Evele și Adamii planetari

adam-si-eva-cu-marulCând în urma evolutiei naturale pe o planetă se atinge limita dezvoltării evolutive naturale a ființelor umane, este momentul să se trimită pe această lume elevatorii biologici .. ei rămânând pe planeta împreună cu Prinţul Planetar, pe tot parcursul ei evolutiv.

Aceştia de regulă sunt în general numiţi Adamul şi Eva de pe o planetă și sunt darul material făcut de Fiul Creator lumilor locuite ei fiind progeniturile lui, Spiritul-Mamă al Universului neparticipând la producerea acestor fiinţe.

Înălţimea acestor Fii Materiali variază între doi metri cincizeci şi trei metri, iar corpul lor străluceşte de o lumină radiantă de o tentă violetă. Prin corpul lor material circulă sânge material, însă ei sunt, de asemenea, încărcaţi de energie divină şi saturaţi de lumină celestă.

Un Adam şi o Evă originari – creaţi direct – sunt nemuritori prin înzestrare naturală, ei putând beneficia de o hrană dublă fiind cu adevărat dubli în natura şi în constituţia lor, ei consumând și hrană ca fiinţele fizice ale tărâmului dar în acelaşi timp, existenţa lor nemuritoare este deplin întreţinută prin absorbţia directă şi automată a anumitor energii cosmice susţinătoare, dar in schimb fii si ficele lor rasa violeta rezultată sau Adamiții suportând o diminuare a potențialului de nemurire .. deci ei nu pot transmite nemurirea necondiţionată urmașilor cărora le dau naştere.

Deci rolul de elevatori biologici a unui Adam și a unei Eve planetare constă în fapul de a îmbunătăți genetic rasele principale evolutive  umane prin amalgamări cu progeniturile lor, pentru că un Adam şi o Evă Planetară nu se împreunează niciodată direct cu membrii raselor evolutive, această muncă de ameliorare biologică intrând în atrbuțiunea progeniturii lor .. de regulă acestia neamestecându-se cu nativii planetei mai înainte ca propriul lor grup să depăşească un milion de membrii .. și asta după o selecție și triere a celor aleși de ei din rândul ființelor umane evolutive pentru a deveni taţii şi mamele evolutivi ai noului ordin contopit al omenirii.

Dar mai multe amănunte despre: Originea şi natura  Fiilor Materiali ai lui Dumnezeu,Tranzitul Adamilor Planetari, Misiunile Adamice, Cele șase rase evoluționare, Amalgamarea rasială prin efuziunea sângelui Adamic, Regimul Edenic, Administrația unificată .. sunt prezentate de un Fiu Lanonandek în  cartea Uratia cap 51 –  Adamii Planetari .. material pe care îl puteți citi fie direct de pe:

http://www.urantia.org/ro/cartea-urantia/capitolul-51-adamii-planetari

sau din materialul de mai jos preluat din aceiași sursă.

                                                            Cartea Urantia

Capitolul 51

Adamii planetari

(580.1) 51:0.1 PE PARCURSUL domniei unui Prinţ Planetar, omul primitiv atinge limita dezvoltării evolutive naturale, şi această dobândire biologică îl avizează pe Suveranul Sistemului că a venit momentul să trimită pe această lume un al doilea ordin de filiaţie, elevatorii biologici. Aceşti Fii, căci doi sunt – Fiicele şi Fiii Materiali – sunt în general numiţi Adamul şi Eva de pe o planetă. Fiul Material originar al Sataniei este Adam, şi cei care merg pe lumile sistemului ca elevatori biologici poartă întotdeauna numele acestui prim Fiu originar al ordinului lor unic.

(580.2) 51:0.2 Aceşti Fii sunt darul material făcut de Fiul Creator lumilor locuite. Ei rămân pe planeta pe care au fost trimişi împreună cu Prinţul Planetar, pe tot parcursul evolutiv al acestei sfere. Ei nu îşi asumă mari riscuri în această aventură pe o lume având un Prinţ Planetar, însă pe o planetă apostată, fără nici un conducători spirituali şi privată de comunicări interplanetare, misiunea lor este plină de mari pericole.

(580.3) 51:0.3 Nu vă puteţi aştepta să ştiţi totul despre lucrarea acestor Fii din toate lumile Sataniei şi ale alte sisteme, însă alte capitole vor descrie mai bine viaţa şi experienţele lui Adam şi ale Evei, interesantul cuplu venit din rezervele corpului de elevatori biologici ai Jerusemului pentru a înălţa rasele Urantiei. Cu toate că planurile ideale de ameliorare a rasele voastre indigene nu au fost duse la bun sfârşit, misiunea lui Adam nu a fost în zadar; Urantia a avut de profitat imens de dăruirea lui Adam şi a Evei, şi printre tovarăşii lor în consiliile celeste, lucrarea lor nu este considerată ca o pierdere totală.

1. Originea şi natura a Fiilor Materiali ai lui Dumnezeu

(580.4) 51:1.1 Fiicele şi Fiii materiali sau sexuaţi sunt progenitura Fiului Creator; Spiritul-Mamă al Universului nu participă la producerea acestor fiinţe, care sunt destinate să joace rolul de elevatori fizici pe lumile evolutive.

(580.5) 51:1.2 Ordinul material de filiaţie nu este uniform în întregul univers local. Fiul Creator nu produce decât un singur cuplu de astfel de fiinţe în fiecare sistem local; aceste cupluri originare au naturi diverse, armonizate cu modelul vieţii sistemelor lor respective. Acest aranjament este indispensabil, din moment ce altfel potenţialul reproducător al Adamilor ar fi funcţional incompatibil cu acela al muritorilor evoluând pe lumile oricărui sistem. Adamul şi Eva care au venit pe Urantia, proveneau din cuplul originar al Fiilor Materiali ai Sataniei.

(580.6) 51:1.3 Înălţimea Fiilor Materiali variază între doi metri cincizeci şi trei metri, iar corpul lor străluceşte de o lumină radiantă de o tentă violetă. Prin corpul lor material circulă sânge material, însă ei sunt, de asemenea, încărcaţi de energie divină şi saturaţi de lumină celestă. Aceşti Fii Materiali (Adamii) şi aceste Fiice Materiale (Evele) sunt egali în toate privinţele, deosebindu-se în natura lor de reproducători şi în funcţie de anumiţi factori chimici. Ei sunt egali, însă diferenţiaţi, mascul şi femelă – deci complementari, şi sunt concepuţi pentru a îndeplini în doi aproape toate misiunile lor.

(581.1) 51:1.4 Fiii Materiali beneficiază de o hrană dublă; ei sunt cu adevărat dubli în natura şi în constituţia lor, ei consumă energie materializată aproape ca fiinţele fizice ale tărâmului şi, în acelaşi timp, existenţa lor nemuritoare este deplin întreţinută prin absorbţia directă şi automată a anumitor energii cosmice susţinătoare. Dacă ei ar eşua în vreo misiune încredinţată lor sau chiar şi dacă s-ar revolta în mod conştient şi deliberat, Fiii acestui ordin sunt izolaţi, întrerupţi de conexiunea lor cu sursa de lumină şi de viaţă a universului. Practic, ei devin atunci fiinţe materiale destinate să urmeze cursul vieţii materiale pe lumea pe care au fost trimişi, şi sunt nevoiţi să recurgă la magistraţii universului pentru a fi judecaţi. Moartea naturală va termina, în cele din urmă, cariera planetară a unor asemenea Fiice sau Fii nefericiţi şi puţin înţelepţi.

(581.2) 51:1.5 Un Adam şi o Evă originari – creaţi direct – sunt nemuritori prin înzestrare naturală, întocmai ca toate celelalte ordine de filiaţie ale universului local, însă Fiii şi Fiicele lor suportă o diminuare a potenţialului de nemurire. Acest cuplu originar nu poate transmite nemurirea necondiţionată Fiilor şi Fiicelor cărora le dau ei naştere. Pentru continuitatea vieţii, progenitura lor depinde de un sincronism intelectual neîntrerupt cu circuitul gravitaţiei mentale al Spiritului. De când există sistemul Sataniei, treisprezece Adami Planetari au fost pierduţi în rebeliune sau în greşeală şi 681.204 în posturi de încredere subordonate. Cea mai mare parte a acestor dezordini au avut loc în epoca rebeliunii lui Lucifer.

(581.3) 51:1.6 În timp ce trăiesc ca cetăţeni permanenţi pe capitalele sistemice şi chiar şi atunci când coboară în misiune pentru a acţiona pe planetele evolutive Fiii Materiali nu posedă Ajustori ai Gândirii, însă prin aceste servicii vor dobândii capacitatea experienţială de a dobândi un Ajustor şi de a întreprinde cariera de ascensiune în Paradis. Aceste fiinţe unice şi minunat de utile sunt elementul de legătură dintre lumea fizică şi lumea spirituală. Ei sunt concentraţi în sediul sistemic, unde se reproduc şi continuă să trăiască ca cetăţeni materiali ai tărâmului, şi de acolo sunt trimişi către lumile evolutive.

(581.4) 51:1.7 Spre deosebire de ceilalţi Fii creaţi pentru a servi pe planete, Fiii ordinului material de filiaţie nu sunt prin natura lor invizibili unor creaturi materiale precum locuitorii Urantiei. Aceşti Fii ai lui Dumnezeu pot fi văzuţi şi înţeleşi de creaturile timpului, şi se pot amesteca efectiv cu ele. Ei ar putea chiar să procreeze cu ele, cu toate că rolul de înălţare biologică îi revine, în general, progeniturii Adamilor Planetari.

(581.5) 51:1.8 Pe Jerusem, copiii loiali ai unui Adam şi ai unei Eve sunt nemuritori, însă descendenţii unei Fiice şi ai unui Fiu materiali procreaţi după sosirea părinţilor lor pe o planetă evolutivă nu sunt imuni la moartea naturală. Când părinţii sunt rematerializaţi pentru a deveni reproducători pe o lume evolutivă, se produce o schimbare în mecanismul transmiţător al vieţii. Purtătorii Vieţii privează în mod voluntar pe Adamii şi Evele Planetari de puterea de a naşte fii şi fiice care nu mor. Un Adam şi o Evă în misiune planetară pot să trăiască la nesfârşit dacă nu comit nici o greşeală, însă, între anumite limite, longevitatea copiilor lor descreşte cu fiecare nouă generaţie.

2. Tranzit al Adamilor Planetari

(582.1) 51:2.1 Dacă primeşte vestea că o nouă lume locuită a atins apogeul evoluţiei fizice, Suveranul Sistemului reuneşte corpul Fiicelor şi al fiilor Materiali pe capitala sistemică. După discutarea nevoilor lumii evolutive, se alege un cuplu din grupul de voluntari – un Adam şi Evă din corpul celor mai vechi Fii Materiali – este ales pentru a întreprinde aventura. Ei se supun atunci profundului somn pregătitor pentru a fi înserafimaţi şi transportaţi de la căminul în care serviseră ca asociaţi până la noul lor tărâm cu noile lui oportunităţi şi riscuri.

(582.2) 51:2.2 Adamii şi Evele sunt creaturi semimateriale şi, ca atare, ei nu pot fi transportaţi de serafimi. Trebuie ca mai întâi să treacă printr-o dematerializare pe capitala sistemului înainte de a putea fi înserafimaţi şi apoi transportaţi pe lumea pentru care au fost desemnaţi. Serafimii transportori sunt capabili să efectueze, în cazul Fiilor Materiali şi al altor creaturi semimateriale, schimbările care le vor permite să fie înserafimaţi şi transportaţi astfel prin spaţiu de la o lume sau un sistem la altele. Această pregătire pentru transport ia în jur de trei zile din timpul standard, şi cooperarea unui Purtător al Vieţii este necesară pentru a restabili existenţa normală a creaturii dematerializate, atunci când ea a ajuns la sfârşitul călătoriei prin transport serafic.

(582.3) 51:2.3 Cu toate că există această tehnică de dematerializare pregătitoare tranzitului Adamilor din Jerusem pe lumile evolutive, nu există nici o metodă echivalentă pentru a-i retrage de pe acele lumi, afara numai dacă s-ar goli întreaga planetă. În acest caz, se stabileşte o instalaţie de siguranţă, în care se foloseşte tehnica de dematerializare pentru întreaga populaţie care trebuie salvată. Dacă o catastrofă fizică ar ruina rezidenţa planetară a unei rase în evoluţie, Melchizedekii şi Purtătorii Vieţii ar folosi tehnica de dematerializare pentru toţi supravieţuitorii, şi aceste fiinţe ar fi aduse, prin transport serafic, pe noua lume pregătită pentru continuarea existenţei lor. Odată inaugurată pe o lume a spaţiului, evoluţia unei rase umane trebuie să continue în întregime independent de supravieţuirea fizică a planetei sale, însă pe durata epocilor evolutive nu se ia în considerare nici o dispoziţie pentru ca un Adam şi o Evă planetari să poată părăsi lumea pe care au ales-o.

(582.4) 51:2.4 Sosind la destinaţia lor planetară, Fiicele şi Fiii Materiali sunt rematerializaţi sub îndrumarea Purtătorilor Vieţii. Întregul proces cere de la zece până la douăzeci şi opt de zile din timpul Urantiei. Inconştienţa somnului profund serafic persistă pe parcursul acestei întregi perioade de reconstrucţie. Când reconstituirea organismului lor fizic este încheiată, Fiicele şi Fiii Materiali se regăsesc în noul lor cămin şi pe noua lor lume, practic, întocmai cum erau înainte de a se supune procesului de dematerializare pe Jerusem.

3. Misiunile Aadamice

(582.5) 51:3.1 Pe lumile locuite, Fiicele şi Fiii Materiali construiesc propriile lor lăcaşuri, grădini unde sunt curând ajutaţi de copiii lor. Amplasarea grădinii a fost în general aleasă de Prinţul Planetar, al cărui stat major corporal contribuie mult la munca preliminară de pregătire cu ajutorul unui mare număr de indivizi superiori aparţinând raselor autohtone.

(583.1) 51:3.2 Aceste Grădini ale Edenului şi-au primit numele în onoarea Edentiei, capitala constelaţiei, şi pentru că ele sunt modelate după măreţia botanică a lumii-sediu a Părinţilor Preaînalţi. Aceste locuinţe-grădini sunt de obicei situate într-un loc retras, şi într-o zonă apropiată de tropice. Pe cea mai mare parte a lumilor, acestea sunt creaţii minunate. Voi nu puteţi, în nici un caz, să vă daţi seama ce înseamnă aceste magnifice centre de cultură pe temeiul istoriei fragmentate a eşuării unei astfel de întreprinderi pe Urantia.

(583.2) 51:3.3 Un Adam şi o Evă planetari reprezintă în potenţial darul total al harului fizic făcut raselor muritoare. Rolul principal al cuplului importat constă în a se înmulţi şi a creşte copiii timpului. Însă nu există căsătorii imediate între populaţia grădinii şi aceea a planetei; timp de numeroase generaţii, Adam şi Eva rămân, biologic, separaţi de muritorii evolutivi, în timp ce îşi construiesc o rasă puternică de ordinul lor. Aceasta este originea rasei violete pe lumile locuite.

(583.3) 51:3.4 Planurile de ridicare a nivelului rasei sunt pregătite de Prinţul Planetar şi de statul său major, şi executate de Adam şi Eva. Şi aici, Fiul vostru Material şi tovarăşa sa au fost puşi în mare dezavantaj atunci când au sosit pe Urantia. Caligastia s-a opus cu şiretenie şi cu eficacitate misiunii Adamice, cu toate că administratorii provizorii Melchizedeki ai Urantiei i-au avertizat cum se cuvine pe Adam şi Eva de pericolele planetare inerente prezenţei Prinţului Planetar rebel. Printr-o stratagemă vicleană, acest arhirebel a biruit în tactică pe Adamul şi pe Eva voastră, şi i-a făcut să cadă în capcana trădării misiunii lor de încredere, în calitate de conducători vizibili ai lumii voastre. Prinţul Planetar trădător a reuşit să compromită cuplul edenic, însă a eşuat în eforturile sale pentru a-l implica în rebeliunea luciferică.

(583.4) 51:3.5 Îngerii de al cincilea ordin, ajutoarele planetare, sunt ataşaţi misiunii Adamice şi îi însoţesc întotdeauna pe Adamii Planetari în aventurile lor pe lumi. Grupul lor desemnat iniţial cuprinde, de obicei, aproape o sută de mii. Când lucrarea Adamului şi a Evei Urantiei a fost înfăptuită prematur, când s-au îndepărtat de planul ordonat, una dintre Vocile serafice ale Grădinii a fost aceea care le-a reproşat conduita lor reprobabilă. Povestirea acestui eveniment ilustrează maniera în care tradiţiile voastre planetare au încercat să îi atribuie lui Dumnezeu Domnul tot ceea ce este supranatural. Din aceasta cauză, urantienii au căzut adesea în confuzie în ceea ce priveşte natura Tatălui Universal, deoarece cuvintele tuturor asociaţilor şi subordonaţilor săi i-au fost într-un mod atât de general atribuite lui. În cazul Adamului şi al Evei, îngerul Grădinii nu era altcineva decât şeful ajutoarelor planetare de serviciu în acea epocă. Acest serafim, numit Solonia, a anunţat eşecul planului divin, şi a cerut întoarcerea pe Urantia a administratorilor provizorii Melchizedeki.

(583.5) 51:3.6 Creaturile mediene secundare apar pe parcursul misiunilor Adamice. Asemenea statului major corporal al Prinţului Planetar, descendenţii Fiicelor şi ai Fiilor Materiali sunt de două ordine: copiii lor fizici şi creaturile mediene ale ordinului secundar. Aceste slujitoare planetare materiale, care sunt însă, de obicei, invizibile, contribuie mult la avansarea civilizaţiei, şi chiar la supunerea minorităţilor nesupuse care ar căuta cumva subminarea dezvoltării sociale şi a progresului spiritual.

(583.6) 51:3.7 Nu trebuie să se confunde medienii secundari cu cei ai ordinului primar, care datează dintr-o epocă apropiată de cea a sosirii Prinţului Planetar. Pe Urantia, majoritatea acestor creaturi mediene primare s-au angajat în rebeliune cu Caligastia, şi au fost internate cu prilejul Rusaliilor. Numeroşi membri ai grupului Adamic care nu au rămas fideli administraţiei planetare sunt, de asemenea, internaţi.

(584.1) 51:3.8 În ziua Învierii, medienii primari şi cei secundari loiali au efectuat o uniune voluntară şi au acţionat de atunci încolo ca o tot unitar în problemele lumii. Ei servesc sub comanda medienilor loiali aleşi alternativ din cele două grupuri.

(584.2) 51:3.9 Lumea voastră a fost vizitată de reprezentanţii a patru ordine de filiaţie: Caligastia, prinţul Planetar; Adam şi Eva, Fiii Materiali ai lui Dumnezeu; Machiventa Melchizedek, „înţeleptul din Salem” din vremea lui Avraam, şi Cristos Mihail care a venit ca Fiu de manifestare din Paradis. Cât ar fi fost de efectiv şi de frumos ca Mihail, conducătorul suprem al universului Nebadonului, să fi fost primit pe lumea voastră de un Prinţ Planetar loial şi eficient, şi de un Fiu Material devotat şi care a reuşit; ambii ar fi putut îmbunătăţi foarte mult munca şi misiunea Fiului de manifestare! Însă nu toate lumile au fost atât de lipsite de noroc ca Urantia, şi misiunea Adamilor Planetari nu a fost întotdeauna atât de dificilă şi de riscantă. Când Fiii Materiali reuşesc în misiunea lor, ei contribuie la dezvoltarea unei mari populaţii, şi îşi continuă activităţile ca guvernatori vizibili ai treburilor planetare, mult timp după ce lumea lor a fost stabilizată în lumină şi în viaţă.

4. Cele şase rase evoluţionare

(584.3) 51:4.1 Rasa care domină de-a lungul epocilor primitive ale lumilor locuite este aceea a oamenilor roşii; ei sunt, în general, primii care ating nivelele umane de dezvoltare. Cu toate că oamenii roşii constituie rasa primă a planetelor, popoarele de culoare care vin mai apoi încep să îşi facă apariţia de foarte devreme, în era de emergenţă a muritorilor.

(584.4) 51:4.2 Rasele primitive sunt puţin superioare celor mai tardive; omul roşu este foarte mult deasupra rasei indigo (neagră). Purtătorii Vieţii transmit, în plenitudinea lui, darul energiilor vii rasei iniţiale sau roşii, şi fiecare manifestare evolutivă următoare a unui grup uman distinct reprezintă o variaţie, în pofida darului originar. Chiar mărime muritorilor tinde să descrească de la omul roşu până la rasa indigo, cu toate că pe Urantia neamuri neaşteptate de gigantism au apărut printre popoarele verzi şi portocalii.

(584.5) 51:4.3 Pe lumi care conţin cele şase rase evolutive, popoarele superioare sunt prima, a treia şi a cincia rasă – cea roşie, galbenă şi albastră. Rasele evolutive alternează astfel în aptitudinea lor pentru creşterea intelectuală şi pentru dezvoltarea spirituală, a doua, a patra şi a şasea fiind mai puţin bine înzestrate. Aceste rase secundare sunt cele care lipsesc pe anumite lumi; ele sunt cele care au fost exterminate pe numeroase altele. Este nefericit faptul că, pe Urantia, aţi pierdut într-o măsură atât de mare oamenii voştri albaştri superiori, mai puţin în măsura în care ei persistă în „rasa voastră albă” amalgamată. Pierderea raselor voastre portocalii şi verzi nu are atât de mare importanţă.

(584.6) 51:4.4 Evoluţia a şase – sau a trei – rase colorate pare să deterioreze facultăţile originare ale omului roşu, însă ea oferă anumite variante foarte dezirabile la tipurile muritoare, şi procură o expresie a diverselor potenţiale umane care ar fi de neatins altfel. Aceste modificări sunt favorabile pentru progresul omenirii, în ansamblul ei, dat fiind faptul că ele sunt ulterior înălţate prin importarea rasei Adamice sau violete. Pe Urantia, acest plan obişnuit de amalgamare nu a fost dus la bun sfârşit decât foarte parţial, şi acest eşec în executarea planului evolutiv al raselor vă împiedică să înţelegeţi statutul popoarelor de pe o planetă locuită medie doar prin observarea pe a voastră a rămăşiţelor raselor primitive.

(585.1) 51:4.5 La începutul dezvoltării rasiale, se conturează o uşoară tendinţă către încrucişări între membrii raselor roşii, galbene şi albastre. Rasele portocalii, verde şi indigo au o tendinţă similară de a se amesteca. Fiinţele umane cele mai înapoiate sunt, de obicei, folosite ca lucrători de către rasele mai progresive, ceea ce explică originea sclaviei pe planete în epocile primitive. Oamenii portocalii sunt, în general, supuşi de cei roşii şi reduşi la statutul de servitori – şi, uneori, exterminaţi. Oamenii galbeni fraternizează adesea cu roşii, însă nu întotdeauna.

(585.2) 51:4.6 Rasa galbenă reduce, în general, pe cea verde în sclavie, în timp ce oamenii albaştrii îi subjugă pe cei indigo. Aceste rase de oameni primitivi nu au nici un fel de scrupule în a se folosi de serviciile tovarăşilor lor mai înapoiaţi sub formă de muncă silnică, nu mai mult decât ar avea urantienii în cumpărarea sau vinderea cailor sau a vitelor.

(585.3) 51:4.7 Pe cea mai mare parte a lumilor normale, servitudinea involuntară nu urmează cârmuirii Prinţului Planetar, cu toate că cei deficienţii mintal şi delicvenţii sociali sunt adesea condamnaţi la munci forţate. Însă, pe toate sferele normale, acest fel de sclavie primitiv este abolit la puţin timp după sosirea rasei violete sau Adamice importate.

(585.4) 51:4.8 Aceste şase rase evolutive sunt destinate să fie amestecate şi înnobilate prin amalgamări cu progenitura elevatorilor Adamici. Însă, înainte de contopirea acestor popoare, cei inferiori şi neadaptaţi sunt în mare parte eliminaţi. Prinţul Planetar şi Fiii Materiali, precum şi celelalte autorităţi planetare competente, judecă aptitudinile neamurilor reproducătoare. Dificultatea executării unui program atât de radical pe Urantia provine din absenţa judecătorilor competenţi pentru a statua aptitudinea sau inaptitudinea biologică a indivizilor raselor lumii voastre. În ciuda acestui obstacol, se pare că ar trebui să fiţi capabili să vă puneţi de acord în ceea ce priveşte disocierea biologică neamurile care sunt cele mai cunoscute ca inapte, pline de defecte sau antisociale.

                       5. Amalgamare rasială – efuziunea sângelui Adamic

(585.5) 51:5.1 Când un Adam şi o Evă Planetari sosesc pe o lume locuită, ei sunt pe deplin instruiţi de superiorii lor cu privire la cea mai bună modalitate de a ameliora rasele existente de fiinţe inteligente. Planul de desfăşurare nu este uniform; foarte mult rămâne la latitudinea cuplului slujitor şi greşelile nu sunt rare, în special pe lumile aflate în dezordine şi în insurecţie, cum este Urantia.

(585.6) 51:5.2 De obicei, oamenii violeţi nu încep să se amestece cu nativii planetei mai înainte ca propriul lor grup să depăşească un milion de membrii. Însă, între timp, statul major al Prinţului Planetar proclamă că copiii lui Dumnezeu au coborât, ca să zicem aşa, pentru a se amesteca cu rasele umane. Şi oamenii aşteaptă cu nerăbdare ziua în care se va anunţa că cei care sunt pregătiţi pentru a aparţine familiilor rasiale superioare pot să meargă în Grădina Edenului şi să fie aleşi de Fiii şi de Fiicele lui Adam pentru a deveni taţii şi mamele evolutivi ai noului ordin contopit al omenirii.

(585.7) 51:5.3 Pe lumile normale, un Adam şi o Evă Planetari nu se împreunează niciodată cu membrii raselor evolutive. Această muncă de ameliorare biologică este o funcţiune a progeniturii lui Adam. Însă aceşti Adamiţi nu se răspândesc printre rase; statul major al prinţului aduce în Grădina Edenului bărbaţii şi femeile superiori care vor să se împreuneze cu urmaşii adamici. Şi, în cea mai mare parte a lumilor, se consideră ca o onoare supremă faptul de a fi ales drept candidat la împreunarea cu fiii şi cu fiicele grădinii.

(586.1) 51:5.4 Pentru prima dată războaiele rasiale şi alte lupte dintre triburi se domolesc puţin, în timp ce diversele rase se străduiesc tot mai mult să facă recunoscută competenţa lor de a fi admişi în grădină. Nu puteţi să vă faceţi decât o idee foarte vagă cu privire la maniera în care această luptă competitivă vine să ocupe centrul tuturor activităţilor pe o planetă normală. Tot acest plan de a ameliora rasa s-a năruit aproape de la început pe Urantia.

(586.2) 51:5.5 Rasa violetă este un popor monogam. Orice femeie sau bărbat evolutivi, unindu-se cu fiicele şi cu fiii adamici, se angajează să nu ia alţi soţi, şi să le propovăduiască monogamia copiilor lor. Copiii fiecăreia dintre aceste uniuni sunt educaţi şi instruiţi în şcolile Prinţului Planetar. Li se permite apoi să meargă la rasa părintelui lor evolutiv şi să se căsătorească printre grupurile selecţionate ale muritorilor superiori.

(586.3) 51:5.6 Când această viţă a Fiilor Materiali se adaugă raselor evoluânde ale lumilor, se deschide o eră nouă şi mai mare de progres evolutiv. După afluxul procreativ de aptitudini importate şi de caractere supraevolutive se produce o succesiune rapidă de avânturi în civilizaţie şi în dezvoltarea rasială. În o sută de mii de ani, există un progres mai mare decât într-un milion de ani de luptă anterioară. Pe lumea voastră, şi în ciuda eşuării planurilor ordonate, s-au realizat mari progrese de când plasma vitală a lui Adam a fost dăruită popoarelor voastre.

(586.4) 51:5.7 Copiii pur-sânge ai unei Grădini planetare a Edenului pot foarte bine să se coboare printre membrii superiori ai raselor evolutive, şi să ridice astfel nivelul biologic al omenirii, însă pentru viţele superioare ale muritorilor Urantiei nu ar fi de nici un folos să se unească cu rasele inferioare. o procedură atât de nechibzuită ar pune în pericol întreaga civilizaţie a lumii voastre. Nereuşind să obţineţi armonizarea rasei prin tehnica adamică, voi trebuie acum să vă rezolvaţi problema ameliorării rasiale prin alte metode, în principal umane, de adaptare şi de control.

6. Regimul Edenic

(586.5) 51:6.1 Pe cea mai mare parte a lumilor locuite, Grădinile Edenului subzistă ca superbe centre culturale, şi continuă să funcţioneze timp de epoci ca modele sociale de conduită şi de obiceiuri planetare. Chiar şi în epocile primitive, în care oamenii violeţi trăiesc relativ izolaţi, şcolile lor primesc candidaţi calificaţi, provenind din diversele rase ale planetei, în timp ce dezvoltările industriale ale grădinii deschid noi căi schimburilor comerciale. Acesta este modul în care Adamii şi Evele şi progenitura lor contribuie la expansiunea bruscă a culturii şi la rapida ameliorare a raselor evolutive ale lumii lor. Şi toate aceste relaţii se amplifică şi se pecetluiesc prin amalgamarea raselor evolutive şi a fiilor lui Adam, care produce ridicarea imediată a statutului biologic, activarea potenţialului intelectual şi creşterea receptivităţii spirituale.

(586.6) 51:6.2 Pe lumile normale, grădina-sediu a rasei violete devine al doilea centru de cultură mondială şi, împreună cu oraşul-sediu al Prinţului Planetar, reglementează alura dezvoltării civilizaţiei. De-a lungul secolelor, şcolile oraşului-sediu al Prinţului Planetar şi acelea ale grădinii lui Adam şi a Evei, rămân sincrone. Ele nu sunt, în general, prea îndepărtate, şi colaborează în mod armonios.

(587.1) 51:6.3 Imaginaţi-vă ce ar însemna acest lucru pentru lumea voastră dacă, undeva în Levant ar exista un centru mondial de civilizaţie, o mare universitate planetară de cultură, care ar fi funcţionat fără întrerupere timp de 37.000 de ani. Consideraţi, printre altele, cât de mare ar fi autoritate morală a unui astfel de centru antic dacă ar exista în apropiere un cartier general încă şi mai vechi de slujire celestă, a cărui tradiţie ar exercita forţa cumulativă a 500.000 de ani influenţe evolutive integrate. Obiceiurile sunt cele care sfârşesc prin a răspândi idealurile Edenului asupra ansamblului unei lumi.

(587.2) 51:6.4 Şcolile Prinţului Planetar sunt preocupate, în principal, de filozofie, de religie, de morală şi de lucrările intelectuale şi artistice superioare. Şcolile din grădini ale lui Adam şi Eva sunt, în general, consacrate artelor practice, educaţiei intelectuale de bază, culturii sociale, dezvoltării economice, relaţiilor comerciale, aptitudinii fizice şi guvernării civile. Aceste două centre mondiale ajung în cele din urmă să se amestece, însă afilierea lor efectivă întârzie uneori până în epoca primului Fiu Magistral.

(587.3) 51:6.5 Continuitatea existenţei Adamilor şi a Evelor Planetari, aliată nucleului pur-sânge al rasei violete, asigură culturii Edenice stabilitatea creşterii care îi permite să acţioneze asupra civilizaţiei unei lumi cu forţa de constrângere a tradiţiei. În aceşti nemuritori Fii şi Fiice Materiali noi întâlnim ultima verigă, indispensabilă, care îl leagă pe Dumnezeu de om, care aruncă un pod peste abisul aproape infinit dintre Creatorul Etern şi cele mai umile personalităţi finite ale timpului. Iată aici nişte fiinţe de înaltă origine care sunt fizice, materiale şi chiar sexuate, ca muritorii Urantiei, care îl pot vedea şi înţelege pe invizibilul Prinţ Planetar şi pot lucra ca interpreţi pe lângă creaturile muritoare ale tărâmului, deoarece Fiicele şi Fiii Materiali sunt capabili să vadă toate fiinţele spirituale ale ordinelor inferioare. Ele îl văd pe Prinţul Planetar şi întregul său stat major vizibil şi invizibil.

(587.4) 51:6.6 Odată cu trecerea secolelor, şi prin amalgamarea progeniturii lor cu rasele umane, acelaşi Fiu Material şi aceeaşi Fiică Materială sunt acceptaţi ca strămoşi comuni ai omenirii, părinţi comuni ai descendenţilor raselor evolutive de acum înainte contopite. Intenţia evolutivă este ca muritorii, părăsind o lume locuită, să aibă experienţa de a recunoaşte şapte părinţi:

(587.5) 51:6.7 1. Tatăl biologic – tatăl trupesc.

(587.6) 51:6.8 2. Tatăl tărâmului – Adamul Planetar.

(587.7) 51:6.9 3. Tatăl sferelor – Suveranul Sistemic.

(587.8) 51:6.10 4. Tatăl Preaînalt – Tatăl Constelaţiei.

(587.9) 51:6.11 5. Tatăl Universului – Fiul Creator şi şeful suprem al creaţiilor locale.

(587.10) 51:6.12 6. Suprataţii – Cei Îmbătrâniţi de Zile care guvernează suprauniversurile.

(587.11) 51:6.13 7. Tatăl spiritual sau Tatăl Havonei – Tatăl Universal care locuieşte în Paradis şi îşi revarsă spiritul pentru a trăi şi lucra în mintea umilelor creaturi care locuiesc în universul universurilor.

7. Administraţia unificată

(587.12) 51:7.1 Fiii Avonali ai Paradisului vin din când în când pe lumile locuite pentru a înfăptui acte judiciare, însă primul avonal care soseşte cu o misiune magistrală iniţiază a patra guvernare a unei lumi evolutive a timpului şi spaţiului. Pe câteva planete în care acest Fiu Magistral este universal acceptat, el rămâne pentru o epocă întreagă. Planeta prosperă atunci sub domnia în comun a trei Fii: Prinţul Planetar, Fiul Material şi Fiul Magistral, ultimii doi fiindu-le vizibili tuturor locuitorilor tărâmului.

(588.1) 51:7.2 Înainte ca primul Fiu Magistral să îşi încheie misiunea pe o lume evolutivă normală, amalgamarea muncilor educative şi administrative ale Prinţului Planetar şi ale Fiului Material a fost efectuată. Această amalgamare a supravegherii duale a unei planete aduce în existenţă un nou ordin eficient de administrare mondială. Când Fiul Magistral se retrage, Adamul Planetar preia conducerea exterioară a sferei. Fiul şi Fiica Materiali acţionează astfel în comun, ca administratori planetari, până la ancorarea lumii în era luminii şi vieţii, după care Prinţul Planetar este ridicat la poziţia de Suveran Planetar. Pe parcursul acestei epoci de evoluţie avansată, Adam şi Eva devin ceea ce s-ar putea numi prim-miniştrii uniţi ai tărâmului glorificat.

(588.2) 51:7.3 Imediat ce noua capitală consolidată a lumii aflate în evoluţie este bine instalată, şi în funcţie de cât de repede se pot instrui cum se cuvine administratorii subordonaţi competenţi, sunt întemeiate subcapitale în teritorii îndepărtate şi printre diferite popoare. Înainte de sosirea unui alt Fiu cârmuitor, se vor fi organizat deja între cinci zeci şi o sută de aceste centre secundare.

(588.3) 51:7.4 Prinţul Planetar şi statul său major întreţin încă domeniile spirituale şi filozofice de activitate. Adam şi Eva îndreaptă o atenţie specifică în ceea ce priveşte statutul fizic şi ştiinţific şi economic al tărâmului. Cele două grupuri consacră, de asemenea, energiile lor promovării artelor, relaţiilor sociale şi realizărilor intelectuale.

(588.4) 51:7.5 Încă înainte de inaugurarea celei de a cincia administrări a treburilor lumii, s-a pus la punct o magnifică administrare a activităţilor planetare. Existenţa muritorilor pe aceste sfere bine dirijate este cu adevărat stimulatoare şi benefică. Dacă urantienii ar putea măcar să observe viaţa pe o astfel de planetă, atunci ar aprecia imediat valoarea acelor lucruri pe care lumea lor le-a pierdut de când a îmbrăţişat răul şi a luat parte la rebeliune.

(588.5) 51:7.6 [Prezentat de un Fiu Lanonandek Secundar din Corpul de Rezervă.]

 

Până la o nouă revedere vă îmbrățișez cu mult drag,

Pace și lumină pentru toți ! 

Costi 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Filmul de weekend – Black Projects – Cometa Ison. Evenimentul. Adevărul despre ele

Frați români … mai întâi de toate …  La Mulți Ani !  de  „Ziua Unirii „.

La 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost desemnat domnitor în Țara Românească, după ce el a mai fost ales domnitor și în Moldova, pe 5 ianuarie în același an. Aceast eveniment mai este numit și “Mica Unire” și este considerat primul pas în “înfaptuirea statului national român unitar”.

unire-si-prietenie_5e820643cefb32

La Filmul de weekend .. vă prezint două filme făcute de Esoteric Golden Spirit  (E.G.S) de o calitae  bună zic eu .. atât a imaginii HD și graficii cât și a conținutului .. precum  și o replică a celor de la  E.G.S  la un comentariu făcut  de Tolec (reprezentantul Consiliului Andromeda) asupra filmului – Cometa Ison. Evenimentul. Adevărul despre ele .

Primul film  –  Black Projects și tehnologia energiei libere

Este un film  despre  Proiectele Negre .. adică proiecte nescoase la lumină – ținute secrete .. un film foarte bine documentat și care prezintă multe din aceste invenții din domeniul energiei de punct zero .. cum au luat naștere, cum s-a încercat mușamalizarea lor, de către cine .. etc .. și prezintă firește și tehnologia Keshe mai în detaliu și foarte explicativ.

http://youtu.be/LflHZyBJAHE

Al doilea film  –  Cometa Ison. Evenimentul. Adevărul despre ele 

Este un film din domeniul  .. hai sa-i zicem mai speculativ ..  și care  a stârnit valuri atât pe plan local cât și internațional prin comentariul lui Tolec referitor la acest film ..  urmat apoi și de replica celor de la E.G.S. .. și care vehiculează informații provenite prin surse canneling  autohtone informații provenite de la civilizația siriusiană  .. dezbătând un subiect și o ipoteză interesantă legată de trecerea cometei ISON care se pare ascundea o navă extraterestră și despre un posibil EVENIMENT FLASH – un puls/flash energetic care va influența viața spirituală pe întrega planetă și care va urma să aiba loc în curând .. subiect de altfel dezbătut și pe plan internațional de unele voci considerati lideri sau purtători de cuvânt  a diverse confederații și civilizații extraterestre cum ar fi Cobra liderul Mișcării de Rezistență sau Tolec așa cum am spus reprezentantul Consiliului Andromeda.

http://youtu.be/nYXZCz_2Rcg

http://youtu.be/P2kG0do44lA

Mai multe amănunte despre acest posibil EVENIMENT   Flash energetic pe:

http://daniilgaucan.wordpress.com/2013/05/15/cobra-sunteti-gata-pentru-eveniment-noi-confirmari/

Până la o nouă revedere vă îmbrățișez cu mult drag,

Pace și lumină pentru toți ! 

Costi 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

2014 – Anul în care noua tehnologie Keshe va schimba cursul umanității

KesheFundația Keshe este o societate non-profit  condusă de iranianul Dr. Mehran Tavakoli Keshe care a studiat energia nucleară la Londra.

În ultimii 40 de ani a făcut o serie de cecetări  în domeniul câmpurilor magnetice și a structurilor plasmatice vizând sisteme revoluționare tehnologice cum ar fi : alimentarea cu energie elctrică nepoluantă, tehnologii ale transportului aerian și spațial bazat pe sisteme antigravitaționale și magnetice, a purificării mediului , a sănătații  precum și multe altele .. aceste cercetări finalizându-se în jurul anului 2005 cu patente înregistrate pentru peste 300 de aplicații .

Dar cea mai uluitoare veste dată recent de acestă fundație este că ea dorește să prezinte întregii lumi tuturor țărilor fără discriminare aceste descoperiri și patente care vor fi oferite gratuit pentru a fi implementate .. pentru a putea transforma radical viața pe întreaga noastră planetă, într-un timp foarte scurt de câtiva ani .. lăsând de fapt la latitudinea țărilor viteza de implementare a tehnologiilor, pentru a nu apărea perturbări funcționale în societate .

Teoria lui Keshe pe scurt ar fi cam următoarea :

Când câmpurile magnetice au forțe egale interacționând .. ele se pot combina într-un câmp sferic mai mare și dinamic, într-un pachet sferic … iar pe măsură ce aceste pachete sferice interacționează între ele crează la rândul lor un câmp magnetic și gravitațional.

Model keshe materie- antim- materie neagraFiecare componentă magnetică conține componente plasmatice ale celor 3 tipuri de materie (materie, antimaterie și materie întunecată) și din interacțiunea lor rezultă  o stare plasmatică fundamentală numită Neutron care la rândul lui se descompune în protoni și electroni sub formă de lumină și energie .. energie care poate fi controlată în diversele stări ale materiei, solidă, lichidă, gazoasă.

Deci ca aplicații principale în viața de zi cu zi ar fi :

În domeniul energiei … baterii și generatoare plasmatice individuale până la 10 kW care nu au nevoie de combustibil și care produc ieftin și ecologic energie .. un astfel de generator putând sustine o gospodărie întreagă .. susține de exemplu consumul a 100 de becuri de 100 W;

În domeniul transporturilor .. reactoare plasmatice cu câmpuri magnetice duble care pot genera importante câmpuri magnetice și de gravitație care pot face să leviteze și să propulseze vehicule, avioane, nave.. etc .. făcând posibile și călătorii în afara spațiului .. cu viteze incredibile;

În domeniul alimentelor și depoluării mediului .. se pare că vor putea replica chiar și hrana fară a mai fi nevoie de terenurile agricole și pot decontamina emisiile nucleare sau chimice curățând astfel atmosfera de CO2 în timp ce vor crea apă potabilă pură;

În domeniul medical .. și celulele umane sunt făcute dintr-o combinație plasmatică a câmpurilor magnetice care formează structura atomilor ..  iar această tehnologie poate lucra pe această structură plasmatică producând vindecarea prin regenerarea stării inițiale.

.. și multe altele .. așa cum am spus fiind peste 300 de aplicații patentate ..

Dar mai multe informații puteți afla accesand :

– conferința lui Keshe din dec 2012

http://www.youtube.com/watch?v=wjHKy6Hmxwo

– alte materiale de pe alte bloguri cu aceiași tematică

http://dincolo-de-limite.blogspot.ro/2012/07/fundatia-kesha-energie-libera-in-curand.html

http://caleaspretine.wordpress.com/2014/01/19/anul-2014-un-an-de-mari-schimbari-pentru-umanitate/

Keshe oferă așa cum am spus gratuit această tehnologie tuturor statelor care doresc să o implementeze .. deja au aderat țări precum Iranul (Keshe fiind Iranian), Japonia, China, Italia, Bulgaria …etc ..  USA ați văzut că nu se numară printre ele că nu dorește implementarea acestor tehnologii a lui Keshe .. ei au unele a lui Tesla pe care vor să le scoată pe piață …

Cât despre România care lipsește și ea din lista statelor care deja au aderat .. ați văzut ce tehnologii importă .. tehnologii americane poluante … folosite la cianurarea si extragerea  Au de la Roșia Montană și extragerea gazelor de șist .. dar se pare că după vizita lui Ponta în China și Rusia s-ar putea ca și România  în viitorul apropiat .. să se îndrepte spre aceste tehnologii de energie liberă care vor transforma radical omenirea mergand de la eradicarea foametei și a bolilor la zboruri interplanetare .. Iranul anuntând că în 2016 cu ajutorul noii tehnologii va trimite oameni în spațiu pe lună în scop turistic ..

http://www.lovendal.ro/wp52/iranul-pretinde-ca-poate-calatori-cu-o-viteza-mai-mare-decat-cea-a-luminii-si-ca-in-2016-va-trimite-pe-luna-1-000-de-turisti/

Dragi prieteni .. se pare că dacă vor fi implementate aceste tehnologii și asta depinde și de noi prin opinia pe care o putem avea față de conducătorii nostri .. ne așteptă vremuri mărețe .. citisem cîndva într-o profeție creștină că salvarea lumii  va veni printr-o persoană a cărei religie nu este una creștină .. oare profeția să fi făcut referire la iranianul Keshe ?.

Până la o nouă revedere vă îmbrățișez cu mult drag,

Pace și lumină pentru toți ! 

Costi

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Prinţii Planetari

Dragii mei .. este timpul să continuam călătoria noastră și să vedem câte ceva despre Prinții Planetari .. aceşti Fii ai universului local care aparţin ordinului Fiilor Lanonandeki si care sunt desemnaţi de Suveranii Sistemului şi trimişi ca să guverneze lumile locuite aflate în evoluţie …în urma cererii  Purtătorilor Vieţii  pentru o lume unde ei au stabilit viaţa şi au dezvoltat fiinţe evolutive inteligente.

Prinţul Planetar este singurul reprezentant a cărui divinitate este completă el fiind efectiv provenit din Fiul Creator (urmaşul Tatălui Universal şi al Fiului Etern) şi din Divina Slujitoare (Fiica Spiritului Infinit din universul local).

Dacă Spiritul Infinit ajunge foarte aproape de oameni în persoana păzitorilor destinului şi a altor fiinţe îngereşti ,  dacă Tatăl Universal trăieşte în om prin prezenţa personală a Veghetorilor de Mister (ajustorii de gandire) , Prinţul Planetar reprezintă însă ultimul efort al Fiului Etern şi al Fiilor săi de a se apropia de umilele creaturi ale timpului şi ale spaţiului … pentru Urantia, Prințul Planetar desemnat a fost Caligastia cazut în urma rebeliunii Lucifere.

Dar mai multe amanunte  despre .. Misiunea Printilor Planetari, Administrarea planetară, Statul-major corporal al Prinţului, Cartierul general şi şcolile planetare,  Civilizaţia progresivă, Cultura planetară,  Recompensele izolării in urma rebelinuii Lucifere .. sunt  prezentate de un Fiu Lanonandek Secundar din Corpul de Rezervă .. si  le puteti afla citind cap 50 din cartea Urantia accesand linkul .. http://www.urantia.org/ro/cartea-urantia/capitolul-50-printii-planetari .. sau citind  materialul de mai jos preluat de pe acest sit.

 

Capitolul 50

Prinţii Planetari

(572.1) 50:0.1 Deși aparţin ordinului Fiilor Lanonandeki, Prinţii Planetari sunt atât de specializaţi în serviciul lor încât sunt în general consideraţi ca un grup distinct. După ce au fost atestaţi de către Melchizedeki ca Lanonandeki secundari, aceşti Fii ai universului local sunt ataşaţi rezervelor ordinului lor din sediul constelaţiei. De acolo, ei primesc diverse sarcini de la Suveranii Sistemului, şi în cele din urmă sunt desemnaţi ca Prinţi Planetari şi trimişi ca să guverneze lumile locuite aflate în evoluţie.

(572.2) 50:0.2 Atunci când are loc ataşarea unui şef unei planete date, decizia unui Suveran de Sistem este declanşată de o cerere a Purtătorilor Vieţii reclamând un şef administrativ pentru o lume unde ei au stabilit viaţa şi au dezvoltat fiinţe evolutive inteligente. Toate planetele locuite de creaturi evolutive muritoare se văd încredinţate unui şef planetar al acestui ordin de filiaţie.

1. Misiunea Prinţilor

(572.3) 50:1.1 Prinţul Planetar şi fraţii săi asistenţi reprezintă (făcând abstracţie de încarnare) forma personalizată prin care Fiul Etern al Paradisului poate să vină cât se poate de aproape de umilele creaturi ale timpului şi ale spaţiului. Este adevărat că Fiul Creator atinge creaturile tărâmurilor prin spiritul său, însă Prinţii Planetari reprezintă cel din urmă ordin personal al Fiilor din seria care se extinde din Paradis până la copiii oamenilor. Spiritul Infinit ajunge foarte aproape de oameni în persoana păzitorilor destinului şi a altor fiinţe îngereşti; Tatăl Universal trăieşte în om prin prezenţa personală a Veghetorilor de Mister; Prinţul Planetar reprezintă însă ultimul efort al Fiului Etern şi al Fiilor săi de a se apropia de voi. Pe o lume nou locuită, Prinţul Planetar este singurul reprezentant a cărui divinitate este completă. El este efectiv provenit din Fiul Creator (urmaşul Tatălui Universal şi al Fiului Etern) şi din Divina Slujitoare (Fiica Spiritului Infinit din universul local).

(572.4) 50:1.2 Prinţul unei planete recent locuite este înconjurat de un corp loial de ajutoare şi de asistenţi, şi de un mare număr de spirite slujitoare. Dar corpul conducător al unei lumi nou locuite trebuie să aparţină ordinelor inferioare ale administratorilor sistemului pentru a putea fi compătimitori şi înţelegători în ceea ce priveşte problemele şi dificultăţile planetare, iar tot acest efort de a oferi lumilor evolutive un guvern plin de compasiune implică riscul sporit că personalităţile sale aproape umane s-ar putea rătăci în înălţarea propriei lor minţi mai presus de voinţa Şefilor Supremi.

(572.5) 50:1.3 Datorită faptului că sunt întru totul singuri în calitate de reprezentanţi ai divinităţii pe planetele individuale, aceşti Fii sunt supuşi unei severe încercări, iar Nebadonul a suferit din nefericire mai multe rebeliuni. Creaţia Suveranilor Sistemici şi a Prinţilor Planetari comportă personalizarea unui concept care s-a îndepărtat din ce în ce mai mult de Tatăl Universal şi de Fiul Etern. Primejdia de a pierde simţul proporţiilor propriei tale importanţe se măreşte, şi sporesc şi riscurile de a vedea treptele inferioare incapabile să priceapă cum se cuvine valoarea şi relaţiile numeroaselor ordine de fiinţe divine, precum şi ierarhia autorităţii lor. Faptul că Tatăl nu este personal prezent în universurile locale impune deopotrivă tuturor acestor Fii o anumită încercare a credinţei şi a loialităţii.

(573.1) 50:1.4 Este totuşi ceva rar ca prinţii planetari ai acestor lumi să eşueze în misiunea lor de organizare şi de administrare a sferelor locuite, iar reuşita lor uşurează treptat misiunile ulterioare ale Fiilor Materiali, care vin să implanteze formele superioare ale vieţii creaturilor pe oamenii primitivi ai lumilor. Guvernarea lor contribuie, de asemenea, foarte mult la pregătirea planetelor pentru Fiii Paradisiaci ai lui Dumnezeu, care vor veni ulterior să judece lumile şi să inaugureze dispensaţii succesive.

2. Administrarea planetară

(573.2) 50:2.1 Toţi Prinţii Planetari sunt plasaţi sub jurisdicţia administrativă universală a lui Gabriel, şeful executiv al lui Mihail, cu toate că, în ceea ce priveşte autoritatea imediată, ei sunt supuşi unor ordine executive ale Suveranilor de Sisteme.

(573.3) 50:2.2 Prinţii Planetari pot în orice moment să ceară sfatul Melchizedekilor, străvechii lor instructori şi mentori, dar ei nu sunt în mod arbitrar siliţi să recurgă la acest ajutor, şi, dacă asemenea ajutor nu este cerut de bună voie, Melchizedekii nu intervin în administrarea planetară. Aceşti conducători ai unei planete pot astfel să se prevaleze de sfatul celor douăzeci şi patru de consilieri reuniţi provenind din lumile de manifestare ale sistemului. În Satania, aceşti consilieri sunt astăzi cu toţii nativi ai Urantiei. Şi există, de asemenea, în sediul constelaţiei, un consiliu analog de şaizeci de membri, şi ei aleşi dintre fiinţele evolutive ale tărâmurilor.

(573.4) 50:2.3 Guvernarea planetelor evolutive este în principal autocratică la începuturile instabile ale carierei lor. Prinţii Planetari organizează grupurile lor specializate de asistenţi recrutându-i din corpul lor de ajutoare planetare. Ei sunt înconjuraţi în general de un consiliu suprem de doisprezece membri, aleşi în chip variabil şi divers constituiţi pe diferitele lumi. Un Prinţ Planetar poate, de asemenea, să fie ajutat de o mulţime de membri din cel de-al treilea ordin al grupului său de filiaţie, şi uneori, pe anumite lumi, de către un asociat din propriul lui ordin, un Lanonandek secundar.

(573.5) 50:2.4 Întregul Stat major al unui şef planetar este în întregime compus din personalităţi ale Spiritului Infinit, din anumite tipuri de fiinţe superioare evoluate şi din muritori ascendenţi venind din alte lumi. El comportă în medie o mie de persoane, şi pe măsură ce planeta progresează, numărul de ajutoare ale acestui corp se poate ridica până la cinci mii sau chiar mai mult. De fiecare dată când Prinţii Planetari au nevoie de asistenţi suplimentari, le este de ajuns să formuleze cererea către fraţii lor, Suveranii de Sisteme, şi ea este aprobată pe loc.

(573.6) 50:2.5 Natura, organizarea şi administrarea planetelor sunt foarte variabile, dar ele sunt toate prevăzute cu tribunale de justiţie. Sistemul judiciar al unui univers local începe cu tribunalele unui Prinţ Planetar, care sunt prezidate de un membru al statului său major personal. Decretele acestor curţi reflectă o atitudine foarte părintească şi discreţionară. Pentru toate problemele care depăşesc reglementarea locuitorilor planetei, este posibil să se facă apel la tribunalele superioare, însă toate chestiunile care privesc propria lume, sunt în mare măsură puse la discreţia personală a prinţului.

(574.1) 50:2.6 Comisiile voiajore de conciliatori servesc şi completează tribunalele planetare. Controlorii fizici şi spirituali sunt supuşi verdictelor conciliatorilor, însă nici o sentinţă nu este niciodată pusă în mod arbitrar în executare fără consimţământul Tatălui Constelaţiei, deoarece „Preaînalţii domnesc în împărăţiile oamenilor.”

(574.2) 50:2.7 Controlorii şi transformatorii afectaţi planetelor pot, de asemenea, să colaboreze cu îngeri şi cu alte ordine de fiinţe celeste, făcându-le pe aceste din urmă personalităţi vizibile creaturilor muritoare. Cu ocazii speciale, ajutoarele serafice şi chiar şi Melchizedekii pot deveni vizibili pentru locuitorii lumilor evolutive, şi chiar fac acest lucru. Motivul principal pentru a-i aduce pe ascenderii muritori din capitala sistemului şi de a-i integra în statul-major al Prinţului Planetar este de a înlesni comunicările cu locuitorii tărâmului.

3. Statul-major corporal al Prinţului

(574.3) 50:3.1 Când un Prinţ Planetar pleacă pe o lume tânără, el duce în general cu el un grup de ascendenţi voluntari, care vin din sediul sistemului local. Aceşti ascendenţi îl însoţesc pe Prinţ pentru a-l sfătui şi a-l ajuta în munca de ameliorare iniţială a rasei. Acest corp de ajutoare materiale constituie legătura dintre prinţ şi rasele lumii. Caligastia, Prinţul Urantiei, dispunea de un corp de o sută de ajutoare de acest ordin.

(574.4) 50:3.2 Aceşti asistenţi morontiali voluntari sunt cetăţeni ai capitalei unui sistem, şi nici unul dintre ei nu s-a contopit cu Ajustorul său interior. În timp ce se reîntorc temporar la o stare materială anterioară, Ajustorii lor păstrează statutul rezidenţial al sediului sistemic.

(574.5) 50:3.3 Purtătorii Vieţii, arhitecţii formei, furnizează acestor voluntari noi corpuri fizice pe care le ocupă în timpul şederii lor planetare. Aceste forme de personalitate sunt scutite de bolile obişnuite ale tărâmurilor, dar, ca şi corpurile morontiale primitive, ele sunt supuse anumitor accidente de natură mecanică.

(574.6) 50:3.4 Statul-major corporal al prinţului este în general retras de pe planetă cu ocazia judecăţii următoare, în momentul sosirii celui de-al doilea Fiu pe sferă. Înainte de a pleca de acolo, membrii săi îşi încredinţează de obicei sarcinile urmaşilor lor comuni şi anumitor nativi superiori voluntari. Pe lumile unde ajutoarele prinţului au avut permisiunea de a se împreuna cu membrii grupurilor superioare ai raselor autohtone, urmaşii lor, în general, i-au succedat.

(574.7) 50:3.5 Aceşti asistenţi ai Prinţului Planetar se împerechează rar cu rasele lumilor, însă ei se împreunează întotdeauna între ei. Două clase de fiinţe rezultă din aceste uniuni: tipul primar de creaturi mediene, precum şi anumite tipuri înălţate de fiinţe materiale care rămân ataşate statului-major al prinţului, după ce părinţii lor au plecat cu ocazia sosirii lui Adam şi a Evei. Aceşti copii nu se împreunează cu rasele muritoare, decât în anumite cazuri de urgenţă, şi atunci la ordinul Prinţului Planetar. În acest caz, copiii lor – nepoţii membrilor statului-major corporal – se bucură de acelaşi statut ca şi rasele superioare ale vremii şi ale generaţiei lor. Toţi urmaşii acestor asistenţi semimateriali ai Prinţului Planetar sunt locuiţi de Ajustori.

(575.1) 50:3.6 La sfârşitul dispensaţiei prinţului, când vine vremea ca „statul-major de reversiune” să fie retrimis în sediul sistemului pentru a-şi relua cariera către Paradis, aceşti ascendenţi se prezintă la Purtătorii Vieţii pentru a li se restitui corpul lor material. Ei intră în somnul lor de tranziţie, din care se trezesc eliberaţi de hainele lor muritoare de piele şi reîmbrăcaţi cu forme morontiale, gata pentru transportul serafic de reîntoarcere către capitala sistemului, unde Ajustorii detaşaţi de ei îi aşteaptă. Ei sunt în întârziere cu o întreagă dispensaţie faţă de clasa lor de pe Jerusem, însă au dobândit o experienţă unică şi extraordinară, un capitol rar în cariera unui ascender muritor.

4. Cartierul general şi şcolile planetare

(575.2) 50:4.1 Statul-major corporal al prinţului organizează devreme şcoli planetare de educaţie şi de cultură, unde este instruită elita raselor evolutive, şi de unde este apoi trimisă către popoarele lor pentru ca ele să fie învăţate aceste moduri mai bune de acţiune. Aceste şcoli ale prinţului sunt situate în cartierul general material al planetei.

(575.3) 50:4.2 O mare parte a muncii fizice legate de stabilirea oraşului-sediu este îndeplinită de statul-major corporal. Aceste oraşe-sediu, sau colonii primitive ale Prinţului Planetar, sunt foarte diferite de ceea ce şi-ar putea imagina un muritor al Urantiei. În comparaţie cu cele ale epocilor mai târzii, ele sunt simple, caracterizate prin ornamente minerale şi printr-o construcţie materială relativ avansată. Toate acestea se deosebesc de regimul adamic centrat în jurul unui cartier general al grădinilor, de unde Adamii îşi urmează opera lor în favoarea raselor în timpul celei de-a doua dispensaţii a Fiilor universului.

(575.4) 50:4.3 La instalarea cartierului general pe lumea voastră, fiecare locuinţă omenească era înconjurată de vaste ţinuturi. Triburile îndepărtate continuau să se dedice vânatului şi căutării hranei, în timp ce, în şcolile Prinţului, elevii şi profesorii erau cu toţii agricultori şi horticultori. Aici timpul era în mod egal divizat pentru următoarele munci:

(575.5) 50:4.4 1. Munca fizică. Cultivarea solului asociată cu construirea şi decorarea caselor.

(575.6) 50:4.5 2. Activităţile sociale. Reprezentaţiile teatrale şi grupările culturale.

(575.7) 50:4.6 3. Aplicaţia educaţională. Instruirea individuală în raport cu învăţătura grupului familial, completată de o pregătire specializată de clasă.

(575.8) 50:4.7 4. Educaţia profesională. Şcoli de căsnicie şi de reformare a căminului, şcoli aplicative de artă şi de meserii, precum şi clase formatoare de instructori – laici, culturali şi religioşi.

(575.9) 50:4.8 5. Cultura spirituală. Fraternitatea maeştrilor, iluminarea grupurilor de copii şi a tinerilor, precum şi pregătirea copiilor indigeni adoptaţi ca misionari pe lângă poporul lor.

(575.10) 50:4.9 Un Prinţ Planetar nu este vizibil pentru fiinţele muritoare; faptul de a crede în reprezentările pe care le fac asupra lui fiinţele semimateriale ale statului său major, reprezintă o probă de credinţă. Aceste şcoli de cultură şi de educaţie sunt însă bine adaptate la nevoile fiecărei planete; o vie şi lăudabilă întrecere se dezvoltă curând printre rasele omeneşti în eforturile lor de a se face admise în aceste diverse instituţii de învăţământ.

(575.11) 50:4.10 Pornind de la acest centru mondial de cultură şi de realizare, o influenţă înălţătoare şi civilizată iradiază progresiv toate popoarele şi transformă lent, dar sigur, rasele evolutive. Între timp, copiii educaţi şi spiritualizaţi ai popoarelor învecinate, care au fost adoptaţi şi instruiţi în şcolile prinţului, se reîntorc la grupul lor natal, şi stabilesc, la capacitatea lor maximă, noi centre puternice de studiu şi de cultură, pe care le întreţin după planul şcolilor prinţului.

(576.1) 50:4.11 Pe Urantia, aceste planuri destinate progresului planetar şi perfecţionării culturale erau în plin curs de aplicare şi se executau într-un mod satisfăcător, când toată întreprinderea a luat sfârşit într-un mod mai degrabă brusc şi prea puţin glorios prin aderarea lui Caligastia la rebeliunea lui Lucifer.

(576.2) 50:4.12 Pentru mine, unul dintre episoadele cel mai profund şocante ale acestei rebeliuni a fost acela de a afla cruda perfidie a lui Caligastia, membru al propriului meu ordin de filiaţie, care, cu bună ştiinţă, şi cu o răutate calculată, a pervertit sistematic instruirea şi a otrăvit învăţătura care era dată în şcolile planetare ale Urantiei deschise în acel moment. Ruina acestor şcoli a fost rapidă şi completă.

(576.3) 50:4.13 Mulţi dintre urmaşii ascendenţilor statului-major materializat al Prinţului au rămas loiali şi au dezertat din rândurile ordinului lui Caligastia. Aceşti credincioşi au fost încurajaţi de administratorii provizorii Melchizedeki ai Urantiei şi, într-o epocă ulterioară, urmaşii lor au ajutat mult la susţinerea conceptelor planetare de adevăr şi de dreptate. Lucrarea acestor evanghelişti loiali a contribuit la împiedicarea dispariţiei totale a adevărului spiritual de pe Urantia. Aceste suflete curajoase şi urmaşii lor au păstrat vie o anumită cunoaştere a legii Tatălui şi au păstrat, pentru rasele lumii, conceptul dispensaţiilor planetare succesive, aduse de diversele ordine ale Fiilor divini.

5. Civilizaţia progresivă

(576.4) 50:5.1 Prinţii loiali ai lumilor locuite rămân ataşaţi permanent planetei pentru care au fost desemnaţi iniţial. Fiii Paradisului care aduc cu ei dispensaţii pot să vină şi să plece, însă un Prinţul Planetar care a reuşit rămâne şef al tărâmului său. Munca sa este întru totul independentă de misiunile Fiilor Superiori, căci ea este menită să favorizeze dezvoltarea civilizaţiei planetare.

(576.5) 50:5.2 Progresul civilizaţiei se aseamănă prea puţin pe două planete. Detaliile desfăşurării evoluţiei muritorilor sunt foarte diferite pe multe lumi neasemănătoare. În pofida a numeroase diversificări ale dezvoltării planetare în domeniile fizic, intelectual şi social, toate sferele evolutive progresează în anumite direcţii bine definite.

(576.6) 50:5.3 Sub guvernarea binefăcătoare a unui Prinţ Planetar, lărgită de Fiii Materiali şi punctată de misiunile periodice ale Fiilor Paradisului, rasele muritoare ale unei lumii medii a timpului şi spaţiului trec succesiv prin următoarele şapte epoci evolutive:

(576.7) 50:5.4 1. Epoca nutriţiei. Creaturile preumane şi rasele iniţiale de oameni primitivi se ocupă în principal de probleme de hrană. Aceste fiinţe în evoluţie îşi petrec orele de veghe căutându-şi hrana sau bătându-se, ofensiv sau defensiv. Căutarea hranei este de supremă importanţă în mintea acestor primi strămoşi ai civilizaţiei.

(576.8) 50:5.5 2. Perioada securităţii. Imediat ce vânătorii primitivi pot să drămuiască puţin timp liber în căutarea lor de hrană, ei îşi folosesc răgazul pentru a-şi spori siguranţa. Se consacră tot mai multă atenţie tehnicii războiului. Ei îşi fortifică locuinţele, şi clanurile devin tot mai solide din cauza temerii reciproce şi prin insuflarea urii faţă de grupurile străine. Autoconservarea este o ocupaţie care urmează întotdeauna autoîntreţinerea.

(577.1) 50:5.6 3. Era confortului material. După ce au rezolvat parţial problemele alimentare şi au atins un oarecare grad de securitate, oamenii şi-au consacrat răgazul în plus dezvoltării confortului lor personal. Luxul rivalizează cu necesitatea la ocuparea centrului scenei activităţilor umane. Această perioadă este mult prea adesea caracterizată de tiranie, de toleranţă, de îmbuibare şi de beţie. Elementele slabe ale raselor au înclinaţie către excese şi brutalitate. Aceşti plăpânzi căutători de plăceri sunt treptat subjugaţi de elementele mai puternice ale civilizaţiei în progres, care iubesc adevărul.

(577.2) 50:5.7 4. Căutarea cunoaşterii şi a înţelepciunii. Hrana, siguranţa, plăcerea şi răgazul oferă baza care permite culturii să se dezvolte şi cunoştinţelor să se răspândească. Efortul de a pune cunoştinţele în practică duce la înţelepciune şi, când o cultură a învăţat să profite de experienţă şi să se perfecţioneze prin ea, atunci a sosit civilizaţia cu adevărat. Alimentaţia, securitatea şi confortul material încă domină societatea, dar multor indivizi orientaţi către viitor le este foame de cunoaştere şi sete de înţelepciune. Fiecărui copil i se oferă ocazia de a învăţa prin practică, iar educaţia este cuvântul de ordine al acestor vremuri.

(577.3) 50:5.8 5. Epoca filozofiei şi a fraternităţii. Când muritorii învaţă să gândească şi încep să profite de experienţă, ei devin filozofi, se apucă să raţioneze în sinea lor şi să exerseze o judecată chibzuită. Societatea acestei perioade devine etică, iar oamenii acestei epoci devin realmente fiinţe morale. Fiinţele morale şi înţelepte sunt capabile să stabilească fraternitatea umană pe această lume în progres. Fiinţele etice şi morale pot învăţa să trăiască după regula de aur.

(577.4) 50:5.9 6. Epoca strădaniei spirituale. Când muritorii care evoluau au trecut prin stadiile de dezvoltare fizică, intelectuală şi socială, ei ating mai devreme sau mai târziu nivele de clarviziune personală care îi stimulează să caute satisfacţii spirituale şi înţelegeri cosmice. Religia reuşeşte să se ridice de la domeniile emoţionale ale fricii şi ale superstiţiei la nivelele superioare ale înţelepciunii cosmice şi ale experienţei spirituale personale. Educaţia aspiră la dobândirea de înţelesuri; cultura percepe relaţiile cosmice şi adevăratele valori. Muritorii care evoluează astfel sunt sincer cultivaţi, cu adevărat educaţi, şi subtil cunoscători de Dumnezeu .

(577.5) 50:5.10 7. Era luminii şi a vieţii. Aceasta este înflorirea epocilor succesive de securitate fizică, de expansiune intelectuală, de cultură socială, şi de realizare spirituală. Aceste înfăptuiri omeneşti sunt acum îmbinate, asociate, şi coordonate, într-o unitate cosmică şi într-o servire dezinteresată. În limitele naturii finite şi a înzestrărilor materiale, nu se impune nici o graniţă posibilităţilor de realizare evolutivă a generaţiilor în progres care trăiesc succesiv pe aceste lumi celeste şi bine stabilite ale timpului şi spaţiului.

(577.6) 50:5.11 După ce au servit sferele lor pe parcursul dispensaţiilor succesive ale istoriei lumii şi ale epocilor progresive de avansare planetară, Prinţii Planetari sunt ridicaţi la rangul de Suverani Planetari cu ocazia inaugurării erei luminii şi a vieţii.

6. Cultura planetară

(578.1) 50:6.1 Izolarea Urantiei face posibilă descrierea multor particularităţi ale modului de viaţă şi al anturajului vecinilor voştri din Satania. Noi suntem limitaţi în aceste expuneri de carantina planetară şi de izolarea sistemului. Toate eforturile noastre de a-i ilumina pe muritorii Urantiei sunt supuse acestor restricţii, dar, în măsura în care este permis, voi aţi fost instruiţi asupra progreselor unei lumi evolutive medii, şi sunteţi în stare să comparaţi cariera unei astfel de lumi cu prezenta stare a Urantiei.

(578.2) 50:6.2 Dezvoltarea civilizaţiei pe Urantia nu este foarte diferită de cea a altor lumi care au avut nefericirea de a fi izolate din punct de vedere spiritual. Însă, atunci când este comparată cu lumile loiale ale universului, planeta voastră apare ca fiind foarte confuză şi mult întârziată în toate fazele de progres intelectual şi de realizare spirituală.

(578.3) 50:6.3 Din cauza necazurilor lor planetare, urantienii sunt împiedicaţi în a înţelege mare lucru din cultura lumilor normale. Dar nu ar trebui să vă imaginaţi că lumile evolutive, chiar şi cele mai ideale, sunt sfere unde viaţa este o potecă netedă şi înflorită. Lupta face întotdeauna parte din viaţa iniţială a raselor muritoare. Efortul şi decizia sunt factori esenţiali pentru dobândirea de valori de supravieţuire.

(578.4) 50:6.4 Cultura presupune o calitate a minţii; cultura nu poate fi reînsufleţită dacă mintea nu se înalţă. Un intelect superior va căuta o cultură nobilă, şi va găsi un mijloc de a atinge acest scop. Minţile inferioare vor dispreţui cultura cea mai înaltă, chiar dacă li se oferă dă de-a gata. Multe lucruri depind, de asemenea, de misiunile succesive ale Fiilor divini şi de măsura în care primesc iluminarea epocile dispensaţiilor lor respective.

(578.5) 50:6.5 Nu ar trebui uitat că, timp de două sute de mii de ani, toate lumile Sataniei au rămas din punct de vedere spiritual sub interdicţia Norlatiadekului, ca urmare a rebeliunii lui Lucifer. Şi vor fi necesare epoci de-a rândul pentru a repara neajunsurile cauzate de păcatele şi de secesiunea care au rezultat. Lumea voastră continuă să urmeze o carieră neregulată şi plină de vicisitudini din pricina dublei sale tragedii a unui Prinţ Planetar rebel şi a unui Fiu Material foarte slab. Nici chiar coborârea lui Cristos Mihail pe Urantia nu a înlăturat imediat consecinţele temporale ale acestor grave greşeli din administrarea anterioară a acestei lumi.

7. Recompensele izolării

(578.6) 50:7.1 La prima vedere, s-ar părea că Urantia şi lumile asociate în izolare sunt foarte nefericite de faptul de a fi private de prezenţa şi de influenţa binefăcătoare a personalităţilor supraumane, cum ar fi un Prinţ Planetar, şi de un Fiu şi o Fiică Materiali. Dar izolarea acestor sfere le oferă raselor lor o ocazie unică de a-şi exersa credinţa şi de a-şi dezvolta o calitate specială a încrederii în siguranţa cosmică, care nu depinde nici de vedere, nici de vreo altă consideraţie materială. Se poate întâmpla, în cele din urmă, ca creaturile omeneşti care vin din lumile puse în carantină în urma rebeliunii să fie extrem de norocoase. Noi am descoperit că aceşti ascenderi se văd însărcinaţi de foarte devreme cu numeroase misiuni speciale în întreprinderile cosmice în care o credinţă netăgăduită şi o încredere sublimă sunt esenţiale pentru înfăptuirea lor.

(579.1) 50:7.2 Pe Jerusem, ascenderii lumilor izolate ocupă un sector rezidenţial privat şi sunt cunoscuţi sub numele de agondonteri, ceea ce înseamnă creaturi cu voinţă evolutive care pot să creadă fără să vadă, să persevereze când sunt izolate şi să triumfe asupra dificultăţilor aproape insurmontabile, chiar şi atunci când sunt singure. Această grupare funcţională de agondonteri persistă de-a lungul ascensiunii universului local şi a traversării suprauniversului. Ea dispare în timpul şederii în Havona, dar reapare rapid după sosirea în Paradis şi subzistă categoric în Corpul de Finalitate Muritor. Tabamantia este un agondonter de statut finalitar, supravieţuitor al unei sfere puse în carantină după prima rebeliune care a avut vreodată loc în universul timpului şi spaţiului.

(579.2) 50:7.3 Pe parcursul întregii cariere a Paradisului, răsplata urmează efortul ca un rezultat al cauzelor. Aceste recompense separă individul de ceea ce reprezintă media, oferind variante de experienţă ale creaturilor, şi contribuind la diversitatea înfăptuirilor ultime în corpul colectiv al finalitarilor.

(579.3) 50:7.4 [Prezentat de un Fiu Lanonandek Secundar din Corpul de Rezervă.]

 

Până la o nouă revedere vă îmbrățișez cu mult drag,

Pace și lumină pentru toți ! 

Costi

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Meditația lui Tony Agpaoa și fraza miraculoasă a lui Charles Haanel

Dragii mei ,

La Multi Ani ! în noul an 2014  .. “ cu sănătate că-i mai bună decât toate”…  să vă dea Domnul tot ce doriți .. ca  toate visele și dorințele .. știți voi cele 100 de dorințe împletite în vise ..  să vi se împlinească … iar  lumina și iubirea Lui să se reverse în inimile noastre a tuturor copiilor Lui și peste întreaga creație aducand grația și binecuvântarea Sa pentru acest nou an.

Și pentru că toate urările de an nou și nu numai de regula au și specificația să aducă și sănătate .. conform zicalei  “sănătate că-i mai bună decât toate” și așa și este fiind ca și iubirea “dacă sănătate/iubire  nu e nimic nu e ”.. vă propun ca înainte de a continua călătoriile noastre .. să  zăbovim un pic asupra unei sinteze de conduită în  spiritul ordinii și legilor divine legată fiind și de starea de  sănătate  .. căci sănătatea perfectă există doar acolo unde  energia curge în același sens cu fluxul  energetic divin .. un flux al atributelor divine .. iubire, armonie .. etc .. orice altceva contrar cum ar fi ura, dizarmonia .. etc ducând la distorsiuni în câmpurile de energie și implicit la boală ..

MEDITAȚIA   LUI  TONY  AGPAOA

tony_agpaoaMeditația lui Tony Agpaoa pe care doresc sa v-o prezint astazi și care e bine dacă puteți să o faceți zilnic .. este o astfel de sinteză punând accent atât pe partea de conduită în  spiritul ordinii și legilor divine cât și pe partea de sănătate .. Tony Agpaoa fiind recunoscut ca fiind un mare vindecător numit și  “chirurgul cu mâinile goale” .. dar este cunoscut  și prin această celebră  meditație care este după parerea mea  una dintre cele mai complete și complexe meditații-rugăciune ..  in ea filipinezul reusind să sintetizeze mai toată învățătura .. pe care trebuie să o știe un ascendent într-ale spiritualului punând accent așa cum am spus și pe partea de sănătate.

Am înregistrat  această meditație având ca fond sonor muzica mea de pe albumul Noul Pământ  .. http://www.corus-music.com/albume.php#noulpamant  și pe care v-o dăruiesc cu mare drag .. să vă fie de folos în noul an 2014 și nu numai.

Meditația lui Tony Agpaoa

 

Câteva cuvinte despre Tony Agpaoa 

Tony 2Dintre toţi “chirurgii psihici” sau “chirurgii cu mâinile goale”, vindecătorul filipinez Tony Agpaoa (născut în 1939) este, cu siguranţă, cel mai celebru. Până în 1975, el accepta bucuros ca medici occidentali, reporteri şi producători de televiziune să-l observe şi să-l filmeze în plină acţiune.

Tony 0Unul dintre ziariştii prezenţi îl întreabă unde a studiat medicina şi ce diplome are. “Nu am nici o formaţie medicală şi nici o diplomă! — răspunde el prompt. Dacă am dobândit anumite cunoştinţe de anatomie şi de fiziologie, asta o datorez pacienţilor şi medicilor cu care am discutat. Dar cunoştinţele acestea nu mă ajută deloc când operez… Mâinile mele ştiu şi acţionează singure. Mi s-a întâmplat, totuşi, să trebuiască să intru în transă totală. Acum nu mai este necesar. Totul se petrece ca şi cum mâinile mele ar fi deconectate de creier, iar eu le privesc cum acţionează, precum un spectator.”O astfel de declaraţie îi miră pe cei care i-au văzut la lucru pe vindecătorii brazilieni Arigo sau Edivaldo. Aceştia din urmă erau în întregime posedaţi de “ghidul” lor. Într-o asemenea măsură încât, o dată lucrul terminat, ei afirmau că nu-şi mai amintesc nimic.

Un alt reporter vrea să ştie cum îşi stabileşte diagnosticul Tony Agpaoa. Acesta răspunde:“O să vă dezamăgesc din nou. Acest lucru nu-l pot explica aşa cum ar face-o un medic, deoarece eu nu percep starea bolnavului meu după date ştiinţifice, ci după aura pe care o degajă şi după culoarea pe care o iau mâinile mele când le apropii de corpul său. Dacă acestea iau o culoare care bate în galben, înseamnă că pot să intervin fără să cauzez un prejudiciu bolnavului. Dacă ele se colorează în roz-portocaliu, prefer să amân operaţia pentru altă dată şi, până atunci, prescriu pacientului fie un tratament magnetic care îi va ameliora starea, fie un regim pe bază de produse naturale ca să-l pregătesc pentru o intervenţie ulterioară. Când o culoare bătând spre roşu îmi apare în timpul operaţiei, înseamnă că trebuie să termin cât mai repede, căci roşul mă avertizează că bolnavul este în primejdie. Fireşte, numai eu pot să percep această aură. Dumneavoastră nu vedeţi decât culoarea roşiatică provocată de sângele pe jumătate dematerializat, de pe mâini.”…  mai multe amanunte despre el  pe:   http://blog.jorjette.ro/vindecatorul-tony-agpaoa/

Mesaj de la spiritul marelui vindecător filipinez

mesaj preluat de Nina Petre în anul 1996 .. material preluat de pe:   http://www.spiritus.ro/TERAPII/spiritul_lui_antonio_agpaoa.htm

„Eu, Antonio Agpaoa, supranumit de unii, pe scurt şi foarte simplu, Tony, doresc să transmit lumii întregi de pe Pământ, prin acest medium de excepţie, tot ceea ce ascund în sufletul meu nemărginit şi nemuritor, lucruri demne de a fi încredinţate hârtiei.

În ultima mea viaţă de pe Pământ (dar nu şi ultima în Cosmos) am fost un om deosebit de modest, harnic până la limita devotamentului pentru semenii mei, bun la suflet ca miezul de cocos şi dăruit de Cel de Sus cu ce putea fi mai de preţ pentru o fiinţă omenească: harul tămăduirii. Am ascuns multe lucruri semenilor mei, din dorinţa de a le feri curiozitatea de ceea ce ar fi fost prea periculos pentru ei: ştiinţa vindecării, nepusă la îndemâna oricui. Nu am fost un încrezut, aşa cum m-au crezut mulţi. Nu am fost un şarlatan, speculant al ştiinţelor oculte, după cum am fost acuzat adeseori de către cei care nu au reuşit sau nu au dorit să mă înţeleagă. Pentru mine, viaţa a însemnat un lanţ preţios, înzestrat cu nestemata cunoaşterii de sine şi de oameni. Am fost atât de înzestrat cu calităţi naturale de vindecător, încât adeseori mă temeam că, din dorinţa de autodepăşire, voi deveni un monstru de energie care, într-o clipă de neatenţie, ar fi putut distruge omenirea cu forţa minţii.

Mulţi au încercat să mă atragă în luptele lor oculte, nevăzute, dar simţite de mulţi în bietele lor vieţi. Magi renumiţi în zona mea de viaţă şi acţiune sau veniţi de peste tot, aş putea spune de aiurea, au dorit şi mi-au propus cu insistenţă, adeseori cu ameninţări care s-au dovedit deşarte, să mă unesc cu ei sau cu grupurile lor, pentru a câştiga averi întregi, prin escrocarea naivilor dornici de exotism. Deşi adeseori am afirmat că sunt călăuzit numai de Dumnezeu, ferindu-mă de lumea înşelătoare şi controversată a fiinţelor nevăzute supranumite „spirite” sau „entităţi sumare”, influenţa lor, binefăcătoare adeseori şi răuvoitoare uneori, am simţit-o din plin de-a lungul întregii mele vieţi. S-au petrecut lucruri în existenţa mea despre care am refuzat cu îndârjire să vorbesc. Nici nu m-au interesat prea mult practicile de magie neagră, atât de răspândite în arhipelagul indonezian. Viaţa oamenilor de la tropice este strâns legată de lumea spiritelor. Fără ele, lumea Pacificului şi-ar pierde misterul şi atracţia exotică pentru turişti. Despre această viaţă plină de pericole şi mister doresc să mă exprim în cele ce urmează.

Vindecările mele, considerate de unii miraculoase, au fost rezultatul strădaniilor mele de a-mi folosi harul dumnezeiesc primit de Sus pentru îmbunarea răului din trupurile oamenilor. Am fost văzut, ascultat, copiat, imitat, mediatizat peste măsură. Cei care au dorit să înveţe ceva bun de la mine şi au avut îngăduinţa Celui de Sus au reuşit să devină vindecători de valoare, renumiţi în toată lumea. Unii au stat în jurul meu pentru a-mi fura puterea de a trata oamenii cu tăria minţii mele, invidioşi de moarte pentru ceea ce ştiam să fac, spre deosebire de ei. M-au atacat în toate felurile posibile, pe văzute şi nevăzute, dornici să mă răpună fără a lăsa urme. Ştiam tot ce puneau la cale pentru distrugerea mea. Seara sau noaptea târziu, când mă străduiam să meditez, pentru a-mi alunga cumplita oboseală ce-mi împresura trupul şi mintea, prea periculoasă pentru a o lăsa să mă copleşească, vedeam cu ochii minţii mele neastâmpărate filmul tuturor întâmplărilor zilei ce abia se încheiase. Aveam secretele mele, nemărturisite nimănui, din dorinţa de a-mi proteja familia şi pacienţii de lumea nevăzută şi duşmănoasă care îmi era veşnic potrivnică. Am cunoscut din plin puterea unora de a-mi face rău. Daca aş fi trăit într-o altă zonă geografică, mai puţin bântuită de setea de răzbunare şi dorinţa de a face rău pe nevăzute, cred că aş fi trăit cel puţin 100 de ani. Mulţi au afirmat că am murit prea devreme din cauza suprasolicitării muncii mele de vindecător sau din cauza imprudenţei cu care lucram pe pacienţi. Cauza morţii mele a fost mult discutată, ajungându-se în final la o concluzie naivă, general acceptată: sacrificiul nebun cu care mă dăruiam muncii mele. Acesta nu este adevărul morţii mele.

Neavând linişte în lumea în care mă aflu acum, am căutat ani la rândul o fiinţă capabilă să-mi preia gândurile, obţinând astfel uimitoarele memorii ale lui Agpaoa post-mortem. Sper ca acest mesaj să străbată Pământul în toate părţile şi să ajungă în mâinile urmaşilor mei, fiinţele dragi care mi-au deplâns plecarea zile şi nopţi la rând. Fiţi binecuvântaţi cu toţii, voi ce ce m-aţi iubit cu adevărat!”

CHARLES HAANEL – O FRAZĂ MIRACULOASĂ

Daca nu aveți timp să faceți acestă frumoasă și completa meditatie a lui Tony Agpaoa, Charles Haanel  autorul cărții Sistemul Maestrului/Cheia Universală ne sfătuieste ca în fiecare seară înainte de a adormi și dimineața sau oricand avem timp .. să rostim această frază scurtă dar cu efecte benefice în timp .. chiar miraculoase ..

” Sunt sănătos, perfect, tare, puternic, iubitor, armonios și fericit” 

Puteți să o rostiți fie în gand fie cu voce tare că și cuvintele practic tot gânduri sunt  .. sau mai bine zis la baza lor stă tot gândul .. ca de fapt și la baza oricărei acțiuni .. gândul este motorul oricărei acțiuni și creații .. în cazul Marii Creații este gândul Tatalui.

Ideia acestei fraze miraculose este ca mintea conștientă o transmite mai departe minții subconștiente care nu este o minte care rationalizează .. ea ne crede intotdeauna pe cuvant si daca ii cerem ceva cu siguranta vom primi ceea ce i-am cerut … dar atentie ! .. ceea ce cerem trebuie sa fie in acord cu legile divine  .. pentru că mintea subconștientă are ca centru plexul solar care este mai departe legătura cu Mintea Universală .

Deci pentru a vi se indeplini cererile inclusiv cele de sănătate ele trebuie să curgă odată cu fluxul divin al iubirii  .. deci nu faceti rău și nu ganditi negativ .. că boala venine prin așa zisul “păcat”  generat de gânduri  distructive ..  acesta fiind de regulă abateri de la conduita în spiritul legilor universal divine .. Dumnezeu nefiind „rău” așa cum greșit de multe ori se spune “m-a bătut sau m-a pedepsit Dumnezeu ”.. atâta timp cât Dumnezeu este iubire nu poate fi decat bun .. de fapt notiunile de bun si rau apar doar în dualitate .. Charles Hannel spune .. Mintea Universală nu este nici bună nici rea. Ea pur și simplu este .. iar  binele și răul nu reprezintă entități ci simple cuvinte pe care de regulă le folosim pentru a indica rezultatul acțiunilor noastre.

Deci .. calitatea vieții depinde de gândurile pe care le aveți  .. iar cuvintele sunt ganduri .. deci atenție la ele .. gândul la baza căruia există un principiu pozitiv contine vitalitate si implicit viata .. fiind în acord cu fluxul energetic divin si legile divine .. iubirea este cea care conferă vitalitate gândurilor .. deci gândiți în sens pozitiv, în sensul iubirii și deci în acord cu legile divine .. pentru că așa cum spune Haanel și nu numai el .. Omul doarme așa cum își așterne sau altfel spus viața îi oferă exact destinul pe care si l-a făurit .

Până la o nouă revedere vă îmbrățișez cu mult drag,

Pace și lumină pentru toți ! 

Costi

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter