Costi

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Floriile – Marea invocație către Dumnezeu

Dragi prieteni,

intrarea in-ierusalimIntrarea în Iersalim a Domnului Iisus este singurul moment din Sfânta Scriptură în care Hristos este aclamat ca împărat de către mulţime.

Regele este întâmpinat cu atâta bucurie și frenezie încat chiar a provocat neliniste în rândul apostolilor care vroiau sa-i mai tempereze dar Iisus le-a spus “ Lasati-i să strige că dacă ei vor tace atunci vor striga pietrele în locul lor” (Marea Evanghelie dupa Ioan  – Lorber).

Dar pentru că Iisus nu a fost însă conducătorul de stat mult aşteptat, ci aparţinea lumii de sus, o săptămână mai târziu, aceeaşi idee va constitui una dintre cauzele pentru care El va fi hulit, batjocorit şi răstignit.

Tuturor ortodocșilor în această zi a Floriilor, a intrarii Domnului în Ierusalim fie ca Domnul să intre și în inimile noastre a tuturor copiilor sai indiferent de religie și sa-l întampinăm cu flori de iubire crescute in inimile noastre și cuvintele biblice “ Osana Fiului lui David; binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus! “.

Tuturor  catolicilor care  astăzi sărbătoriți Învierea Domnului  vă doresc sărbători pascale fericite și fie ca învierea Domnului să învie și să trezească la viață și inimile noastre a tuturor copiilor săi indiferent de religie, ratacite și adormite în aceasta lume materială și iluzorie.

La Mulți ani!  tuturor celor ce poarta nume florale ..  Florin, Florentina, Viorica, Camelia .. La Mulți ani!  tuturor !...

Dar spiritual – Marea invocație către Dumnezeu –  muzică CoRus – album Bunăstare spirituală.

 

Marea invocație către Dumnezeu

Fie ca, din punctul de lumină din gândirea lui Dumnezeu,
Lumina să se reverse în mințile oamenilor
Lumina să coboare pe pamânt.

 

Fie ca, din punctul de Iubire din inima lui Dumnezeu,
Iubirea să se reverse în inimile oamenilor
Și să poată Christos reveni pe pământ.

 

Fie ca, din centrul unde Voia lui Dumnezeu este cunoscută,
Țelul divin să călăuzească slaba voință a oamenilor.
Țel pe care Dascălii îl cunosc și-l slujesc.

 

Fie ca, din centrul pe care-l numim neamul omenesc,
Planul de Iubire și Lumina să se înfăptuiască.
Și să zăvorască ușa de la sălașul răului.

 

Fie ca Lumina, Iubirea și Puterea,
Să restabilească Planul divin pe pământ.

 

Fie ca această invocație indiferent cum o rostiți  ..  la viitor așa cum este făcută de maestri sau actualizată la prezent  ..  să ducă la creșterea gradului de înțepciune, lumină și iubire  în inimile noastre a tuturor oamenilor pentru ca Planul divin să fie restabilit și Împărăția lui Dumnezeu să coboare pe pământ în noua eră de lumină.

Nu am mai pus informații despre Evenimentul preconizat și mult așteptat la nivel planetar și sincer vă spun ca nu știu cât de precise sunt datele prezentate de mai multe surse fie că sunt făcute prin măsurători radiestezice sau de altă natură …  deci momentan nu există cu certitudine o dată a producerii sale, data variind în funcție de conțiința oamenilor la nivel planetar.

Dar pentru cei interesați de ultimile date, obținute prin citiri de doua ori pe săptămână  ale gradului de dezactivare a voalului, a gradului de lumină pe Pământ, a nivelelor de conștiință ale oamenilor pe continente, țări, chiar și ale unor personalități politice și nu numai politice .. sau chiar citiri individuale ale nivelului de conștiință dacă le cereți .. le puteți afla pe blogul  http://heavenletter2000.blogspot.ro/

Până la o nouă revedere .. pace și lumină pentru toți !

Costi

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter