Jakob Lorber-Trezire Spirituală 08

ÎNVĂȚĂTURI : Despre destrăbălare şi prostituţie, ruşine, bani și nenorocirile care le                           aduc,  despre minciună și promisiuni,  despre îngeri, despre femei si                           modalitățile de recunoaștere a femeilor rele  …  și multe altele

 • Despre destrăbălare şi prostituţieMântuitorul Iisus”Cel care se destrăbălează şi se prostituează are sufletul foarte bolnav pentru că acest gen de păcat împietreşte inima omului, îl face să-ţi piardă sensibilitatea faţă de ceilalţi, iar în cele din urmă el nu se mai iubeşte decât pe sine, ca pe un obiect pentru aşi satisface poftele, nu din dragoste pentru acest obiect, ci chiar de dragul desfrâului. O asemenea inimă respinge Cuvântul lui Dumnezeu iar omul devine în cele din urmă duşmanul celor ce păstrează în inima lor şi pun în practică Cuvântul lui Dumnezeu. Într-adevăr vă spun, oamenii lascivi, impudici, desfrânaţii şi prostituatele nu vor intra în Împărăţia Cerurilor .Va trebui ca ei să se lepede complet de viciile lor, căci omul comite toate celelalte păcate în afara trupului său, putând să se dezlege cu uşurinţă de ele, pentru că ceea ce este exterior nu-l strică atât de mult pe om.

            Dar desfrâul se face în trupul omului şi în cele din urmă strică deopotrivă sufletul şi spiritul. Deci este unul dintre cele mai mari păcate ”. (…întrebând Iisus pe cei care-l ascultau cine suferă de această boală, pentru a fi vindecaţi, mulţi au plecat ruşinaţi…)

 • Despre ruşineMântuitorul Iisus” Sentimentul de ruşine faţă de un păcat comis este vanitate. În lumea de dincolo, unde alţii vor tăia firul de păr în patru şi vor striga de pe acoperişuri ce aţi făcut pe ascuns pe acest pământ, vă va fi greu atunci să vă ascundeţi ruşinea ”.

            Nicodim îl caută noaptea pe Iisus –  ” Dacă cineva îl caută pe Fiul Omului, în toiul nopţii pentru că îi este ruşine să o facă la lumina zilei, în faţa tuturor de frică să nu fie criticat, nu are multe şanse Să-l găsească. Judecata este lumina lui Dumnezeu venită din ceruri în această lume. Dar oamenii care vin din întuneric şi sunt aşezaţi în lumină, preferă mai degrabă bezna lor decât lumina lui Dumnezeu ceea ce  dovedeşte că faptele lor sunt rele. Cel care este prietenul luminii se deplasează ziua şi nu noaptea. El recunoaşte imediat lumina pentru că provine din lumină şi această lumină se numeşte credinţa inimii aşadar urmează-ţi inima pentru că nimic nu este mai adevărat în om decât iubirea. Nu conta decât pe ea şi vei porni la drum ziua.

            Cel ce va crede în Iisus, fie el evreu sau păgân, nu fa fi judecat şi nu va pieri iar cel care se va împotrivi şi nu va crede în El , este deja judecat pentru că nedorind sa-l recunoască se ridică în orgoliu – împotriva Numelui Său. Cel care crede in Iisus şi crede că El este lumina lui Dumnezeu, poartă deja viaţă în el iar cel care nu crede aceasta poartă deja judecată asupra lui şi această judecată este chiar lipsa lui de credinţă. ”

 • Despre ordinea bună – Mântuitorul Iisus”Este bine să păstrezi ordinea în toate lucrurile indiferent cât de mărunte sunt”.
 • Despre îngerul care îngrijeşte pământul Mântuitorul Iisus” Întregul pământ este supravegheat de un singur înger care are în grijă toate ierburile, toţi arbuştii, toţi copacii şi toate speciile vegetale, veghind ca toate plantele să crească, să se înmulţească şi să dea roade. Acelaşi înger supraveghează deopotrivă şi toate animalele din apă, din aer şi de pe pământ”.
 • Despre îngerul păzitor – Legăturile dintre Dumnezeu şi oameni  Mântuitorul Iisus”Fiecărui om i s-a dat un înger păzitor invizibil care îl însoţeşte de la naştere şi până la moarte. Acest înger ajută omul să-şi eleveze conştiinţa şi să se îndepărteze de rău. Dar totul depinde de voinţa şi acordul omului (liberul arbitru).

          Dacă omul doreşte şi Dumnezeu doreşte iar dacă omul nu doreşte, Dumnezeu îl lasă absolut liber şi nu se mai preocupă de el. Dar dacă omul îl caută pe Dumnezeu după libera voinţă a inimii sale şi îl imploră şi este sincer, atunci Dumnezeu vine imediat în întâmpinarea omului, pentru că Dumnezeu este în sine iubire pură şi El nu-şi întoarce faţa decât către cei care se îndreaptă către El din iubirea pură a inimii lor.

            Dumnezeu nu ştie nimic de cei ce nu vor să şti nimic de El iar când aceste suflete vor apărea în faţa lui Dumnezeu vor avea mult de suferit şi îndurat până vor fi recunoscute de El”.

 • Despre libertate şi constrângere – Mântuitorul Iisus”Cine vrea să Mă primească, Mă primeşte şi cine vrea să Mă urmeze Mă urmează, căci Eu şi Împărăţia Mea suntem liberi şi nu se poate ajunge acolo decât complet liber. În faţa Mea numai hotărârile luate liber contează iar tot ceea ce există în afara acestei libertăţi nu are nici o valoare fiindcă orice constrângere, care nu vine exclusiv din adâncul inimii, îi este străină omului şi nu are nici o valoare în libertatea absolută a ordinii Mele eterne.

            Astfel evoluţia fiecărui om se află în mâinile sale iar când va veni ziua marelui examen al vieţii ceea ce va fi străin în ochii lui Dumnezeu va fi considerat fără valoare şi i se lua înapoi iar celui care are (care este plin de iubire) prin drept divin i se va mai da chiar în plus.

            Cine îmi urmează din propria sa voinţă  nu numai că nu va pierde nimic dar va câştiga de zece ori mai mult iar daca inima te îndeamnă să faci acest lucru este bine să-l faci. Să trăieşti după inima ta, aceasta este viaţa adevăra. Pentru că orice altă viaţă, care nu vine din inimă, nu este viaţă, ci distrugerea propriei vieţi de către om”.

 • Despre bani şi nenorocirile care le aducMântuitorul Iisus ”Satana a inventat banul în această lume pentru a înlesni şi amplifica păcatul. Atâta timp cât nu existau banii nu existau nici femei de stradă cu care se săvârşesc cele mai josnice orgii sau multe alte multe lucruri chiar de mii de ori mai rele.

            Dacă te duci să cauţi o fată uşoară având la tine aur şi argint (bani) ea nu va râde şi nici nu-şi va bate joc de tine ci te va conduce imediat în patul ei şi te va invita la păcat dar dacă in locul banilor vei vrea sa-i dai pentru câteva momente de plăcere oalele şi străchinile tale (schimb în natură), ea va râde şi îşi va bate joc de tine, dar tu vei fi salvat de la păcat.

            Banii sunt de folos doar dacă sunt bine folosiţi, ca orice altceva de pe acest pământ dar în schimb aduc mult rău omului superficial.

            Credinţa adevărată şi deplină în Dumnezeu valorează mai mult decât toate comorile din lume, care pot fi de folos câtva timp trupului, dar niciodată sufletului său”.

 • Despre înmormântări – Unul dintre ucenici i-a cerut permisiunea lui Iisus să meargă să-şi îngroape tatăl iar Iisus i-a răspuns ”Lăsaţi-i pe morţi să-şi îngroape morţii””Este mai important să te preocupi de viaţă decât de moarte, căci toţi cei care au falsa concepţie de a se ocupa de morţi şi care fac mare caz de ceremonii – o fac mai mult sau mai puţin – datorită faptului că ei onorează moartea.

            Adevărata moarte a omului este egoismul, care se manifestă prin acest spirit al orgoliului mereu în căutare de onoruri. Deci înmormântarea pompoasă a unui mort nu este altceva decât ultimul semn de orgoliu al unui om mort de mult timp, din punct de vedere spiritual”.

 • Despre farisei demonici şi Despre hula împotriva Duhului Sfât (Spiritului lui Dumnezeu) (câţiva farisei l-au blestemat pe Iisus).

Mântuitorul Iisus”Cel care se ridică împotriva omului care sunt Eu va fi iertat dar cel care vorbeşte împotriva Spiritului lui Dumnezeu nu va fi iertat niciodată. Orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar niciodată hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Cine nu este cu mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine, risipeşte şi se pune în mod făţiş împotriva spiritului lui Dumnezeu, care vrea să vă elibereze.

            Dar voi nu vreţi să înţelegeţi nici să acceptaţi că aţi putea fi liberi. Această rasă murdară şi desfrânată caută un semn, dar nu va primi altul în afara celui dat de profetul Iona care a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele balenei, iar Fiul omului va rămâne trei zile şi trei nopţi în centrul pământului (perioada dintre moarte şi învierea după trei zile).

Fariseii au spus: Dacă crezi că suntem aşa demonici şi condamnaţi cu toţii în ziua Judecăţii de apoi atunci alungă demonii din noi.

            Mântuitorul Iisus: – ”Din mai multe motive acest lucru nu poate fi făcut, căci de prea mult timp demonii sunt perfect uniţi cu sufletele voastre. (poate fi făcut dar degeaba şi spre răul lor) Ei sunt cei care vă fac să duceţi o viaţă de rău şi desfrâu şi ca să-i îndepărţez, ar însemna să vă iau viaţa, iar asta nu vă ajută cu nimic, fiindcă natura voastră este în întregime demonică.

            Când prin puterea Mea un spirit (diavol) este alungat din oameni ca voi, el va rătăci prin locuri aride şi deşertice fără să-şi găsească liniştea. De aceea Diavolul tentează fiinţele virtuoase şi caută să intre în ele (pentru că locuinţa este goală), dar dacă nimeni nu-i deschide uşa, îşi spune: Să mă întorc în vechea locuinţă, căci nu este loc de odihnă pentru mine în aceste locuri aride şi deşertice, iar în locuinţele (sufletele oamenilor) invadate de cei de acelaşi fel cu mine nu mă vor lăsa să intru.

            El revine în locuinţa veche, dar o găseşte goală, curată şi împodobită. Atunci el se retrage (dacă nu poate intra), cheamă alţi şapte demoni, mai răi decât el şi cu ajutorul lor, împresoară iar locuinţa pe care în sfârşit o poate asedia. Şi iată-i instalaţi în interiorul celui pentru care totul va deveni mai rău ca mai înainte.

             Astfel ar sta lucrurile cu această generaţie rea şi de aceea nu trebuie ca prin Mine lucrurile să devină mai rele decât sunt”.

 • Despre minciună şi Despre promisiuni

Mântuitorul Iisus ”Să fii mereu bun, să respecţi adevărul, căci o minciună oricât de bine intenţionată ar fi, nu ajută decât pe moment, sfârşind întotdeauna prin a fi nefolositoare sau chiar a dăuna. Este mai bine să taci, decât să minţi, chiar dacă o faci cu cele mai bune intenţii.

            Nu promiteţi niciodată dacă nu vă puteţi ţine de cuvânt, sau mai rău, dacă din diverse motive, nu vreţi să vă ţineţi de cuvânt. Dacă doriţi într-adevăr să fiţi copii lui Dumnezeu, adevăr vă spun, unul dintre lucrurile cel mai rele este să nu vă ţineţi de promisiune. Căci cel care se mânie, păcătuieşte împotriva lui însuşi şi nu-ţi face rău decât lui însuşi. Cine este desfrânat îşi supune sufletul judecăţii cărnii ţi îşi face rău lui însuşi, dar cel mai mare rău dintre toate este minciuna.

            Dacă ai promis ceva şi intervin unele împrejurări care te împiedică să te ţii de cuvânt, mergi fără întârziere şi caută-l pe cel care i-ai făcut promisiunea şi arată-i cu sinceritate ceea ce ţi s-a întâmplat, astfel cel care se baza pe tine să-şi poată lua la timp măsurile necesare. Nefericire celui ce face promisiuni şi nu le ţine atunci când ar putea să le ţină.

            O promisiune nerespectată provoacă celorlalţi încurcături teribile. Ea este cea mai mare negare a iubirii de aproape şi deci cel mai mare rău. Doar demonii acţionează astfel. În orice lucru fiţi drepţi şi plini de dragoste, căci cei drepţi vor străluci într-o zi în Împărăţia Cerurilor, precum soarele la amiază”.

 • Despre cultură şi despre şcoliMântuitorul Iisus”Cine nu primeşte decât învăţătura lumii şi nu primeşte în inima sa învăţătura lui Dumnezeu, se află în noaptea lumii şi nu va cunoaşte niciodată lumina vieţii iar cine nu este luminat de adevărata lumină a vieţii venită de la Dumnezeu este mort.

            Chiar dacă lumea l-a învăţat întreaga sa înţelepciune, la ce îi foloseşte acest lucru (în lumea de dincolo)? Rămâneţi în mine şi atunci Eu voi rămâne în voi iar înţelepciunea cerurilor vă va umple inimile pentru totdeauna”.

 • Despre cei care cred că pot să râdă de orbirea celorlalţi.

Mântuitorul Iisus ”Oamenii râd de tot felul de glume picante, mai ales atunci când cuvintele lor murdare şi grosiere fac aluzie la slăbiciunea şi păcate fraţilor lor, pe care vor să-i ridiculizeze în ochii celorlalţi. Cei care fac acest lucru au inima umplută de diavol cu seminţe rele din care nici un fruct bun nu va putea ieşi vreodată.        

            Comedia umană este o tragedie pentru adevăraţii copii ai lui Dumnezeu şi îngerii lui Dumnezeu din ceruri plâng atunci când oamenii din această lume râd în prostia lor răutăcioasă. Este mai bine să plângi de durerile altuia decât să râzi de ele.

            Cu totul altceva este să râdeţi cu inimă uşoară atunci când vedeţi pe un frate de-al vostru că acţionează cu înţelepciune, după ce a urmat sfaturile voastre bune prin care l-aţi învăţat să nu mai acţioneze prosteşte.”

            Cei trei îngericare au pus la punct câteva femei care râdeau de un bătrân pe jumătate orb care a crezut că arde muntele văzând nişte focuri 

            Păcatul vostru merită să fie pedepsit. Dar v-aţi cerut iertare şi din moment ce el va iertat vă iertăm şi noi. Dar nenorocire vouă dacă veţi continua să batjocoriţi un infirm, căci nenorocirea sa se va abate asupra voastră.

De altfel oamenii, aproape că nu ar trebui să râdă, sau doar foarte rar, căci râsul răutăcios trezeşte spiritele rele ascunse în ei.

O mişcare prietenească a muşchilor feţei – în care recunoşti expresia bunăvoinţei – este divină, dar aproape toate celelalte feluri de râs vin din infern, căci diavolii râd fără încetare ori de câte ori le reuşesc loviturile lor rele.

În ceruri nimeni nu râde, aici toată lumea este plină de cea mai caldă şi amicală bunăvoinţă faţă de bietele creaturi şi este plină de compasiune faţă de toţi fraţii care trebuie să sufere încă pe acest pământ.

Când oamenii vor începe să râdă de slăbiciunea fraţilor lor, credinţa va dispărea ca soarele la apus şi iubirea se va răci în inima omului iar oamenii vor simţi o suferinţă mare, cum niciodată nu au mai simţit.

Amintiţi-vă de această învăţătură cerească. Pedepsiţi-vă copii dacă îşi vor bate joc de ea. Mai bine să-i vedeţi plângând decât să-i auziţi râzând răutăcios, căci acest râs vine din infern, care este mereu plin de râs sarcastic.

Există anumite situaţii, de altfel specifice oamenilor, în care se poate râde de un lucru prostesc şi stupid, dar râsul este judecata celui care l-a declanşat.

Dar cel care râde din plăcere şi caută ocaziile de a râde numai de dragul de a râde, este un nebun căci orice om înţelept înţelege cu uşurinţă faptul că  viaţa este ceva serios şi nu poate şă o ia în râs.

Deci să nu mai râdeţi de alţii şi îndepărtaţi-vă de bufoni, farsori şi comedianţi, care sunt plătiţi pentru a vă atrage în infern. Fiţi mereu sobri şi modeşti pentru a fi pe placul lui Dumnezeu şi păstraţi-vă cinstea şi onoarea.

 • Despre Fecioara MariaMântuitorul Iisus ”Iat-o pe femeia aleasă între toate femeile de pe pământ. Ea este prima şi nu va mai fi vreodată o alta la fel, dar va veni vremea când oamenii îi vor consacra ei mai multe temple decât Mie, crezând că nu vor putea găsi credinţa şi fericirea decât cu ajutorul ei!.

            De aceea Eu nu doresc să fie prea mult slăvită, căci ea ştie bine că este doar mama trupului Meu, şi mai ştie de asemenea  şi Cine se ascunde în acest trup pe care l-a născut. Aşadar să fiţi buni şi să vă purtaţi frumos cu ea dar să nu o divinizaţi!. Căci cu toate calităţile ei excepţionale, ea rămâne totuşi femeie şi de la a se crede cea mai aleasă între femei şi vanitate, întotdeauna nu este decât un pas, iar orice formă de vanitate este sămânţa orgoliului de unde au venit şi vin toate relele acestui pământ.”…..

Mântuitorul Iisus a fost întrebat cine este mama Lui şi cine sunt fraţii Lui (apropo de speculaţiile făcute că fecioara Maria a avut mai mulţi copii) .

            Mântuitorul Iisus răspunde: ”Oricine face voia Tatălui Meu din ceruri este într-adevăr fratele Meu, sora Mea, mama Mea….Ei bine, Maria este a doua lui soţie (a lui Iosif) pe care i-a dat-o templul, iar cei doi bărbaţi care o însoţesc sunt fii din prima căsătorie a lui Iosif şi care continuă meseria sa (de dulgher). Cât despre Mine, Eu sunt fiul trupesc al Mariei şi numele Meu este Iisus.

 • Despre încrederea în DumnezeuMântuitorul Iisus ”Dumnezeu îl binecuvintează şi nu-l abandonează niciodată pe cel ce are încredere în El şi nu îngăduie ca ei să piară. Dar pe cei care cred că Dumnezeu există, fără să aibe însă încredere în El, pentru că inima lor le spune că ei nu merită ajutorul Lui (sau nu au nevoie ) , Dumnezeu nu îi ajută, pentru că nu au încredere în El, ci doar în propriile lor forţe şi în propriile lor mijloace pe care le consideră intangibile şi sacre spunând – Ajută-te tu însuţi dacă vrei să fii ajutat, căci fiecare om este propriul lui stăpân, şi trebuie să aibe grijă de el însuşi. Dar problema tocmai aici apare pentru că atâta timp cât el se ajută singur nu se mai pune problema să ajute pe altcineva. Deci dacă voi trăiţi şi acţionaţi fără iubire şi fără încredere în Dumnezeu, atunci veţi schimba în infern cerul dinăuntrul vostru şi vă veţi îndepărta de Dumnezeu.

            Adevăr, adevăr vă spun, cel care îl abandonează pe fratele său la nevoie, Îl abandonează simultan şi pe Dumnezeu din ceruri, care îl va abandona la rândul Lui, înainte ca el să-şi dea seama.

            Trebuie ca oamenii să se ajute şi să se sprijine unii pe alţii, pentru ca iubirea să crească între fiinţele umane. Cel care îl caută pe Dumnezeu pe drumul drept îl va găsi şi va fi binecuvântat din eternitate în eternitate. Cel care Mă va recunoaşte în faţa oamenilor şi Eu îl voi recunoaşte în faţa Tatălui Meu care este în ceruri. Dar cel care de frică se va lepăda de Mine şi Eu mă voi lepăda de el în faţa Tatălui Meu care este în ceruri”.

Despre încrederea în Dumnezeu – În ascensiunea pe munteMântuitorul Iisus”Natanael care era convins de divinitatea Mea, vorbea din când în când cu muntele spunând: ” Oh, munte, simţi tu oare cine este Cel care te atinge cu picioarele Sale ? ” Şi de fiecare dată când Natanael punea întrebarea muntelui, fiecare simţea cum muntele se cutremura”.

 • Despre lumea spiritelor Mântuitorul Iisus” Pentru început toţi au fost uimiţi pe munte de peisajul magnific ce se întindea în faţa lor. Apoi după asfinţit Eu am permis ca vederea interioară a acestor oameni să se deschidă, pentru ca ei să poată privi în lumea spirituală.

            Ei au atins atunci culmea uimirii văzând deasupra pământului o lume imensă, plină de fiinţe ce trăiau şi se manifestau în regiuni foarte întinse, unele magnifice, altele triste şi pustii. Mulţi discipoli au discutat cu spiritele vieţii de după moarte şi aceste spirite le-au oferit dovada clară că după moartea copului există o altă viaţă mult mai bună”.

            Kisjonah întreabă: Cum se face că dintre toate aceste spirite nu se vede nici un patriarh, nici un profet, nici un rege drept ?

            Mântuitorul Iisus : -….”Pentru ca milioane de spirite să nu le aducă omagii divine, ei sunt ţinuţi deoparte într-un loc cu totul special unde aşteaptă ca Eu să-i eliberez pentru ai conduce în sălaşul original al îngerilor….Ei formează o zonă de protecţie între aşa numitul infern şi această lume spirituală, pentru ca infernul să nu o întunece şi să nu o corupă pe cea din urmă.    Satana este liber să acţioneze în manifestare dar în această lume spiritual înaltă intrarea îi este închisă pentru totdeauna pentru că acolo începe adevărata viaţă şi moartea nu poate intra. Satana şi infernul sunt ei înşişi judecata şi moartea cea mai rea , de aceea ei nu pot pătrunde în Împărăţia vieţii”.

            Kisjonah::…La răsărit şi la miază zi această lume spirituală mi se pare frumoasă şi plăcută dar la asfinţit şi la miazănoapte mi se pare tristă şi mai pustie…

            Mântuitorul Iisus”Spiritele pe care le vezi în faţa noastră, cu sutele de mii, nu văd – la fel ca tine – regiunile de la asfinţit şi miazănoapte, căci un spirit nu vede decât ceea ce corespunde nivelului lăuntric al sufletului lui. Şi întrucât nici regiunea de asfinţit şi nici cea de miazănoapte, nu corespund nivelului lor lăuntric, atunci ei nu văd deloc aceste regiuni. Doar atunci când ei vor deveni ca îngerii Mei, vor putea vedea şi ceea ce vezi tu acum”.

            Kisjonah :..Ar fi oare posibil ca, alături de aceste spirite să ne faci să vedem şi câtiva îngeri? Am auzit vorbindu-se atât de multe despre îngeri, despre heruvimi, despre serafimi încât cred că mi-am format anumite imagini false.

            Mântuitorul Iisus”Da vreau , dar nu înainte de miezul nopţii. Deocamdată discutaţi cu spiritele. Dar să nu Mă trădaţi, spunându-le că Eu sunt aici , căci aceasta nu le-ar fi de nici un folos înainte de a fi sosit ceasul. Căci fiecare spirit trebuie să ajungă la maturitate având o libertate deplină”.

            Kisjonah având ceva cunoştinţe despre astrologie a început să calculeze după mersul stelelor cît mai este până la miezul nopţii…sfârşind prin a spune că după calculele sale miezul nopţii trebuie să fi trecut deja

            Mântuitorul Iisus : ”Calculul tău este greşit, mai este o oră până la miezul nopţii. Într-o zi se vor naşte oameni care vor putea să facă acest lucru, dar acea zi nu a sosit încă”….

 • Despre îngerii heruvimi Cu toţii şi-au îndreptat privirea spre răsărit unde lumina era din ce în ce mai strălucitoare….pe cer au apărut trei siluete mai strălucitoare decât soarele, având o formă umană perfectă şi zburând prin aer în jurul nostru. În lumina acestor trei îngeri numiţi heruvimi din cauza strălucirii şi a puterii luminii lor lumea spiritelor a început să se estompeze, iar spiritele păreau nişte mici norişori ce înconjurau vârful muntelui…… Când s-au apropiat foarte mult şi-au atenuat lumina şi au spus ” Doamne, cine din toate cerurile infinite şi eterne este demn să vadă faţa Ta sfântă? Doar Ţie ţi se cuvine toată slava eternităţii şi infinitului”.
 • Despre încarnare Kisjonah : – Aceşti îngeri sunt de atunci în compania noastră vorbind, mâncând şi bând împreună cu noi. Ei sunt de o amabilitate şi o serviabilitate ieşită din comun. I-am îmbrăţişat şi i-am strâns în braţe şi am constatat că ei sunt formaţi la fel ca noi din carne şi oase viguroase, ceea ce mă uimeşte. Cum este posibil acest lucru ? Înainte erau spirite pure şi acum deodată sunt oameni cu corpuri fizice.

            Mântuitorul Iisus răspunde lui Kisjonah”În primul rând tu nu ai putea nici să-i vezi şi nici să-i simţi fizic pe aceşti îngeri, dacă nu a-şi permite Eu ca sufletul Tău – deschis spiritului care este unit cu corpul – să poată vedea lucrurile spirituale sub un aspect corporal; şi totuşi această realitate spirituală nu este deloc corporală. Oamenii şi spiritele sunt diferiţi. Un spirit ca acelor trei îngeri de aici acţionează liber de la începutul lumii , prin libera sa voinţă după porunca Mea, fără a păcătui vreodată împotriva acestei porunci.

            Un mare număr de spirite – care după înţelegerea ta sunt într-un număr aproape infinit – au abuzat de libertatea voinţei lor (liberul arbitru)  şi de aceia au căzut sub judecată care le ameninţa. Asemenea spirite care au umplut pământul şi celelalte lumi, cum ar fi :soarele, luna şi stelele, vin pe lume după o lege imuabilă în întreaga natură, pe calea fecundării, şi trebuie să fie crescuţi şi educaţi, pentru a deveni oameni, pentru ca în cele din urmă, după ce se vor dezbrăca de acest corp, să devină fiinţe spirituale şi perfect libere.

             Încarnarea în formă nu este acordată unui spirit care nu mai este supus judecăţii decât pentru a putea trece printr-o nouă încercare, pentru a face dovada libertăţii sale în acest trup uman, care devine astfel o nouă lume.

            Poţi să înţelegi astfel cu uşurinţă că pentru spiritele care sunt deja perfect realizate (care au atins desăvârşirea), corpul fizic este total inutil, trupul nefiind decât un mijloc şi niciodată un scop.

            În final totul trebuie să devină spiritual  şi în nici un caz material. Adevărat îţi spun, acest pământ şi toţi aştrii materiali de pe cer, toţi aceşti sori cu lunile lor şi toate celelalte lumi vor dispărea atunci când toate spiritele  vor deveni spirite pure care vor fi eterne şi nu vor pieri niciodată”.

 • Despre crearea lui Adam  Kisjonah : Acum înţeleg ce semnificaţie are crearea lui Adam. În înţelepciunea Sa eternă Dumnezeu a vrut ca spiritele involuate, prizoniere ale pământului, să se elibereze din închisoarea lor, pornind de la pământ (corpul fizic) , pentru a-şi modela gradat un corp spiritual care să le ofere mai multă libertate, şi prin intermediul căruia să-L recunoască pe Dumnezeu. În acest fel ele vor putea ajunge la natura lor primordială şi esenţială, spirit pur şi perfect la fel ca arhanghelii de la începutul vremurilor.
 • Despre crearea femeiiKisjonah : Se spune că femeia a fost creată dintr-o coastă a lui Adam. Este evident că munţii sunt partea cea mai solidă şi rezistentă a pământului, unde se adăpostesc spiritele cele mai îndărătnice. Prin corespondenţă cu munţii oasele sunt partea cea mai dură şi cea mai rezistentă a omului. Partea cea mai îndărătnică a sufletului – care este în acelaşi timp şi cea mai senzuală, cea mai mândră şi cea mai orgolioasă – a fost separată de bărbat, prin înţelepciune şi puterea lui Dumnezeu. şi a fost apoi pusă într-o formă feminină asemănătoare cu cea a bărbatului din care a provenit.

            Cu toate că este alcătuită din elementele cele mai refractare şi mai îndărătnice ale bărbatului, graţie unor încercări mai dure pe care le are de înfruntat, sfârşeşte şi ea prin deveni asemenea aspectelor spirituale cele mai umile şi mai blânde ale bărbatului. Aceasta este semnificaţia expresiei: ”bărbatul şi femeia vor deveni aceiaşi trup”.

            Mântuitorul Iisus: ”Aşa este: Femeile căzute în senzualitate – printr-un al doilea abuz al liberului lor arbitru, au început să-ţi împodobească doar trupurile, în dauna spiritului, fiind inspirate în acest sens de Satana. Apoi datorită egoismului lor, ele au devenit nesupuse, refractare, încăpăţânate, mândre şi pretenţioase , determinând astfel bărbatul, care are o natură mai blândă, să le cadă în plasă. În sfârşit, bărbatul, ca să obţină admiraţia femeii, a început să joace după cum cântă aceasta, sfârşind prin a prinde gustul şi fascinaţia malefică a mrejelor ei satanice. Astfel bărbatul a căzut de la cea mai mare înălţime a cerului care încolţea în el, şi a devenit o fiinţă tenebroasă, senzuală ţi egoistă, fără rost şi ambiţioasă, unindu-se cu femeia şi urmându-l pe diavol.

            Totuşi spiritul bărbatului este trezit din când în când de iubirea pentru viaţa universală şi este incitat să studieze scripturile şi să admire operele lui Dumnezeu. Cei care au ştiut să se sustragă mrejelor feminine au reuşit acest lucru într-o măsură mai mare sau mică pentru că aceşti oameni nu au înţeles în profunzime scripturile şi le-au dat o interpretare pur materială, ceea ce corespunde principiului feminin.

            Această situaţie dramatică ar fi ajuns atât de departe încât toţi oamenii ar fi fost pierduţi dacă nu aş fi venit Eu, să trezesc pentru început, doar o infimă parte a umanităţii către adevărata Lumină a cerurilor pentru a vă elibera de sub jugul lui Satana şi de eterna lui pierzanie”.

 • Despre femei – modalităţi de recunoaştere a femeilor rele

      Mântuitorul Iisus Acestea sunt doar sfaturi şi nu porunci            

”Vegheaţi la buna educaţie a femeilor şi învăţaţi-le ce este umilinţa;

            Ele trebuie să fie cât mai decente, dar fără să devină mândre şi vanitoase din acest motiv, căci mândria şi vanitatea femeii reprezintă pierderea bărbatului şi ruşinea familiei;

            O femeie mândră de farmecele ei amplificată de farduri şi bijuterii – este o nenorocire pentru întregul pământ, un fel de entitate satanică cu o formă umană, întru totul asemănătoare unui şarpe, care cu ajutorul privirii sale fascinante şi malefice, atrage păsările cerului în gura sa lacomă, otrăvitoare şi mortală.

            Pe de altă parte, o femeie cinstită, bună, umilă, frumoasă şi pură, este o binecuvântate într-un cămin;

            Pentru a alege, de bună voie o femeie, în condiţii ideale, trebuie să verificaţi mai întâi dacă acea femeie să aibă corpul curat, ceea ce este foarte bine pentru sănătate. Apoi să nu iasă pe stradă pentru a-ţi arăta faţa tuturor trecătorilor, căci aceasta nu este un lucru decent pentru o femeie. Să nu-ţi etaleze farmecele în faţa oricui, ci să fie îmbrăcată frumos, dar sobru în ocaziile obişnuite, cu veşminte de in sau cu şal incolor iarna. Să nu fie rea de gură şi să nu se laude faţă de ceilalţi că are una sau alta, deoarece cel mai bine pentru o femeie este ca ea să nu dispună decât de strictul necesar. Numai astfel o femeie va fi demnă de bărbatul care o iubeşte.

            Dacă întâlniţi o femeie vanitoasă şi mândră, împodobită cu bijuterii care-ţi iau ochii, îmbrăcată provocator, cu veşminte strânse pe corp şi colorate ţipător, care îşi etalează graţiile în stradă, lăsându-se bucuroasă salutată şi admirată de orice trecător, în special de ci bogaţi şi spunând despre cel sărac: HM! Priviţi-l pe acest cerşetor ce urât miroase! – Eu vă spun, fugiţi de o asemenea femeie ca de un cadavru urât mirositor.

            O asemenea femeie este un veritabilă imagine în miniatură a infernului iar cel care se uneşte cu ea comite un păcat împotriva poruncii divine şi poate fi sigur că o asemenea femeie îl va duce, mai devreme, sau mai târziu, în infern.

            Ea nu se poate îndrepta decât cu mare greutate aici, pe acest pământ şi dacă ea va muri înaintea lui, el poate fi sigur că în viaţa de apoi va trebui să o urmeze în infern o mare perioadă de timp, dacă s-a lăsat sedus de ea atâta timp cât a fost pe pământ pentru că ea va fi de o mie de ori mai seducătoare în Lumea de dincolo.

            Ea va veni şi acolo să-ţi întâmpine soţul sau amantul, folosindu-ţi toate farmecele pe care le are pentru a-l atrage în mrejele ei infernale, iar bărbatului îi va fi foarte greu să scape de această femeie şi el o va urma.

            De aceea vegheaţi atunci când vă uniţi cu o femeie. Înainte de a vă arunca în braţele ei vegheaţi dacă ea este un înger sau unul dintre acei diavoli de care bărbatul se apără atât de greu.

            Dacă sunteţi atenţi veţi fi fericiţi şi aici  şi în Lumea de dincolo căci acela care va şti să recunoască şi să se oprească la timp de înclinaţia sa nebunească înspre rău, generată de o femeie vanitoasă, seducătoare şi senzuală, va avea o mare răsplată în ceruri.

            Întorceţi-vă ochii de la aceste femei rele şi seducătoare căci ele sunt legate de Satana pe care-l slujesc fără să ştie. Dacă vreunul din voi doreşte să-şi facă o idee despre cum arată Satana, nu trebuie să privească decât o femeie orgolioasă sau prefăcută. Aceasta este forma cea mai periculoasă a lui Satana pentru întreaga umanitate.

            Omul nu trebuie să se teamă că Satana aruncă pe pământ, războaie, foamete, boală….etc pentru că se poate ruga intens lui Dumnezeu dar când Satana îşi deghizează demonii în fiinţe fascinante, aceştia sunt mult mai periculoşi pentru că sunt precum lupii deghizaţi în mijlocul turmei de oi.

            Reţineţi acest sfat ca pe un lucru sacru şi respectaţi-l ca pe o poruncă dacă doriţi să aveţi o căsătorie binecuvântată şi nu un blestem infernal.

             Nu vă lăsaţi păcăliţi de tentaţiile oarbe şi viclene ale lumii. Fiţi mereu detaşaţi. Apreciaţi lumea la justa ei valoare.

              Nu schimbaţi aurul sau perlele pe care le-aţi primit din ceruri pentru nebuniile lumii şi atunci va domni pacea între voi, iar cerul se va deschide în faţa voastră şi vă va răspunde când îl veţi chema în ajutor.

            Dacă din prostie vă veţi lăsa prinşi de drumurile lumii, atunci cerul se va închide din ce în ce mai mult în faţa voastră, şi oricât veţi chema cerul în ajutor atunci când veţi avea nevoie, acesta nu vă va răspunde. Pentru că nu este posibil ca acel care este ataşat plăcerilor lumii să fie în acelaşi timp şi binecuvântat în cer.

            Fiecare om este creat astfel încât binele şi răul, minciuna şi adevărul, să nu poată exista în acelaşi timp în inima sa. Este posibil să existe doar una sau alta dar niciodată amândouă în acelaşi timp. El trebuie să le recunoască pe amândouă în minte, dar în inimă el nu poate alege decât pe una dintre ele”.

Până la o nouă revedere .. pace și lumină pentru toți!

Costi

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.