Jakob Lorber-Trezire Spirituală 10

PREZICERI PÂNĂ ÎN ANUL 3000 – UN MIC REZUMAT AL ÎNVĂTĂTURII – SFATURI

Preziceri – sau mai degraba fiind spuse de Iisus – Certitudini :

Perioada – până în 2000 :

Mântuitorul Iisus ”Iubirea va dispărea şi se va răci complet; credinţa în revelaţiile cerului şi în cunoaşterea lui Dumnezeu transmisă umanităţii va cădea pradă minciunilor, înşelătoriilor şi superstiţiei, întreţinută şi exploatată de cei puternici, care se vor servi de oameni ca de nişte animale şi vor lăsa să fie masacraţi cu răceală fără nici un pic de conştiinţă. Săracii vor fi chinuiţi prin tot felul de presiuni iar spiritele libere vor fi persecutate prin tot felul de mijloace. Umanitatea va trece prin frământări groaznice. Până atunci va trece o mie de ani şi încă o dată aproape o mie. Atunci voi trimite printre săraci îngeri pentru ca oamenii cei mai decăzuţi atinşi de moartea spirituală, să iasă din noaptea lor.

   Perioada 2000 – 3000

         În continuare (dupa anii 2000) milioane de oameni vor fi treziţi din punct de vedere spiritual şi se vor năpusti asupra puterilor lumii iar pământul va deveni din nou un paradis iar Eu îmi voi ghida copii pe calea cea bună.

          După încă 1000 de ani (cca. anul 3000) prinţul nopţii va fi din nou eliberat timp de 7 ani, câteva luni şi câteva zile, fie pentru a cădea definitiv, fie pentru a reveni la Tatăl. În primul caz, interiorul pământului va deveni închisoarea lui veşnică, în timp ce suprafaţa pământului va deveni un paradis. In al doilea caz, pământul va deveni cerul, iar moartea cărnii (trupului) si a sufletului vor dispărea.

În final – Învățătura Mântuitorului Iisus  – se pate rezuma pe scurt astfel :

    Mântuitorului Iisus ”Păziţi-vă inimile de falsitate, de furie şi de spiritul de răzbunare şi persecuţie. Fiţi puri şi modeşti. Iubiţi-L pe Dumnezeu mai presus de orice şi iubiţi-vă aproapele la fel de mult ca pe voi înşivă. Binecuvântaţi pe cei care vă blestemă, nu faci nici un rău celui care vă urăşte şi vă persecută şi astfel veţi fi pe placul lui Dumnezeu”.

      Mântuitorului Iisus (din alt context): – ” Iubiţi-L pe Dumnezeu din toate puterile voastre şi rugaţi-vă lui întru spirit şi adevăr; iubiţi-vă de asemenea semenii, pe sărmanii voştri fraţi şi surori. Nu vă prigoniţi duşmanii; nu-i blestemaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor care vă fac rău (nu răspundeţi la rău cu rău şi la răutate cu răutate) şi astfel veţi aduna cărbuni încinşi în capul lor (veţi trezi remuşcările în conştiinţe lor), iar Dumnezeu va vedea faptele voastre şi vă va răsplăti însutit.

     Nu împrumutaţi bani celor care vă oferă un anumit profit, ci săracilor şi nevoiaşilor şi banii voştri vor fi folosiţi astfel într-un scop înalt, iar Tatăl din Ceruri vă va răsplăti veşnic, dându-vă adevărata dobândă, care este perfecţiunea sufletului.

       Nu urmăriţi atât de mult să fiţi lăudaţi şi recunoscuţi pentru ceea ce faceţi pentru lume. Care va fi răsplata voastră atunci în ceruri ?. Adevărat vă spun, cel care pe acest pământ, face un bine sărmanilor lui fraţi, aşteptând o recompensă, o va pierde în schimb pe cea din ceruri. Cine va munci însă pentru ceruri va fi răsplătit veşnic de către ceruri. Dar cine munceşte pentru lume, va primi recompensa trecătoare a acestei lumi. El va găsi în ceruri contul recompenselor sale – gol,  iar sărăcia lui spirituală va putea fi cu greu depăşită.

       Mergeţi şi pocăiţi-vă (analizaţi-vă şi recunoaşteţi-vă individual păcatele pentru a va corecta – acest lucru îl puteți face și prin sfintele taine ale Spovedaniei şi Împărtăşaniei) din cauza numeroaselor voastre păcate şi veţi înţelege apoi că Împărăţia lui Dumnezeu a venit la voi”.

Trăiți în consens cu cele 10 +2 porunci … dar atenție ! … Cele 10+2 porunci chiar dacă nu au un caracter obligatoriu – pentru că ele trebuiesc respectate din libera dorinţă a omului – ele nu trebuie doar ştiute – ci ceea ce contează cel mai mult este practica efectivă a învăţăturii aşa cum rezultă şi din etapa a II – a naşterii spiritului  – unde: purificarea sufletului prin credinţa vie  trebuie să fie dovedită prin faptele vii ale iubirii.

        Mântuitorul Iisus spune : – ”Nu este suficient numai să ascultaţi Cuvântul Meu sau numai să admiraţi învăţătura Mea – ci ceea ce contează este să – Trăiţi după Cuvântul Meu şi să acţionaţi în conformitate cu el”.

Cîteva sfaturi personale :

Este indicat să menţinem un contact mental permanent cu Divinitatea :

  • orice faceţi – faceţi în numele Domnului şi credeţi cu tărie că veţi reuşi – deci binecuvântaţi orice activitate întreprinde-ţi, la serviciu, acasă, oriunde. Binecuvântaţi mâncarea, băutura atunci când vă aşezaţi la masă, binecuvîntați, oamenii cu care vă întânlniți, animalele, flori, … etc – deci fiţi într-un dialog mental – verbal permanent cu Dumnezeu;
  • prin rugăciune individuală : Dupa cum am mai spus țelul nostru prin (rugaciune, meditatia) este obtinerea starii de pace si iluminare interioara deci când vă rugaţi conştientizati ceea ce spuneţi şi nu vă rugaţi numai din buze turuind o rugăciune de regulă Tatăl Nostru şi fiind cu mintea în altă parte, ci rugaţi-vă în interiorizat cum se spune „în duh şi adevăr” şi coborâţi-vă în inima voastră spunând lui Dumnezeu cu cuvintele voastre şi din toată inima problemele voastre, necazurile voastre, Cereţi-i ajutorul şi mai devreme sau mai târziu îl veţi primi dar atenţie nu uitaţi să-I mulţumiţi. Când cereţi ceva Dumnezeului Tată – cereţi în numele Fiului Său Iisus Hristos (calea către Dumnezeu Tatăl), şi credeţi cu toată tăria că se va realiza – deci în rugăciunea voastră nu uitaţi cuvântul ”Cred Doamne..” (cheia către realizare ) – căci fără credinţă nimic nu se realizează. Cea mai simplă şi eficace rugăciune care poate fi repetată oricând în minte, mai ales când greşim, este rugăciunea inimii – ”Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieşte-mă pe mine păcătosul” sau ”Doamne Iisuse Hristoase lumina lumii lumineaza-ma pe mine cel ce zac in intuneric” , dar mai sunt multe alte rugăciuni frumoase. (Se spune că rugăciunea este – respiraţia sufletului);
  • prin rugăciune colectivă : cu diverse prilejuri sau în sfânta biserică. Chiar dacă pentru a vă ruga nu aveţi nevoie de un intermediar între voi şi Dumnezeu – participaţi dacă puteți duminica sau cu ocazia sărbătorilor la sfânta Liturghie. Rugăciunea colectivă este mai puternică decât cea individuală şi ea produce un câmp energetic benefic ce duce la deconectare de stresul acumulat, relaxează şi revigorează energetic. Chiar dacă ca instituţie, biserica nu este perfectă (nimeni nu este perfect cu excepţia bunului Dumnezeu) să nu uităm că a fost şi a rămas centrul de transmitere a  Învăţăturii şi a Cuvântului lui Dumnezeu, ca să nu mai vorbim de celelalte servicii religioase; (se spune că biserica este poarta iar Iisus este calea către Dumnezeu Tatăl).
  • prin auto-analiza : în fiecare seară înainte de culcare este bine să-ţi faci o analiză a faptelor zilei în raport cu voia lui Dumnezeu, pentru a te corecta şi a nu mai cădea în aceleaşi greşeli;
  • Şi nu în ultimul rând prin iubire – faţă de Dumnezeu, faţă de aproapele tău şi în ultimul rând faţă de tine – deci – stopaţi răul – pentru ca iubirea voastră să nu fie perturbată.

   Închei cu aceste cuvinte frumoase :”Indiferent dacă trăim sau murim, noi îi aparţinem Domnului” – Sf, Apostol Pavel

Până la o nouă revedere .. pace și lumină pentru toți ! .. și nu uitați .. trăiți în adevăr și lumină ca să răspândiți lumină.

Costi

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter